بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 1 مهر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی سایپا 2 - نفت مسجد سلیمان 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج چمپیون شیپ انگلیس|سایت توپ 90

برنامه بازیها

انگلیس - چمپیون شیپ

جمعه, 6 مهر 1397
22:15
بریستول سیتی
v
استون ويلا
22:15
شفيلد وندزدي
v
ليدز
شنبه, 7 مهر 1397
17:30
بيرمنگام
v
ايپسوئيچ
17:30
بلکبرن
v
ناتينگهام
17:30
بولتون
v
دربي
17:30
برنتفورد
v
ردينگ
17:30
هال سيتي
v
ميدلزبرو
17:30
ميلوال
v
شفیلد یونایتد
17:30
نوریچ
v
ويگان
17:30
پرستون
v
وست برومويچ
17:30
سوانسي
v
کوئینز پارک رنجرز
20:00
روترهام یونایتد
v
استوک
سه شنبه, 10 مهر 1397
22:15
استون ويلا
v
پرستون
22:15
برنتفورد
v
بيرمنگام
22:15
هال سيتي
v
ليدز
22:15
ايپسوئيچ
v
ميدلزبرو
22:15
ويگان
v
سوانسي
22:30
ردينگ
v
کوئینز پارک رنجرز
22:30
استوک
v
بولتون
چهارشنبه, 11 مهر 1397
22:15
بلکبرن
v
شفیلد یونایتد
22:15
دربي
v
نوریچ
22:15
ناتينگهام
v
ميلوال
22:15
روترهام یونایتد
v
بریستول سیتی
22:15
شفيلد وندزدي
v
وست برومويچ
شنبه, 14 مهر 1397
15:00
ليدز
v
برنتفورد
17:30
بيرمنگام
v
روترهام یونایتد
17:30
ميدلزبرو
v
ناتينگهام
17:30
ميلوال
v
استون ويلا
17:30
نوریچ
v
استوک
17:30
پرستون
v
ويگان
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
دربي
17:30
شفیلد یونایتد
v
هال سيتي
17:30
سوانسي
v
ايپسوئيچ
17:30
وست برومويچ
v
ردينگ
20:00
بولتون
v
بلکبرن
یکشنبه, 15 مهر 1397
16:00
بریستول سیتی
v
شفيلد وندزدي
جمعه, 27 مهر 1397
22:15
شفيلد وندزدي
v
ميدلزبرو
شنبه, 28 مهر 1397
14:30
بلکبرن
v
ليدز
17:30
استون ويلا
v
سوانسي
17:30
برنتفورد
v
بریستول سیتی
17:30
هال سيتي
v
پرستون
17:30
ايپسوئيچ
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ناتينگهام
v
نوریچ
17:30
ردينگ
v
ميلوال
17:30
روترهام یونایتد
v
بولتون
17:30
استوک
v
بيرمنگام
17:30
ويگان
v
وست برومويچ
20:00
دربي
v
شفیلد یونایتد
سه شنبه, 1 آبان 1397
22:15
بيرمنگام
v
ردينگ
22:15
ميدلزبرو
v
روترهام یونایتد
22:15
ميلوال
v
ويگان
22:15
نوریچ
v
استون ويلا
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
شفيلد وندزدي
22:15
شفیلد یونایتد
v
استوک
22:15
سوانسي
v
بلکبرن
چهارشنبه, 2 آبان 1397
22:15
بریستول سیتی
v
هال سيتي
22:15
ليدز
v
ايپسوئيچ
22:15
پرستون
v
برنتفورد
22:30
بولتون
v
ناتينگهام
22:30
وست برومويچ
v
دربي
جمعه, 4 آبان 1397
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
استون ويلا
شنبه, 5 آبان 1397
15:00
ميدلزبرو
v
دربي
17:30
بيرمنگام
v
شفيلد وندزدي
17:30
بولتون
v
هال سيتي
17:30
بریستول سیتی
v
استوک
