مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لیگ برتر انگلیس | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیورپول

جدول تحلیلی لیگ

انگلیس - لیگ برتر

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیورپول11004043
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
2چلسی1100303304-1309-29
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
3بورنموث1100202302-0912-08
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
4کریستال پالاس1100202301-1908-20
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
5منچسترسیتی1100202310-0701-01
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
6واتفورد1100202302-2711-24
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
7منچستریونایتد1100211312-1502-23
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
8تاتنهام1100211303-3009-15
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
9اورتون1010220112-0103-02
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
10ولوز1010220105-1212-22
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
11برنلی1010000103-0912-04
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
12ساوتهمپتون1010000109-2204-06
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
13لسترسیتی100112-1001-3009-01
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
14نیوکاسل100112-1012-2605-04
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15آرسنال100102-2012-2911-03
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16برایتون100102-2008-2501-12
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17کاردیف100102-2010-2704-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18فولهام100102-2011-1103-16
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19هادرزفیلد100103-3004-2710-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
20وستهام100104-40W4-002-02
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیورپول
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیورپول
کریستال پالاس
-
لیورپول
1397-05-29
لیورپول
-
برایتون
1397-06-03
لسترسیتی
-
لیورپول
1397-06-10
تاتنهام
-
لیورپول
1397-06-24
لیورپول
-
ساوتهمپتون
1397-06-31
چلسی
-
لیورپول
1397-07-07
لیورپول
-
منچسترسیتی
1397-07-15
هادرزفیلد
-
لیورپول
1397-07-28
لیورپول
-
کاردیف
1397-08-05
آرسنال
-
لیورپول
1397-08-12
لیورپول
-
فولهام
1397-08-20
واتفورد
-
لیورپول
1397-09-03
لیورپول
-
اورتون
1397-09-10
برنلی
-
لیورپول
1397-09-13
بورنموث
-
لیورپول
1397-09-17
لیورپول
-
منچستریونایتد
1397-09-24
ولوز
-
لیورپول
1397-10-01
لیورپول
-
نیوکاسل
1397-10-05
لیورپول
-
آرسنال
1397-10-08
منچسترسیتی
-
لیورپول
1397-10-11
برایتون
-
لیورپول
1397-10-22
لیورپول
-
کریستال پالاس
1397-10-29
لیورپول
-
لسترسیتی
1397-11-10
وستهام
-
لیورپول
1397-11-13
لیورپول
-
بورنموث
1397-11-20
منچستریونایتد
-
لیورپول
1397-12-04
لیورپول
-
واتفورد
1397-12-08
اورتون
-
لیورپول
1397-12-11
لیورپول
-
برنلی
1397-12-18
فولهام
-
لیورپول
1397-12-25
لیورپول
-
تاتنهام
1398-01-10
ساوتهمپتون
-
لیورپول
1398-01-17
لیورپول
-
چلسی
1398-01-24
کاردیف
-
لیورپول
1398-01-31
لیورپول
-
هادرزفیلد
1398-02-07
نیوکاسل
-
لیورپول
1398-02-14
لیورپول
-
ولوز
1398-02-22