مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 28 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌ی روز پنجم جام جهانی 2018 روسیه

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج چمپیون شیپ انگلیس|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

انگلیس - چمپیون شیپ

یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
بيرمنگام
3 - 1
فولهام
پایان
بولتون
3 - 2
ناتينگهام
پایان
برنتفورد
1 - 1
هال سيتي
پایان
بریستول سیتی
2 - 3
شفیلد یونایتد
پایان
کاردیف
0 - 0
ردينگ
پایان
دربي
4 - 1
بارنزلی
پایان
ايپسوئيچ
2 - 2
ميدلزبرو
پایان
ليدز
2 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ميلوال
1 - 0
استون ويلا
پایان
پرستون
2 - 1
بورتون
پایان
شفيلد وندزدي
5 - 1
نوریچ
پایان
ساندرلند
3 - 0
ولورهمپتون
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
استون ويلا
1 - 1
دربي
پایان
بارنزلی
2 - 0
برنتفورد
پایان
بورتون
2 - 0
بولتون
پایان
هال سيتي
0 - 2
کاردیف
پایان
نوریچ
2 - 1
ليدز
پایان
ناتينگهام
0 - 0
بریستول سیتی
پایان
کوئینز پارک رنجرز
3 - 1
بيرمنگام
پایان
ردينگ
0 - 4
ايپسوئيچ
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 1
پرستون
پایان
ولورهمپتون
0 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
ميلوال
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
پایان
فولهام
2 - 1
ساندرلند
سه شنبه, 4 اردیبهشت 1397
پایان
دربي
3 - 1
کاردیف
پایان
ناتينگهام
3 - 0
بارنزلی
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
بيرمنگام
2 - 1
شفیلد یونایتد
پایان
بولتون
0 - 4
ولورهمپتون
پایان
برنتفورد
2 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بریستول سیتی
5 - 5
هال سيتي
پایان
دربي
1 - 2
ميدلزبرو
پایان
ايپسوئيچ
0 - 4
استون ويلا
پایان
ليدز
2 - 1
بارنزلی
پایان
پرستون
0 - 0
نوریچ
پایان
شفيلد وندزدي
3 - 0
ردينگ
پایان
ساندرلند
1 - 2
بورتون
پایان
کاردیف
2 - 1
ناتينگهام
جمعه, 31 فروردین 1397
پایان
ميلوال
0 - 3
فولهام
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
ولورهمپتون
2 - 0
بيرمنگام
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 1
ميلوال
پایان
بارنزلی
2 - 2
بولتون
پایان
بورتون
3 - 1
دربي
پایان
هال سيتي
0 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
ميدلزبرو
2 - 1
بریستول سیتی
پایان
نوریچ
0 - 2
کاردیف
پایان
ناتينگهام
2 - 1
ايپسوئيچ
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 2
پرستون
پایان
ردينگ
2 - 2
ساندرلند
پایان
فولهام
1 - 1
برنتفورد
جمعه, 24 فروردین 1397
پایان
استون ويلا
1 - 0
ليدز
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
پایان
ولورهمپتون
2 - 0
دربي
سه شنبه, 21 فروردین 1397
پایان
استون ويلا
1 - 0
کاردیف
پایان
بریستول سیتی
3 - 1
بيرمنگام
پایان
بورتون
0 - 5
هال سيتي
پایان
فولهام
1 - 0
ردينگ
پایان
ايپسوئيچ
1 - 0
بارنزلی
پایان
ناتينگهام
0 - 1
برنتفورد
پایان
پرستون
3 - 1
ليدز
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 1
ميدلزبرو
پایان
ساندرلند
1 - 1
نوریچ
پایان
کوئینز پارک رنجرز
4 - 2
شفيلد وندزدي
پایان
بولتون
0 - 2
ميلوال
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
