مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 26 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی رئال مادرید 1 - تاتنهام 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج چمپیون شیپ انگلیس|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

انگلیس - چمپیون شیپ

شنبه, 29 مهر 1396
17:30
استون ويلا
v
فولهام
17:30
بارنزلی
v
هال سيتي
17:30
بولتون
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
برنتفورد
v
ساندرلند
17:30
بریستول سیتی
v
ليدز
17:30
دربي
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميدلزبرو
v
کاردیف
17:30
ناتينگهام
v
بورتون
17:30
شفیلد یونایتد
v
ردينگ
17:30
ولورهمپتون
v
پرستون
20:00
ميلوال
v
بيرمنگام
یکشنبه, 30 مهر 1396
14:30
ايپسوئيچ
v
نوریچ
جمعه, 5 آبان 1396
22:15
ليدز
v
شفیلد یونایتد
شنبه, 6 آبان 1396
15:00
شفيلد وندزدي
v
بارنزلی
17:30
بورتون
v
ايپسوئيچ
17:30
کاردیف
v
ميلوال
17:30
فولهام
v
بولتون
17:30
نوریچ
v
دربي
17:30
پرستون
v
برنتفورد
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ولورهمپتون
17:30
ردينگ
v
ميدلزبرو
17:30
ساندرلند
v
بریستول سیتی
20:00
هال سيتي
v
ناتينگهام
یکشنبه, 7 آبان 1396
14:30
بيرمنگام
v
استون ويلا
سه شنبه, 9 آبان 1396
22:15
بورتون
v
بارنزلی
22:15
کاردیف
v
ايپسوئيچ
22:15
فولهام
v
بریستول سیتی
22:15
هال سيتي
v
ميدلزبرو
22:15
ليدز
v
دربي
22:15
نوریچ
v
ولورهمپتون
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
شفیلد یونایتد
22:15
شفيلد وندزدي
v
ميلوال
22:15
ساندرلند
v
بولتون
22:30
ردينگ
v
ناتينگهام
چهارشنبه, 10 آبان 1396
22:15
بيرمنگام
v
برنتفورد
22:15
پرستون
v
استون ويلا
جمعه, 12 آبان 1396
22:15
ولورهمپتون
v
فولهام
شنبه, 13 آبان 1396
14:30
بریستول سیتی
v
کاردیف
17:30
استون ويلا
v
شفيلد وندزدي
17:30
بارنزلی
v
بيرمنگام
17:30
بولتون
v
نوریچ
17:30
دربي
v
ردينگ
17:30
ايپسوئيچ
v
پرستون
17:30
ميلوال
v
بورتون
17:30
ناتينگهام
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
شفیلد یونایتد
v
هال سيتي
20:00
برنتفورد
v
ليدز
یکشنبه, 14 آبان 1396
14:45
ميدلزبرو
v
ساندرلند
جمعه, 26 آبان 1396
22:15
بورتون
v
شفیلد یونایتد
22:15
پرستون
v
بولتون
شنبه, 27 آبان 1396
17:30
بيرمنگام
v
ناتينگهام
17:30
کاردیف
v
برنتفورد
17:30
هال سيتي
v
ايپسوئيچ
17:30
نوریچ
v
بارنزلی
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
استون ويلا
17:30
ردينگ
v
ولورهمپتون
17:30
شفيلد وندزدي
v
بریستول سیتی
17:30
ساندرلند
v
ميلوال
20:00
فولهام
v
دربي
یکشنبه, 28 آبان 1396
15:45
ليدز
v
ميدلزبرو
سه شنبه, 30 آبان 1396
22:15
استون ويلا
v
ساندرلند
22:15
بارنزلی
v
کاردیف
22:15
برنتفورد
v
بورتون
22:15
بریستول سیتی
v
پرستون
22:15
دربي
v
کوئینز پارک رنجرز
22:15
ميلوال
v
هال سيتي
22:15
ناتينگهام
v
نوریچ
22:15
شفیلد یونایتد
v
فولهام
22:30
بولتون
v
ردينگ
چهارشنبه, 1 آذر 1396
22:15
ايپسوئيچ
v
شفيلد وندزدي
22:15
ميدلزبرو
v
بيرمنگام
22:15