17:30
ميلوال
v
ايپسوئيچ
17:30
نوریچ
v
برنتفورد
17:30
پرستون
v
روترهام یونایتد
17:30
شفیلد یونایتد
v
ويگان
17:30
سوانسي
v
ردينگ
17:30
وست برومويچ
v
بلکبرن
20:00
ليدز
v
ناتينگهام
جمعه, 11 آبان 1397
22:15
استون ويلا
v
بولتون
شنبه, 12 آبان 1397
17:30
بلکبرن
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
برنتفورد
v
ميلوال
17:30
دربي
v
بيرمنگام
17:30
هال سيتي
v
وست برومويچ
17:30
ايپسوئيچ
v
پرستون
17:30
ناتينگهام
v
شفیلد یونایتد
17:30
ردينگ
v
بریستول سیتی
17:30
روترهام یونایتد
v
سوانسي
17:30
شفيلد وندزدي
v
نوریچ
20:00
استوک
v
ميدلزبرو
یکشنبه, 13 آبان 1397
16:00
ويگان
v
ليدز
جمعه, 18 آبان 1397
22:15
شفیلد یونایتد
v
شفيلد وندزدي
شنبه, 19 آبان 1397
17:30
بيرمنگام
v
هال سيتي
17:30
بلکبرن
v
روترهام یونایتد
17:30
بولتون
v
سوانسي
17:30
بریستول سیتی
v
پرستون
17:30
دربي
v
استون ويلا
17:30
ميدلزبرو
v
ويگان
17:30
نوریچ
v
ميلوال
17:30
ناتينگهام
v
استوک
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
برنتفورد
17:30
ردينگ
v
ايپسوئيچ
20:00
وست برومويچ
v
ليدز
شنبه, 3 آذر 1397
17:30
برنتفورد
v
ميدلزبرو
17:30
هال سيتي
v
ناتينگهام
17:30
ايپسوئيچ
v
وست برومويچ
17:30
ليدز
v
بریستول سیتی
17:30
ميلوال
v
بولتون
17:30
پرستون
v
بلکبرن
17:30
روترهام یونایتد
v
شفیلد یونایتد
17:30
شفيلد وندزدي
v
دربي
17:30
استوک
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
سوانسي
v
نوریچ
17:30
ويگان
v
ردينگ
یکشنبه, 4 آذر 1397
14:30
استون ويلا
v
بيرمنگام
سه شنبه, 6 آذر 1397
22:15
برنتفورد
v
شفیلد یونایتد
22:15
هال سيتي
v
نوریچ
22:15
ليدز
v
ردينگ
22:15
پرستون
v
ميدلزبرو
22:15
روترهام یونایتد
v
کوئینز پارک رنجرز
22:15
شفيلد وندزدي
v
بولتون
چهارشنبه, 7 آذر 1397
22:15
استون ويلا
v
ناتينگهام
22:15
ايپسوئيچ
v
بریستول سیتی
22:15
ميلوال
v
بيرمنگام
22:15
سوانسي
v
وست برومويچ
22:15
ويگان
v
بلکبرن
22:30
استوک
v
دربي
شنبه, 10 آذر 1397
14:45
شفیلد یونایتد
v
ليدز
17:30
بيرمنگام
v
پرستون
17:30
بلکبرن
v
شفيلد وندزدي
17:30
بولتون
v
ويگان
17:30
دربي
v
سوانسي
17:30
ميدلزبرو
v
استون ويلا
17:30
نوریچ
v
روترهام یونایتد
17:30
ناتينگهام
v
ايپسوئيچ
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
هال سيتي
17:30
ردينگ
v
استوک
17:30
وست برومويچ
v
برنتفورد
یکشنبه, 11 آذر 1397
16:00
بریستول سیتی
v
ميلوال
شنبه, 17 آذر 1397
17:30
بيرمنگام
v
بریستول سیتی
17:30
برنتفورد
v
سوانسي
17:30
ليدز
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ميدلزبرو
v
بلکبرن
17:30
ميلوال
v
هال سيتي
17:30
نوریچ
v
بولتون
17:30
ناتينگهام
v
پرستون
17:30
ردينگ
v