بارنزلی
3 - 2
شفیلد یونایتد
پایان
نوریچ
3 - 1
استون ويلا
پایان
بيرمنگام
1 - 1
بورتون
پایان
برنتفورد
1 - 0
ايپسوئيچ
پایان
دربي
3 - 0
بولتون
پایان
هال سيتي
4 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ليدز
1 - 1
ساندرلند
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
ناتينگهام
پایان
ميلوال
2 - 0
بریستول سیتی
پایان
ردينگ
1 - 0
پرستون
پایان
شفيلد وندزدي
0 - 1
فولهام
جمعه, 17 فروردین 1397
پایان
کاردیف
0 - 1
ولورهمپتون
سه شنبه, 14 فروردین 1397
پایان
استون ويلا
3 - 0
ردينگ
پایان
فولهام
2 - 0
ليدز
پایان
ولورهمپتون
2 - 2
هال سيتي
پایان
بولتون
0 - 1
بيرمنگام
دوشنبه, 13 فروردین 1397
پایان
پرستون
0 - 1
دربي
پایان
بریستول سیتی
0 - 1
برنتفورد
پایان
بورتون
1 - 1
ميدلزبرو
پایان
ايپسوئيچ
2 - 2
ميلوال
پایان
کوئینز پارک رنجرز
4 - 1
نوریچ
پایان
ساندرلند
1 - 3
شفيلد وندزدي
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 1
کاردیف
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
بيرمنگام
1 - 0
ايپسوئيچ
پایان
هال سيتي
0 - 0
استون ويلا
جمعه, 10 فروردین 1397
پایان
ميلوال
2 - 0
ناتينگهام
پایان
بارنزلی
2 - 2
بریستول سیتی
پایان
برنتفورد
1 - 1
شفیلد یونایتد
پایان
کاردیف
3 - 1
بورتون
پایان
ليدز
2 - 1
بولتون
پایان
نوریچ
0 - 2
فولهام
پایان
شفيلد وندزدي
4 - 1
پرستون
پایان
ميدلزبرو
1 - 2
ولورهمپتون
پایان
ردينگ
1 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
دربي
1 - 4
ساندرلند
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
فولهام
2 - 2
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بارنزلی
0 - 2
ميلوال
پایان
بيرمنگام
3 - 0
هال سيتي
پایان
برنتفورد
1 - 1
ميدلزبرو
پایان
بریستول سیتی
1 - 0
ايپسوئيچ
پایان
ليدز
1 - 2
شفيلد وندزدي
پایان
نوریچ
3 - 2
ردينگ
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 0
ناتينگهام
پایان
ساندرلند
0 - 2
پرستون
پایان
ولورهمپتون
3 - 1
بورتون
پایان
بولتون
1 - 0
استون ويلا
سه شنبه, 22 اسفند 1396
پایان
استون ويلا
1 - 3
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بارنزلی
1 - 1
نوریچ
پایان
برنتفورد
1 - 3
کاردیف
پایان
ايپسوئيچ
0 - 3
هال سيتي
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 0
بورتون
پایان
ولورهمپتون
3 - 0
ردينگ
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
ناتينگهام
0 - 0
دربي
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
بورتون
0 - 0
بریستول سیتی
پایان
کاردیف
3 - 2
بيرمنگام
پایان
هال سيتي
4 - 3
نوریچ
پایان
ايپسوئيچ
0 - 0
شفیلد یونایتد
پایان
ميدلزبرو
3 - 1
بارنزلی
پایان
ميلوال
1 - 0
برنتفورد
پایان
پرستون
1 - 2
فولهام
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 0
ساندرلند
پایان
ردينگ
2 - 2
ليدز
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 1
بولتون
پایان
استون ويلا
4 - 1
ولورهمپتون
چهارشنبه, 16 اسفند 1396
پایان
ليدز
0 - 3
ولورهمپتون
سه شنبه, 15 اسفند 1396
پایان
بيرمنگام
0 - 1
ميدلزبرو
پایان
بورتون
0 - 2
برنتفورد
پایان
کاردیف
2 - 1
بارنزلی
پایان
فولهام
3 - 0
شفیلد یونایتد
پایان
هال سيتي
1 - 2
ميلوال
پایان
نوریچ
0 - 0
ناتينگهام
پایان
پرستون
2 - 1
بریستول سیتی