ولورهمپتون
v
ليدز
شنبه, 4 آذر 1396
15:00
بارنزلی
v
ليدز
17:30
استون ويلا
v
ايپسوئيچ
17:30
بورتون
v
ساندرلند
17:30
فولهام
v
ميلوال
17:30
هال سيتي
v
بریستول سیتی
17:30
ميدلزبرو
v
دربي
17:30
نوریچ
v
پرستون
17:30
ردينگ
v
شفيلد وندزدي
17:30
ولورهمپتون
v
بولتون
20:00
شفیلد یونایتد
v
بيرمنگام
یکشنبه, 5 آذر 1396
15:30
ناتينگهام
v
کاردیف
دوشنبه, 6 آذر 1396
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
برنتفورد
سه شنبه, 7 آذر 1396
22:15
دربي
v
ايپسوئيچ
22:30
ردينگ
v
بارنزلی
جمعه, 10 آذر 1396
22:15
کاردیف
v
نوریچ
22:15
ليدز
v
استون ويلا
شنبه, 11 آذر 1396
17:30
بيرمنگام
v
ولورهمپتون
17:30
بولتون
v
بارنزلی
17:30
برنتفورد
v
فولهام
17:30
دربي
v
بورتون
17:30
ايپسوئيچ
v
ناتينگهام
17:30
ميلوال
v
شفیلد یونایتد
17:30
پرستون
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
شفيلد وندزدي
v
هال سيتي
17:30
ساندرلند
v
ردينگ
20:00
بریستول سیتی
v
ميدلزبرو
شنبه, 18 آذر 1396
17:30
استون ويلا
v
ميلوال
17:30
بارنزلی
v
دربي
17:30
بورتون
v
پرستون
17:30
فولهام
v
بيرمنگام
17:30
هال سيتي
v
برنتفورد
17:30
ميدلزبرو
v
ايپسوئيچ
17:30
ناتينگهام
v
بولتون
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ليدز
17:30
شفیلد یونایتد
v
بریستول سیتی
17:30
ولورهمپتون
v
ساندرلند
20:00
نوریچ
v
شفيلد وندزدي
دوشنبه, 20 آذر 1396
22:30
ردينگ
v
کاردیف
شنبه, 25 آذر 1396
17:30
بيرمنگام
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
بولتون
v
بورتون
17:30
برنتفورد
v
بارنزلی
17:30
بریستول سیتی
v
ناتينگهام
17:30
کاردیف
v
هال سيتي
17:30
دربي
v
استون ويلا
17:30
ايپسوئيچ
v
ردينگ
17:30
ليدز
v
نوریچ
17:30
ميلوال
v
ميدلزبرو
17:30
پرستون
v
شفیلد یونایتد
17:30
شفيلد وندزدي
v
ولورهمپتون
17:30
ساندرلند
v
فولهام
جمعه, 1 دی 1396
22:15
نوریچ
v
برنتفورد
شنبه, 2 دی 1396
17:30
استون ويلا
v
شفیلد یونایتد
17:30
بولتون
v
کاردیف
17:30
دربي
v
ميلوال
17:30
فولهام
v
بارنزلی
17:30
ليدز
v
هال سيتي
17:30
پرستون
v
ناتينگهام
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بریستول سیتی
17:30
ردينگ
v
بورتون
17:30
شفيلد وندزدي
v
ميدلزبرو
17:30
ساندرلند
v
بيرمنگام
17:30
ولورهمپتون
v
ايپسوئيچ
سه شنبه, 5 دی 1396
15:30
ميلوال
v
ولورهمپتون
16:30
برنتفورد
v
استون ويلا
17:30
بارنزلی
v
پرستون
17:30
بيرمنگام
v
نوریچ
17:30
بریستول سیتی
v
ردينگ
17:30
بورتون
v
ليدز
17:30
کاردیف
v
فولهام
17:30
هال سيتي
v
دربي
17:30
ايپسوئيچ
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ميدلزبرو
v
بولتون
17:30
ناتينگهام
v
شفيلد وندزدي
17:30
شفیلد یونایتد
v
ساندرلند
جمعه, 8 دی 1396
22:15
ميلوال
v
کوئینز پارک رنجرز
شنبه, 9 دی 1396
17:30
بارنزلی
v
ردينگ
17:30
بيرمنگام
v
ليدز
17:30
برنتفورد
v
شفيلد وندزدي
17:30
بریستول سیتی
v
ولورهمپتون
17:30
بورتون
v
نوریچ
17:30
کاردیف
v
پرستون
17:30
هال سيتي
v
فولهام
17:30
ايپسوئيچ
v
دربي
17:30
ميدلزبرو
v
استون ويلا
17:30
ناتينگهام