شفیلد یونایتد
17:30
شفيلد وندزدي
v
روترهام یونایتد
17:30
استوک
v
ايپسوئيچ
17:30
وست برومويچ
v
استون ويلا
17:30
ويگان
v
دربي
شنبه, 24 آذر 1397
15:30
دربي
v
ناتينگهام
17:30
استون ويلا
v
استوک
17:30
بلکبرن
v
بيرمنگام
17:30
بولتون
v
ليدز
17:30
بریستول سیتی
v
نوریچ
17:30
هال سيتي
v
برنتفورد
17:30
ايپسوئيچ
v
ويگان
17:30
پرستون
v
ميلوال
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ميدلزبرو
17:30
روترهام یونایتد
v
ردينگ
17:30
شفیلد یونایتد
v
وست برومويچ
17:30
سوانسي
v
شفيلد وندزدي
شنبه, 1 دی 1397
17:30
استون ويلا
v
ليدز
17:30
بلکبرن
v
نوریچ
17:30
برنتفورد
v
بولتون
17:30
دربي
v
بریستول سیتی
17:30
هال سيتي
v
سوانسي
17:30
ايپسوئيچ
v
شفیلد یونایتد
17:30
ناتينگهام
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ردينگ
v
ميدلزبرو
17:30
روترهام یونایتد
v
وست برومويچ
17:30
شفيلد وندزدي
v
پرستون
17:30
استوک
v
ميلوال
17:30
ويگان
v
بيرمنگام
چهارشنبه, 5 دی 1397
17:30
بيرمنگام
v
استوک
17:30
بولتون
v
روترهام یونایتد
17:30
بریستول سیتی
v
برنتفورد
17:30
ليدز
v
بلکبرن
17:30
ميدلزبرو
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميلوال
v
ردينگ
17:30
نوریچ
v
ناتينگهام
17:30
پرستون
v
هال سيتي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ايپسوئيچ
17:30
شفیلد یونایتد
v
دربي
17:30
سوانسي
v
استون ويلا
17:30
وست برومويچ
v
ويگان
شنبه, 8 دی 1397
17:30
بيرمنگام
v
برنتفورد
17:30
بولتون
v
استوک
17:30
بریستول سیتی
v
روترهام یونایتد
17:30
ليدز
v
هال سيتي
17:30
ميدلزبرو
v
ايپسوئيچ
17:30
ميلوال
v
ناتينگهام
17:30
نوریچ
v
دربي
17:30
پرستون
v
استون ويلا
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ردينگ
17:30
شفیلد یونایتد
v
بلکبرن
17:30
سوانسي
v
ويگان
17:30
وست برومويچ
v
شفيلد وندزدي
سه شنبه, 11 دی 1397
15:30
ناتينگهام
v
ليدز
17:30
استون ويلا
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
بلکبرن
v
وست برومويچ
17:30
برنتفورد
v
نوریچ
17:30
دربي
v
ميدلزبرو
17:30
هال سيتي
v
بولتون
17:30
ايپسوئيچ
v
ميلوال
17:30
ردينگ
v
سوانسي
17:30
روترهام یونایتد
v
پرستون
17:30
شفيلد وندزدي
v
بيرمنگام
17:30
استوک
v
بریستول سیتی
17:30
ويگان
v
شفیلد یونایتد
شنبه, 22 دی 1397
17:30
بيرمنگام
v
ميدلزبرو
17:30
برنتفورد
v
استوک
17:30
بریستول سیتی
v
بولتون
17:30
هال سيتي
v
شفيلد وندزدي
17:30
ايپسوئيچ
v
روترهام یونایتد
17:30
ليدز
v
دربي
17:30
ميلوال
v
بلکبرن
17:30
پرستون
v
سوانسي
17:30
ردينگ
v
ناتينگهام
17:30
شفیلد یونایتد
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
وست برومويچ
v
نوریچ
17:30
ويگان
v
استون ويلا