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 1
دربي
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 2
ايپسوئيچ
پایان
ساندرلند
0 - 3
استون ويلا
پایان
ردينگ
1 - 1
بولتون
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
بولتون
1 - 3
پرستون
پایان
بریستول سیتی
4 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
دربي
1 - 2
فولهام
پایان
ميلوال
1 - 1
ساندرلند
پایان
ناتينگهام
2 - 1
بيرمنگام
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
ميدلزبرو
3 - 0
ليدز
سه شنبه, 8 اسفند 1396
پایان
هال سيتي
1 - 1
بارنزلی
پایان
ردينگ
1 - 3
شفیلد یونایتد
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
کاردیف
1 - 0
بریستول سیتی
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
بيرمنگام
0 - 2
بارنزلی
پایان
بورتون
0 - 1
ميلوال
پایان
ليدز
1 - 0
برنتفورد
پایان
نوریچ
0 - 0
بولتون
پایان
پرستون
0 - 1
ايپسوئيچ
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 5
ناتينگهام
پایان
ردينگ
3 - 3
دربي
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 4
استون ويلا
پایان
ساندرلند
3 - 3
ميدلزبرو
پایان
فولهام
2 - 0
ولورهمپتون
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
هال سيتي
1 - 0
شفیلد یونایتد
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
پایان
بریستول سیتی
1 - 1
فولهام
پایان
دربي
2 - 2
ليدز
پایان
ايپسوئيچ
0 - 1
کاردیف
پایان
ولورهمپتون
2 - 2
نوریچ
سه شنبه, 1 اسفند 1396
پایان
استون ويلا
1 - 1
پرستون
پایان
بارنزلی
1 - 2
بورتون
پایان
برنتفورد
5 - 0
بيرمنگام
پایان
ميدلزبرو
3 - 1
هال سيتي
پایان
ميلوال
2 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
ناتينگهام
1 - 1
ردينگ
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بولتون
1 - 0
ساندرلند
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
نوریچ
1 - 1
ايپسوئيچ
پایان
ليدز
2 - 2
بریستول سیتی
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
بيرمنگام
0 - 1
ميلوال
پایان
بورتون
0 - 0
ناتينگهام
پایان
کاردیف
1 - 0
ميدلزبرو
پایان
فولهام
2 - 0
استون ويلا
پایان
پرستون
1 - 1
ولورهمپتون
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 0
بولتون
پایان
ساندرلند
0 - 2
برنتفورد
سه شنبه, 24 بهمن 1396
پایان
کاردیف
2 - 0
بولتون
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 0
دربي
یکشنبه, 22 بهمن 1396
پایان
استون ويلا
2 - 0
بيرمنگام
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
بارنزلی
1 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 1
ليدز
پایان
برنتفورد
1 - 1
پرستون
پایان
بریستول سیتی
3 - 3
ساندرلند
پایان
دربي
1 - 1
نوریچ
پایان
ايپسوئيچ
0 - 0
بورتون
پایان
ميدلزبرو
2 - 1
ردينگ
پایان
ناتينگهام
0 - 2
هال سيتي
پایان
ولورهمپتون
2 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بولتون
1 - 1
فولهام
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
ميلوال
1 - 1
کاردیف
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
استون ويلا
3 - 2
بورتون
پایان
دربي
3 - 0
برنتفورد
پایان
فولهام
2 - 0
ناتينگهام
پایان
ليدز
1 - 4
کاردیف
پایان
نوریچ
1 - 0
ميدلزبرو
پایان
پرستون
2 - 1