v
ساندرلند
17:30
شفیلد یونایتد
v
بولتون
دوشنبه, 11 دی 1396
17:30
استون ويلا
v
بریستول سیتی
17:30
بولتون
v
هال سيتي
17:30
دربي
v
شفیلد یونایتد
17:30
ليدز
v
ناتينگهام
17:30
نوریچ
v
ميلوال
17:30
پرستون
v
ميدلزبرو
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
کاردیف
17:30
شفيلد وندزدي
v
بورتون
17:30
ساندرلند
v
بارنزلی
17:30
ولورهمپتون
v
برنتفورد
سه شنبه, 12 دی 1396
22:15
فولهام
v
ايپسوئيچ
22:30
ردينگ
v
بيرمنگام
شنبه, 23 دی 1396
14:45
شفیلد یونایتد
v
شفيلد وندزدي
17:30
بارنزلی
v
ولورهمپتون
17:30
بيرمنگام
v
دربي
17:30
برنتفورد
v
بولتون
17:30
بریستول سیتی
v
نوریچ
17:30
بورتون
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
کاردیف
v
ساندرلند
17:30
هال سيتي
v
ردينگ
17:30
ايپسوئيچ
v
ليدز
17:30
ميدلزبرو
v
فولهام
17:30
ميلوال
v
پرستون
17:30
ناتينگهام
v
استون ويلا
شنبه, 30 دی 1396
17:30
استون ويلا
v
بارنزلی
17:30
بولتون
v
ايپسوئيچ
17:30
دربي
v
بریستول سیتی
17:30
فولهام
v
بورتون
17:30
ليدز
v
ميلوال
17:30
نوریچ
v
شفیلد یونایتد
17:30
پرستون
v
بيرمنگام
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ميدلزبرو
17:30
ردينگ
v
برنتفورد
17:30
شفيلد وندزدي
v
کاردیف
17:30
ساندرلند
v
هال سيتي
17:30
ولورهمپتون
v
ناتينگهام
شنبه, 7 بهمن 1396
14:30
هال سيتي
v
ليدز
17:30
بارنزلی
v
فولهام
17:30
بيرمنگام
v
ساندرلند
17:30
برنتفورد
v
نوریچ
17:30
بریستول سیتی
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
بورتون
v
ردينگ
17:30
کاردیف
v
بولتون
17:30
ايپسوئيچ
v
ولورهمپتون
17:30
ميدلزبرو
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميلوال
v
دربي
17:30
ناتينگهام
v
پرستون
17:30
شفیلد یونایتد
v
استون ويلا
شنبه, 14 بهمن 1396
17:30
استون ويلا
v
بورتون
17:30
بولتون
v
بریستول سیتی
17:30
دربي
v
برنتفورد
17:30
فولهام
v
ناتينگهام
17:30
ليدز
v
کاردیف
17:30
نوریچ
v
ميدلزبرو
17:30
پرستون
v
هال سيتي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بارنزلی
17:30
ردينگ
v
ميلوال
17:30
شفيلد وندزدي
v
بيرمنگام
17:30
ساندرلند
v
ايپسوئيچ
17:30
ولورهمپتون
v
شفیلد یونایتد
شنبه, 21 بهمن 1396
14:45
بارنزلی
v
شفيلد وندزدي
14:45
شفیلد یونایتد
v
ليدز
17:30
بولتون
v
فولهام
17:30
برنتفورد
v
پرستون
17:30
بریستول سیتی
v
ساندرلند
17:30
دربي
v
نوریچ
17:30
ايپسوئيچ
v
بورتون
17:30
ميدلزبرو
v
ردينگ
17:30
ميلوال
v
کاردیف
17:30
ناتينگهام
v
هال سيتي
17:30
ولورهمپتون
v
کوئینز پارک رنجرز
یکشنبه, 22 بهمن 1396
14:30
استون ويلا
v
بيرمنگام
شنبه, 28 بهمن 1396
17:30
بيرمنگام
v
ميلوال
17:30
بورتون
v
ناتينگهام
17:30
کاردیف
v
ميدلزبرو
17:30
فولهام
v
استون ويلا
17:30
هال سيتي
v
بارنزلی
17:30
ليدز
v
بریستول سیتی
17:30
پرستون
v
ولورهمپتون
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بولتون
17:30
ردينگ
v
شفیلد یونایتد
17:30
شفيلد وندزدي
v
دربي
17:30
ساندرلند
v
برنتفورد
یکشنبه, 29 بهمن 1396
14:30
نوریچ
v
ايپسوئيچ