شنبه, 29 دی 1397
17:30
استون ويلا
v
هال سيتي
17:30
بلکبرن
v
ايپسوئيچ
17:30
بولتون
v
وست برومويچ
17:30
دربي
v
ردينگ
17:30
ميدلزبرو
v
ميلوال
17:30
نوریچ
v
بيرمنگام
17:30
ناتينگهام
v
بریستول سیتی
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
پرستون
17:30
روترهام یونایتد
v
برنتفورد
17:30
شفيلد وندزدي
v
ويگان
17:30
استوک
v
ليدز
17:30
سوانسي
v
شفیلد یونایتد
شنبه, 6 بهمن 1397
17:30
استون ويلا
v
ايپسوئيچ
17:30
بلکبرن
v
هال سيتي
17:30
بولتون
v
ردينگ
17:30
دربي
v
ميلوال
17:30
ميدلزبرو
v
بریستول سیتی
17:30
نوریچ
v
شفیلد یونایتد
17:30
ناتينگهام
v
ويگان
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
وست برومويچ
17:30
روترهام یونایتد
v
ليدز
17:30
شفيلد وندزدي
v
برنتفورد
17:30
استوک
v
پرستون
17:30
سوانسي
v
بيرمنگام
شنبه, 13 بهمن 1397
17:30
بيرمنگام
v
ناتينگهام
17:30
برنتفورد
v
بلکبرن
17:30
بریستول سیتی
v
سوانسي
17:30
هال سيتي
v
استوک
17:30
ايپسوئيچ
v
شفيلد وندزدي
17:30
ليدز
v
نوریچ
17:30
ميلوال
v
روترهام یونایتد
17:30
پرستون
v
دربي
17:30
ردينگ
v
استون ويلا
17:30
شفیلد یونایتد
v
بولتون
17:30
وست برومويچ
v
ميدلزبرو
17:30
ويگان
v
کوئینز پارک رنجرز
شنبه, 20 بهمن 1397
17:30
استون ويلا
v
شفیلد یونایتد
17:30
بلکبرن
v
بریستول سیتی
17:30
بولتون
v
پرستون
17:30
دربي
v
هال سيتي
17:30
ميدلزبرو
v
ليدز
17:30
ناتينگهام
v
برنتفورد
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بيرمنگام
17:30
روترهام یونایتد
v
ويگان
17:30
شفيلد وندزدي
v
ردينگ
17:30
استوک
v
وست برومويچ
17:30
سوانسي
v
ميلوال
یکشنبه, 21 بهمن 1397
14:30
نوریچ
v
ايپسوئيچ
سه شنبه, 23 بهمن 1397
22:15
بيرمنگام
v
بولتون
22:15
هال سيتي
v
روترهام یونایتد
22:15
ميلوال
v
شفيلد وندزدي
22:30
وست برومويچ
v
ناتينگهام
چهارشنبه, 24 بهمن 1397
22:15
برنتفورد
v
استون ويلا
22:15
بریستول سیتی
v
کوئینز پارک رنجرز
22:15
ايپسوئيچ
v
دربي
22:15
ليدز
v
سوانسي
22:15
پرستون
v
نوریچ
22:15
شفیلد یونایتد
v
ميدلزبرو
22:15
ويگان
v
استوک
22:30
ردينگ
v
بلکبرن
شنبه, 27 بهمن 1397
17:30
استون ويلا
v
وست برومويچ
17:30
بلکبرن
v
ميدلزبرو
17:30
بولتون
v
نوریچ
17:30
بریستول سیتی
v
بيرمنگام
17:30
دربي
v
ويگان
17:30
هال سيتي
v
ميلوال
17:30
ايپسوئيچ
v
استوک
17:30
پرستون
v
ناتينگهام
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ليدز
17:30
روترهام یونایتد
v
شفيلد وندزدي
17:30
شفیلد یونایتد
v
ردينگ
17:30
سوانسي
v
برنتفورد
شنبه, 4 اسفند 1397
15:30
ناتينگهام
v
دربي
17:30
بيرمنگام
v
بلکبرن
17:30
برنتفورد
v
هال سيتي
17:30
ليدز
v
بولتون
17:30
ميدلزبرو
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ميلوال