هال سيتي
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 0
بارنزلی
پایان
ردينگ
0 - 2
ميلوال
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 3
بيرمنگام
پایان
ساندرلند
0 - 2
ايپسوئيچ
پایان
ولورهمپتون
3 - 0
شفیلد یونایتد
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
بولتون
1 - 0
بریستول سیتی
سه شنبه, 10 بهمن 1396
پایان
بيرمنگام
3 - 1
ساندرلند
پایان
بورتون
1 - 3
ردينگ
پایان
هال سيتي
0 - 0
ليدز
پایان
ميدلزبرو
0 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
ميلوال
0 - 0
دربي
پایان
ناتينگهام
0 - 3
پرستون
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 1
استون ويلا
شنبه, 7 بهمن 1396
پایان
بارنزلی
1 - 3
فولهام
پایان
برنتفورد
0 - 1
نوریچ
پایان
بریستول سیتی
2 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ايپسوئيچ
0 - 1
ولورهمپتون
شنبه, 30 دی 1396
پایان
استون ويلا
3 - 1
بارنزلی
پایان
بولتون
1 - 1
ايپسوئيچ
پایان
ليدز
3 - 4
ميلوال
پایان
نوریچ
1 - 2
شفیلد یونایتد
پایان
پرستون
1 - 1
بيرمنگام
پایان
کوئینز پارک رنجرز
0 - 3
ميدلزبرو
پایان
ردينگ
0 - 1
برنتفورد
پایان
ساندرلند
1 - 0
هال سيتي
پایان
ولورهمپتون
0 - 2
ناتينگهام
پایان
فولهام
6 - 0
بورتون
پایان
شفيلد وندزدي
0 - 0
کاردیف
جمعه, 29 دی 1396
پایان
دربي
0 - 0
بریستول سیتی
شنبه, 23 دی 1396
پایان
کاردیف
4 - 0
ساندرلند
پایان
بارنزلی
0 - 0
ولورهمپتون
پایان
بيرمنگام
0 - 3
دربي
پایان
برنتفورد
2 - 0
بولتون
پایان
بریستول سیتی
0 - 1
نوریچ
پایان
بورتون
1 - 3
کوئینز پارک رنجرز
پایان
هال سيتي
0 - 0
ردينگ
پایان
ايپسوئيچ
1 - 0
ليدز
پایان
ميدلزبرو
0 - 1
فولهام
پایان
ميلوال
1 - 1
پرستون
پایان
ناتينگهام
0 - 1
استون ويلا
جمعه, 22 دی 1396
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 0
شفيلد وندزدي
سه شنبه, 12 دی 1396
پایان
فولهام
4 - 1
ايپسوئيچ
پایان
ولورهمپتون
3 - 0
برنتفورد
پایان
ردينگ
0 - 2
بيرمنگام
دوشنبه, 11 دی 1396
پایان
بولتون
1 - 0
هال سيتي
پایان
دربي
1 - 1
شفیلد یونایتد
پایان
ليدز
0 - 0
ناتينگهام
پایان
نوریچ
2 - 1
ميلوال
پایان
پرستون
2 - 3
ميدلزبرو
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 1
کاردیف
پایان
شفيلد وندزدي
0 - 3
بورتون
پایان
ساندرلند
0 - 1
بارنزلی
پایان
استون ويلا
5 - 0
بریستول سیتی
شنبه, 9 دی 1396
پایان
بارنزلی
1 - 1
ردينگ
پایان
بيرمنگام
1 - 0
ليدز
پایان
برنتفورد
2 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
بورتون
0 - 0
نوریچ
پایان
هال سيتي
2 - 2
فولهام
پایان
ايپسوئيچ
1 - 2
دربي
پایان
ميدلزبرو
0 - 1
استون ويلا
پایان
ناتينگهام
0 - 1
ساندرلند
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 1
بولتون
پایان
بریستول سیتی
1 - 2
ولورهمپتون
جمعه, 8 دی 1396
پایان
کاردیف
0 - 1
پرستون
پایان
ميلوال
1 - 0
کوئینز پارک رنجرز
سه شنبه, 5 دی 1396
پایان
ميلوال
2 - 2
ولورهمپتون
پایان
بارنزلی
0 - 0
پرستون
پایان
بيرمنگام
0 - 2
نوریچ
پایان
بریستول سیتی
2 - 0
ردينگ
پایان
بورتون
1 - 2
ليدز
پایان
کاردیف
2 - 4
فولهام
پایان
هال سيتي
0 - 0
دربي
پایان
ايپسوئيچ
0 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
بولتون
پایان
ناتينگهام
0 - 3
شفيلد وندزدي
پایان
شفیلد یونایتد
3 - 0