سه شنبه, 1 اسفند 1396
22:15
استون ويلا
v
پرستون
22:15
بارنزلی
v
بورتون
22:15
برنتفورد
v
بيرمنگام
22:15
بریستول سیتی
v
فولهام
22:15
دربي
v
ليدز
22:15
ايپسوئيچ
v
کاردیف
22:15
ميدلزبرو
v
هال سيتي
22:15
ميلوال
v
شفيلد وندزدي
22:15
ناتينگهام
v
ردينگ
22:15
شفیلد یونایتد
v
کوئینز پارک رنجرز
22:30
بولتون
v
ساندرلند
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
22:15
ولورهمپتون
v
نوریچ
شنبه, 5 اسفند 1396
17:30
بيرمنگام
v
بارنزلی
17:30
بورتون
v
ميلوال
17:30
کاردیف
v
بریستول سیتی
17:30
فولهام
v
ولورهمپتون
17:30
هال سيتي
v
شفیلد یونایتد
17:30
ليدز
v
برنتفورد
17:30
نوریچ
v
بولتون
17:30
پرستون
v
ايپسوئيچ
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ناتينگهام
17:30
ردينگ
v
دربي
17:30
شفيلد وندزدي
v
استون ويلا
17:30
ساندرلند
v
ميدلزبرو
شنبه, 12 اسفند 1396
17:30
استون ويلا
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
بارنزلی
v
نوریچ
17:30
بولتون
v
پرستون
17:30
برنتفورد
v
کاردیف
17:30
بریستول سیتی
v
شفيلد وندزدي
17:30
دربي
v
فولهام
17:30
ايپسوئيچ
v
هال سيتي
17:30
ميدلزبرو
v
ليدز
17:30
ميلوال
v
ساندرلند
17:30
ناتينگهام
v
بيرمنگام
17:30
شفیلد یونایتد
v
بورتون
17:30
ولورهمپتون
v
ردينگ
سه شنبه, 15 اسفند 1396
22:15
بيرمنگام
v
ميدلزبرو
22:15
بورتون
v
برنتفورد
22:15
کاردیف
v
بارنزلی
22:15
فولهام
v
شفیلد یونایتد
22:15
هال سيتي
v
ميلوال
22:15
ليدز
v
ولورهمپتون
22:15
نوریچ
v
ناتينگهام
22:15
پرستون
v
بریستول سیتی
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
دربي
22:15
شفيلد وندزدي
v
ايپسوئيچ
22:15
ساندرلند
v
استون ويلا
22:30
ردينگ
v
بولتون
شنبه, 19 اسفند 1396
15:30
ناتينگهام
v
دربي
17:30
استون ويلا
v
ولورهمپتون
17:30
بورتون
v
بریستول سیتی
17:30
کاردیف
v
بيرمنگام
17:30
هال سيتي
v
نوریچ
17:30
ايپسوئيچ
v
شفیلد یونایتد
17:30
ميدلزبرو
v
بارنزلی
17:30
ميلوال
v
برنتفورد
17:30
پرستون
v
فولهام
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ساندرلند
17:30
ردينگ
v
ليدز
17:30
شفيلد وندزدي
v
بولتون
شنبه, 26 اسفند 1396
17:30
بارنزلی
v
ميلوال
17:30
بيرمنگام
v
هال سيتي
17:30
بولتون
v
استون ويلا
17:30
برنتفورد
v
ميدلزبرو
17:30
بریستول سیتی
v
ايپسوئيچ
17:30
دربي
v
کاردیف
17:30
فولهام
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ليدز
v
شفيلد وندزدي
17:30
نوریچ
v
ردينگ
17:30
شفیلد یونایتد
v
ناتينگهام
17:30
ساندرلند
v
پرستون
17:30
ولورهمپتون
v
بورتون
جمعه, 10 فروردین 1397
15:30
ميلوال
v
ناتينگهام
17:30
بارنزلی
v
بریستول سیتی
17:30
برنتفورد
v
شفیلد یونایتد
17:30
کاردیف
v
بورتون
17:30
هال سيتي
v
استون ويلا
17:30
ليدز
v
بولتون
17:30
نوریچ
v
فولهام
17:30
شفيلد وندزدي
v
پرستون
20:00
ردينگ
v
کوئینز پارک رنجرز
22:15
دربي
v
ساندرلند
22:15
ميدلزبرو
v
ولورهمپتون
شنبه, 11 فروردین 1397
17:30
بيرمنگام
v
ايپسوئيچ
دوشنبه, 13 فروردین 1397
17:30
استون ويلا
v
ردينگ
17:30
بریستول سیتی
v
