بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول گلزنان برتر جام حذفی (FA Cup) انگلیس | سایت توپ 90

جدول گلزنان برتر

انگلیس - جام حذفی (FA Cup)

گل (پنالتی) بازیکن تیم
5 (1)Pádraig Amondنیوپورت کانتیلوگوی تیم نیوپورت کانتی
4 (0)Matt Dohertyولورهمپتونلوگوی تیم ولورهمپتون
4 (0) Gabriel Jesusمنچسترسیتیلوگوی تیم منچسترسیتی
4 (0)Connor Jenningsترانمر راورزلوگوی تیم ترانمر راورز
4 (0)Raúl Jiménezولورهمپتونلوگوی تیم ولورهمپتون
4 (1)Paddy Maddenفلتوود تاونلوگوی تیم فلتوود تاون
4 (0)Alfie Mayدونکستر راورزلوگوی تیم دونکستر راورز
4 (0)Raheem Sterlingمنچسترسیتیلوگوی تیم منچسترسیتی
4 (0)Ivan Toneyپیتربورولوگوی تیم پیتربورو
3 (0)Bersant Celinaسوانزیلوگوی تیم سوانزی
3 (0)Andy Cookوالساللوگوی تیم والسال
3 (1)Shaquile Coulthirstبارنتلوگوی تیم بارنت
3 (0)Tom Dentonچسترفیلدلوگوی تیم چسترفیلد
3 (0)Phil Fodenمنچسترسیتیلوگوی تیم منچسترسیتی
3 (0)Herbie Kaneدونکستر راورزلوگوی تیم دونکستر راورز
3 (0) Llorenteتاتنهاملوگوی تیم تاتنهام
3 (0)Josh Magennisبولتونلوگوی تیم بولتون
3 (0)John Marquisدونکستر راورزلوگوی تیم دونکستر راورز
3 (0)Jamille Mattنیوپورت کانتیلوگوی تیم نیوپورت کانتی
3 (2)Neal Maupayبرنتفوردلوگوی تیم برنتفورد

جدول گروه A

انگلیس - جام حذفی (FA Cup)

# تیم P GD PTS

جدول گروه B

انگلیس - جام حذفی (FA Cup)

# تیم P GD PTS

جدول گروه C

انگلیس - جام حذفی (FA Cup)

# تیم P GD PTS