ساندرلند
پایان
برنتفورد
2 - 1
استون ويلا
شنبه, 2 دی 1396
پایان
بولتون
2 - 0
کاردیف
پایان
دربي
3 - 0
ميلوال
پایان
فولهام
2 - 1
بارنزلی
پایان
ليدز
1 - 0
هال سيتي
پایان
پرستون
1 - 1
ناتينگهام
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 1
بریستول سیتی
پایان
ردينگ
1 - 2
بورتون
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 2
ميدلزبرو
پایان
ساندرلند
1 - 1
بيرمنگام
پایان
ولورهمپتون
1 - 0
ايپسوئيچ
پایان
استون ويلا
2 - 2
شفیلد یونایتد
جمعه, 1 دی 1396
پایان
نوریچ
1 - 2
برنتفورد
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
بيرمنگام
1 - 2
کوئینز پارک رنجرز
پایان
بولتون
0 - 1
بورتون
پایان
برنتفورد
0 - 0
بارنزلی
پایان
بریستول سیتی
2 - 1
ناتينگهام
پایان
دربي
2 - 0
استون ويلا
پایان
ايپسوئيچ
2 - 0
ردينگ
پایان
ليدز
1 - 0
نوریچ
پایان
ميلوال
2 - 1
ميدلزبرو
پایان
پرستون
1 - 0
شفیلد یونایتد
پایان
ساندرلند
1 - 0
فولهام
پایان
کاردیف
1 - 0
هال سيتي
جمعه, 24 آذر 1396
پایان
شفيلد وندزدي
0 - 1
ولورهمپتون
دوشنبه, 20 آذر 1396
پایان
ردينگ
2 - 2
کاردیف
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
استون ويلا
0 - 0
ميلوال
پایان
بارنزلی
0 - 3
دربي
پایان
بورتون
1 - 2
پرستون
پایان
فولهام
1 - 0
بيرمنگام
پایان
هال سيتي
3 - 2
برنتفورد
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
ايپسوئيچ
پایان
ناتينگهام
3 - 2
بولتون
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 3
ليدز
پایان
ولورهمپتون
0 - 0
ساندرلند
پایان
نوریچ
3 - 1
شفيلد وندزدي
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 2
بریستول سیتی
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
بيرمنگام
0 - 1
ولورهمپتون
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
بولتون
3 - 1
بارنزلی
پایان
برنتفورد
3 - 1
فولهام
پایان
دربي
1 - 0
بورتون
پایان
ايپسوئيچ
4 - 2
ناتينگهام
پایان
ميلوال
3 - 1
شفیلد یونایتد
پایان
پرستون
1 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 2
هال سيتي
پایان
ساندرلند
1 - 3
ردينگ
پایان
بریستول سیتی
2 - 1
ميدلزبرو
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
کاردیف
3 - 1
نوریچ
پایان
ليدز
1 - 1
استون ويلا
سه شنبه, 7 آذر 1396
پایان
دربي
0 - 1
ايپسوئيچ
پایان
ردينگ
3 - 0
بارنزلی
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 2
برنتفورد
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
ناتينگهام
0 - 2
کاردیف
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
بارنزلی
0 - 2
ليدز
پایان
استون ويلا
2 - 0
ايپسوئيچ
پایان
بورتون
0 - 2
ساندرلند
پایان
فولهام
1 - 0
ميلوال
پایان
هال سيتي
2 - 3
بریستول سیتی
پایان
ميدلزبرو
0 - 3
دربي
پایان
نوریچ
1 - 1
پرستون
پایان
ردينگ
0 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
ولورهمپتون
5 - 1
بولتون
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 1
بيرمنگام
چهارشنبه, 1 آذر 1396
پایان
ايپسوئيچ
2 - 2
شفيلد وندزدي
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
بيرمنگام
پایان
ولورهمپتون
4 - 1
ليدز
سه شنبه, 30 آبان 1396
پایان
استون ويلا
2 - 1
ساندرلند
پایان
بارنزلی
0 - 1
کاردیف
پایان
برنتفورد
1 - 1