برنتفورد
17:30
بورتون
v
ميدلزبرو
17:30
ايپسوئيچ
v
ميلوال
17:30
ناتينگهام
v
بارنزلی
17:30
پرستون
v
دربي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
نوریچ
17:30
شفیلد یونایتد
v
کاردیف
17:30
ساندرلند
v
شفيلد وندزدي
17:30
ولورهمپتون
v
هال سيتي
سه شنبه, 14 فروردین 1397
22:15
فولهام
v
ليدز
22:30
بولتون
v
بيرمنگام
شنبه, 18 فروردین 1397
14:45
بارنزلی
v
شفیلد یونایتد
17:30
بيرمنگام
v
بورتون
17:30
برنتفورد
v
ايپسوئيچ
17:30
کاردیف
v
ولورهمپتون
17:30
دربي
v
بولتون
17:30
هال سيتي
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ليدز
v
ساندرلند
17:30
ميدلزبرو
v
ناتينگهام
17:30
ميلوال
v
بریستول سیتی
17:30
نوریچ
v
استون ويلا
17:30
ردينگ
v
پرستون
17:30
شفيلد وندزدي
v
فولهام
سه شنبه, 21 فروردین 1397
22:15
استون ويلا
v
کاردیف
22:15
بریستول سیتی
v
بيرمنگام
22:15
بورتون
v
هال سيتي
22:15
فولهام
v
ردينگ
22:15
ايپسوئيچ
v
بارنزلی
22:15
ناتينگهام
v
برنتفورد
22:15
پرستون
v
ليدز
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
شفيلد وندزدي
22:15
شفیلد یونایتد
v
ميدلزبرو
22:15
ساندرلند
v
نوریچ
22:15
ولورهمپتون
v
دربي
22:30
بولتون
v
ميلوال
شنبه, 25 فروردین 1397
17:30
استون ويلا
v
ليدز
17:30
بارنزلی
v
بولتون
17:30
بورتون
v
دربي
17:30
فولهام
v
برنتفورد
17:30
هال سيتي
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميدلزبرو
v
بریستول سیتی
17:30
نوریچ
v
کاردیف
17:30
ناتينگهام
v
ايپسوئيچ
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
پرستون
17:30
ردينگ
v
ساندرلند
17:30
شفیلد یونایتد
v
ميلوال
یکشنبه, 26 فروردین 1397
15:30
ولورهمپتون
v
بيرمنگام
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
17:30
بيرمنگام
v
شفیلد یونایتد
17:30
بولتون
v
ولورهمپتون
17:30
برنتفورد
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
بریستول سیتی
v
هال سيتي
17:30
کاردیف
v
ناتينگهام
17:30
دربي
v
ميدلزبرو
17:30
ايپسوئيچ
v
استون ويلا
17:30
ليدز
v
بارنزلی
17:30
ميلوال
v
فولهام
17:30
پرستون
v
نوریچ
17:30
شفيلد وندزدي
v
ردينگ
17:30
ساندرلند
v
بورتون
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
17:30
استون ويلا
v
دربي
17:30
بارنزلی
v
برنتفورد
17:30
بورتون
v
بولتون
17:30
فولهام
v
ساندرلند
17:30
هال سيتي
v
کاردیف
17:30
ميدلزبرو
v
ميلوال
17:30
نوریچ
v
ليدز
17:30
ناتينگهام
v
بریستول سیتی
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بيرمنگام
17:30
ردينگ
v
ايپسوئيچ
17:30
شفیلد یونایتد
v
پرستون
17:30
ولورهمپتون
v
شفيلد وندزدي
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
15:00
بيرمنگام
v
فولهام
15:00
بولتون
v
ناتينگهام
15:00
برنتفورد
v
هال سيتي
15:00
بریستول سیتی
v
شفیلد یونایتد
15:00
کاردیف
v
ردينگ
15:00
دربي
v
بارنزلی
15:00
ايپسوئيچ
v
ميدلزبرو
15:00
ليدز
v
کوئینز پارک رنجرز
15:00
ميلوال
v
استون ويلا
15:00
پرستون
v
بورتون
15:00
شفيلد وندزدي
v
نوریچ
15:00
ساندرلند
v
ولورهمپتون