v
پرستون
17:30
نوریچ
v
بریستول سیتی
17:30
ردينگ
v
روترهام یونایتد
17:30
شفيلد وندزدي
v
سوانسي
17:30
استوک
v
استون ويلا
17:30
وست برومويچ
v
شفیلد یونایتد
17:30
ويگان
v
ايپسوئيچ
شنبه, 11 اسفند 1397
17:30
استون ويلا
v
دربي
17:30
برنتفورد
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
هال سيتي
v
بيرمنگام
17:30
ايپسوئيچ
v
ردينگ
17:30
ليدز
v
وست برومويچ
17:30
ميلوال
v
نوریچ
17:30
پرستون
v
بریستول سیتی
17:30
روترهام یونایتد
v
بلکبرن
17:30
شفيلد وندزدي
v
شفیلد یونایتد
17:30
استوک
v
ناتينگهام
17:30
سوانسي
v
بولتون
17:30
ويگان
v
ميدلزبرو
شنبه, 18 اسفند 1397
14:30
بلکبرن
v
پرستون
14:45
شفیلد یونایتد
v
روترهام یونایتد
17:30
بولتون
v
ميلوال
17:30
بریستول سیتی
v
ليدز
17:30
دربي
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميدلزبرو
v
برنتفورد
17:30
نوریچ
v
سوانسي
17:30
ناتينگهام
v
هال سيتي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
استوک
17:30
ردينگ
v
ويگان
17:30
وست برومويچ
v
ايپسوئيچ
یکشنبه, 19 اسفند 1397
14:30
بيرمنگام
v
استون ويلا
سه شنبه, 21 اسفند 1397
22:15
بلکبرن
v
ويگان
22:15
بریستول سیتی
v
ايپسوئيچ
22:15
شفیلد یونایتد
v
برنتفورد
22:30
بولتون
v
شفيلد وندزدي
22:30
ردينگ
v
ليدز
چهارشنبه, 22 اسفند 1397
22:15
بيرمنگام
v
ميلوال
22:15
دربي
v
استوک
22:15
ميدلزبرو
v
پرستون
22:15
نوریچ
v
هال سيتي
22:15
ناتينگهام
v
استون ويلا
22:15
کوئینز پارک رنجرز
v
روترهام یونایتد
22:30
وست برومويچ
v
سوانسي
شنبه, 25 اسفند 1397
17:30
استون ويلا
v
ميدلزبرو
17:30
برنتفورد
v
وست برومويچ
17:30
هال سيتي
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
ايپسوئيچ
v
ناتينگهام
17:30
ليدز
v
شفیلد یونایتد
17:30
ميلوال
v
بریستول سیتی
17:30
پرستون
v
بيرمنگام
17:30
روترهام یونایتد
v
نوریچ
17:30
شفيلد وندزدي
v
بلکبرن
17:30
استوک
v
ردينگ
17:30
سوانسي
v
دربي
17:30
ويگان
v
بولتون
شنبه, 10 فروردین 1398
17:30
استون ويلا
v
بلکبرن
17:30
دربي
v
روترهام یونایتد
17:30
ايپسوئيچ
v
هال سيتي
17:30
ليدز
v
ميلوال
17:30
ميدلزبرو
v
نوریچ
17:30
ناتينگهام
v
سوانسي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بولتون
17:30
ردينگ
v
پرستون
17:30
شفیلد یونایتد
v
بریستول سیتی
17:30
استوک
v
شفيلد وندزدي
17:30
وست برومويچ
v
بيرمنگام
17:30
ويگان
v
برنتفورد
شنبه, 17 فروردین 1398
17:30
بيرمنگام
v
ليدز
17:30
بلکبرن
v
استوک
17:30
بولتون
v
ايپسوئيچ
17:30
برنتفورد
v
دربي
17:30
بریستول سیتی
v
ويگان
17:30
هال سيتي
v
ردينگ
17:30
ميلوال
v
وست برومويچ
17:30
نوریچ
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