بورتون
پایان
بریستول سیتی
1 - 2
پرستون
پایان
دربي
2 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ميلوال
0 - 0
هال سيتي
پایان
ناتينگهام
1 - 0
نوریچ
پایان
شفیلد یونایتد
4 - 5
فولهام
پایان
بولتون
2 - 2
ردينگ
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
ليدز
2 - 1
ميدلزبرو
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
بيرمنگام
1 - 0
ناتينگهام
پایان
کاردیف
2 - 0
برنتفورد
پایان
نوریچ
1 - 1
بارنزلی
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 2
استون ويلا
پایان
ردينگ
0 - 2
ولورهمپتون
پایان
شفيلد وندزدي
0 - 0
بریستول سیتی
پایان
ساندرلند
2 - 2
ميلوال
پایان
هال سيتي
2 - 2
ايپسوئيچ
پایان
فولهام
1 - 1
دربي
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
بورتون
1 - 3
شفیلد یونایتد
پایان
پرستون
0 - 0
بولتون
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
ميدلزبرو
1 - 0
ساندرلند
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
بریستول سیتی
2 - 1
کاردیف
پایان
استون ويلا
1 - 2
شفيلد وندزدي
پایان
بارنزلی
2 - 0
بيرمنگام
پایان
بولتون
2 - 1
نوریچ
پایان
دربي
2 - 4
ردينگ
پایان
ايپسوئيچ
3 - 0
پرستون
پایان
ميلوال
0 - 1
بورتون
پایان
ناتينگهام
4 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
شفیلد یونایتد
4 - 1
هال سيتي
پایان
برنتفورد
3 - 1
ليدز
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
ولورهمپتون
2 - 0
فولهام
چهارشنبه, 10 آبان 1396
پایان
پرستون
0 - 2
استون ويلا
پایان
بيرمنگام
0 - 2
برنتفورد
سه شنبه, 9 آبان 1396
پایان
بورتون
2 - 4
بارنزلی
پایان
کاردیف
3 - 1
ايپسوئيچ
پایان
فولهام
0 - 2
بریستول سیتی
پایان
هال سيتي
1 - 3
ميدلزبرو
پایان
نوریچ
0 - 2
ولورهمپتون
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 0
شفیلد یونایتد
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 1
ميلوال
پایان
ساندرلند
3 - 3
بولتون
پایان
ليدز
1 - 2
دربي
پایان
ردينگ
3 - 1
ناتينگهام
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
بيرمنگام
0 - 0
استون ويلا
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 1
بارنزلی
پایان
بورتون
1 - 2
ايپسوئيچ
پایان
کاردیف
0 - 0
ميلوال
پایان
فولهام
1 - 1
بولتون
پایان
نوریچ
1 - 2
دربي
پایان
پرستون
2 - 3
برنتفورد
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 1
ولورهمپتون
پایان
ردينگ
0 - 2
ميدلزبرو
پایان
ساندرلند
1 - 2
بریستول سیتی
پایان
هال سيتي
2 - 3
ناتينگهام
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
ليدز
1 - 2
شفیلد یونایتد
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
ايپسوئيچ
0 - 1
نوریچ
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
استون ويلا
2 - 1
فولهام
پایان
بارنزلی
0 - 1
هال سيتي
پایان
بولتون
1 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
برنتفورد
3 - 3
ساندرلند
پایان
بریستول سیتی
0 - 3
ليدز
پایان
دربي
2 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
ميدلزبرو
0 - 1
کاردیف
پایان
ناتينگهام
2 - 0
بورتون
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 1
ردينگ
پایان
ولورهمپتون
3 - 2
پرستون
پایان
ميلوال
2 - 0
بيرمنگام