پرستون
v
شفیلد یونایتد
17:30
روترهام یونایتد
v
ناتينگهام
17:30
شفيلد وندزدي
v
استون ويلا
17:30
سوانسي
v
ميدلزبرو
سه شنبه, 20 فروردین 1398
22:15
بلکبرن
v
دربي
22:15
بریستول سیتی
v
وست برومويچ
22:15
نوریچ
v
ردينگ
22:15
پرستون
v
ليدز
22:15
شفيلد وندزدي
v
ناتينگهام
22:15
سوانسي
v
استوک
22:30
بولتون
v
ميدلزبرو
چهارشنبه, 21 فروردین 1398
22:15
بيرمنگام
v
شفیلد یونایتد
22:15
برنتفورد
v
ايپسوئيچ
22:15
هال سيتي
v
ويگان
22:15
ميلوال
v
کوئینز پارک رنجرز
22:15
روترهام یونایتد
v
استون ويلا
شنبه, 24 فروردین 1398
17:30
استون ويلا
v
بریستول سیتی
17:30
دربي
v
بولتون
17:30
ايپسوئيچ
v
بيرمنگام
17:30
ليدز
v
شفيلد وندزدي
17:30
ميدلزبرو
v
هال سيتي
17:30
ناتينگهام
v
بلکبرن
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
سوانسي
17:30
ردينگ
v
برنتفورد
17:30
شفیلد یونایتد
v
ميلوال
17:30
استوک
v
روترهام یونایتد
17:30
وست برومويچ
v
پرستون
17:30
ويگان
v
نوریچ
جمعه, 30 فروردین 1398
14:30
بریستول سیتی
v
ردينگ
15:30
ميلوال
v
برنتفورد
17:30
بيرمنگام
v
دربي
17:30
بولتون
v
استون ويلا
17:30
ليدز
v
ويگان
17:30
ميدلزبرو
v
استوک
17:30
نوریچ
v
شفيلد وندزدي
17:30
پرستون
v
ايپسوئيچ
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بلکبرن
17:30
شفیلد یونایتد
v
ناتينگهام
17:30
سوانسي
v
روترهام یونایتد
17:30
وست برومويچ
v
هال سيتي
دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
15:30
استون ويلا
v
ميلوال
17:30
بلکبرن
v
بولتون
17:30
برنتفورد
v
ليدز
17:30
دربي
v
کوئینز پارک رنجرز
17:30
هال سيتي
v
شفیلد یونایتد
17:30
ايپسوئيچ
v
سوانسي
17:30
ناتينگهام
v
ميدلزبرو
17:30
ردينگ
v
وست برومويچ
17:30
روترهام یونایتد
v
بيرمنگام
17:30
شفيلد وندزدي
v
بریستول سیتی
17:30
استوک
v
نوریچ
17:30
ويگان
v
پرستون
شنبه, 7 اردیبهشت 1398
17:30
بيرمنگام
v
ويگان
17:30
بولتون
v
برنتفورد
17:30
بریستول سیتی
v
دربي
17:30
ليدز
v
استون ويلا
17:30
ميدلزبرو
v
ردينگ
17:30
ميلوال
v
استوک
17:30
نوریچ
v
بلکبرن
17:30
پرستون
v
شفيلد وندزدي
17:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ناتينگهام
17:30
شفیلد یونایتد
v
ايپسوئيچ
17:30
سوانسي
v
هال سيتي
17:30
وست برومويچ
v
روترهام یونایتد
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
15:00
استون ويلا
v
نوریچ
15:00
بلکبرن
v
سوانسي
15:00
برنتفورد
v
پرستون
15:00
دربي
v
وست برومويچ
15:00
هال سيتي
v
بریستول سیتی
15:00
ايپسوئيچ
v
ليدز
15:00
ناتينگهام
v
بولتون
15:00
ردينگ
v
بيرمنگام
15:00
روترهام یونایتد
v
ميدلزبرو
15:00
شفيلد وندزدي
v
کوئینز پارک رنجرز
15:00
استوک
v
شفیلد یونایتد
15:00
ويگان
v
ميلوال