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
دربي
2 - 0
ناتينگهام
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
بارنزلی
2 - 2
ميدلزبرو
پایان
بولتون
2 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
برنتفورد
1 - 0
ميلوال
پایان
فولهام
2 - 2
پرستون
پایان
ليدز
0 - 1
ردينگ
پایان
نوریچ
1 - 1
هال سيتي
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 0
ايپسوئيچ
پایان
ساندرلند
1 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ولورهمپتون
2 - 0
استون ويلا
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
بيرمنگام
1 - 0
کاردیف
پایان
بریستول سیتی
0 - 0
بورتون
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
شفيلد وندزدي
3 - 0
ليدز
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
استون ويلا
1 - 0
بولتون
پایان
بورتون
0 - 4
ولورهمپتون
پایان
کاردیف
0 - 0
دربي
پایان
هال سيتي
6 - 1
بيرمنگام
پایان
ايپسوئيچ
1 - 3
بریستول سیتی
پایان
ميدلزبرو
2 - 2
برنتفورد
پایان
ميلوال
1 - 3
بارنزلی
پایان
ناتينگهام
2 - 1
شفیلد یونایتد
پایان
پرستون
2 - 2
ساندرلند
پایان
ردينگ
1 - 2
نوریچ
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
کوئینز پارک رنجرز
1 - 2
فولهام
چهارشنبه, 5 مهر 1396
پایان
بيرمنگام
1 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
شفیلد یونایتد
2 - 0
ولورهمپتون
سه شنبه, 4 مهر 1396
پایان
بارنزلی
1 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
برنتفورد
1 - 1
دربي
پایان
بریستول سیتی
2 - 0
بولتون
پایان
بورتون
0 - 4
استون ويلا
پایان
کاردیف
3 - 1
ليدز
پایان
هال سيتي
1 - 2
پرستون
پایان
ايپسوئيچ
5 - 2
ساندرلند
پایان
ميدلزبرو
0 - 1
نوریچ
پایان
ميلوال
2 - 1
ردينگ
پایان
ناتينگهام
1 - 3
فولهام
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 4
شفیلد یونایتد
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
بولتون
0 - 3
برنتفورد
پایان
دربي
1 - 1
بيرمنگام
پایان
فولهام
1 - 1
ميدلزبرو
پایان
ليدز
3 - 2
ايپسوئيچ
پایان
نوریچ
0 - 0
بریستول سیتی
پایان
پرستون
0 - 0
ميلوال
پایان
کوئینز پارک رنجرز
0 - 0
بورتون
پایان
ردينگ
1 - 1
هال سيتي
پایان
ساندرلند
1 - 2
کاردیف
پایان
ولورهمپتون
2 - 1
بارنزلی
پایان
استون ويلا
2 - 1
ناتينگهام
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
بيرمنگام
1 - 3
پرستون
پایان
برنتفورد
1 - 1
ردينگ
پایان
بریستول سیتی
4 - 1
دربي
پایان
بورتون
2 - 1
فولهام
پایان
کاردیف
1 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
هال سيتي
1 - 1
ساندرلند
پایان
ايپسوئيچ
2 - 0
بولتون
پایان
ميدلزبرو
3 - 2
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ميلوال
1 - 0
ليدز
پایان
ناتينگهام
1 - 2
ولورهمپتون
پایان
شفیلد یونایتد
0 - 1
نوریچ
پایان
بارنزلی
0 - 3
استون ويلا
چهارشنبه, 22 شهریور 1396
پایان
فولهام
2 - 1
هال سيتي
سه شنبه, 21 شهریور 1396
پایان
استون ويلا
0 - 0
ميدلزبرو
پایان
ليدز
2 - 0
بيرمنگام
پایان
نوریچ
0 - 0
بورتون
پایان
پرستون
3 - 0
کاردیف
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 2
ميلوال
پایان
شفيلد وندزدي
2 - 1
برنتفورد
پایان
ساندرلند
0 - 1
ناتينگهام
پایان
ولورهمپتون
3 - 3
بریستول سیتی
پایان
بولتون
0 - 1
شفیلد یونایتد
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
استون ويلا
0 - 0
برنتفورد
پایان
بولتون
0 - 3
ميدلزبرو
پایان
فولهام
1 - 1
کاردیف
پایان
ليدز
5 - 0
بورتون
پایان
نوریچ
1 - 0
بيرمنگام
پایان
پرستون
1 - 1
بارنزلی
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 1
ايپسوئيچ
پایان
ردينگ
0 - 1
بریستول سیتی
پایان
ساندرلند
1 - 2
شفیلد یونایتد
پایان
ولورهمپتون
1 - 0
ميلوال
پایان
شفيلد وندزدي
3 - 1
ناتينگهام
جمعه, 17 شهریور 1396
پایان
دربي
5 - 0
هال سيتي
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
بارنزلی
3 - 0
ساندرلند
پایان
بيرمنگام
0 - 2
ردينگ
پایان
برنتفورد
0 - 0
ولورهمپتون
پایان
بورتون
1 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
کاردیف
2 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ايپسوئيچ
0 - 2
فولهام
پایان
ميدلزبرو
0 - 0
پرستون
پایان
ميلوال
4 - 0
نوریچ
پایان
شفیلد یونایتد
3 - 1
دربي
پایان
ناتينگهام
0 - 2
ليدز
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
بریستول سیتی
1 - 1
استون ويلا
پایان
هال سيتي
4 - 0
بولتون
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 0
بارنزلی
پایان
استون ويلا
4 - 2
نوریچ
پایان
بولتون
1 - 2
دربي
پایان
بریستول سیتی
0 - 0
ميلوال
پایان
فولهام
0 - 1
شفيلد وندزدي
پایان
ايپسوئيچ
2 - 0
برنتفورد
پایان
ناتينگهام
2 - 1
ميدلزبرو
پایان
پرستون
1 - 0
ردينگ
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 1
هال سيتي
پایان
ولورهمپتون
1 - 2
کاردیف
پایان
ساندرلند
0 - 2
ليدز
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
بورتون
2 - 1
بيرمنگام
چهارشنبه, 25 مرداد 1396
پایان
نوریچ
2 - 0
کوئینز پارک رنجرز
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 1
ساندرلند
سه شنبه, 24 مرداد 1396
پایان
بارنزلی
2 - 1
ناتينگهام
پایان
بيرمنگام
0 - 0
بولتون
پایان
برنتفورد
2 - 2
بریستول سیتی
پایان
کاردیف
2 - 0
شفیلد یونایتد
پایان
دربي
1 - 0
پرستون
پایان
هال سيتي
2 - 3
ولورهمپتون
پایان
ليدز
0 - 0
فولهام
پایان
ميدلزبرو
2 - 0
بورتون
پایان
ميلوال
3 - 4
ايپسوئيچ
پایان
ردينگ
2 - 1
استون ويلا
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
نوریچ
1 - 3
ساندرلند
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
بارنزلی
1 - 2
ايپسوئيچ
پایان
بيرمنگام
2 - 1
بریستول سیتی
پایان
برنتفورد
3 - 4
ناتينگهام
پایان
کاردیف
3 - 0
استون ويلا
پایان
دربي
0 - 2
ولورهمپتون
پایان
هال سيتي
4 - 1
بورتون
پایان
ليدز
0 - 0
پرستون
پایان
ميلوال
1 - 1
بولتون
پایان
ردينگ
1 - 1
فولهام
پایان
شفيلد وندزدي
1 - 1
کوئینز پارک رنجرز
پایان
ميدلزبرو
1 - 0
شفیلد یونایتد
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
بولتون
2 - 3
ليدز
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
بریستول سیتی
3 - 1
بارنزلی
پایان
بورتون
0 - 1
کاردیف
پایان
فولهام
1 - 1
نوریچ
پایان
ايپسوئيچ
1 - 0
بيرمنگام
پایان
پرستون
1 - 0
شفيلد وندزدي
پایان
کوئینز پارک رنجرز
2 - 0
ردينگ
پایان
شفیلد یونایتد
1 - 0
برنتفورد
پایان
ولورهمپتون
1 - 0
ميدلزبرو
پایان
استون ويلا
1 - 1
هال سيتي
جمعه, 13 مرداد 1396
پایان
ناتينگهام
1 - 0
ميلوال
پایان
ساندرلند
1 - 1
دربي