مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج چمپیون شیپ انگلیس|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

انگلیس - چمپیون شیپ

جمعه, 24 آذر 1396
23:15
شفيلد وندزدي
v
ولورهمپتون
شنبه, 25 آذر 1396
18:30
بيرمنگام
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
بولتون
v
بورتون
18:30
برنتفورد
v
بارنزلی
18:30
بریستول سیتی
v
ناتينگهام
18:30
دربي
v
استون ويلا
18:30
ايپسوئيچ
v
ردينگ
18:30
ليدز
v
نوریچ
18:30
ميلوال
v
ميدلزبرو
18:30
پرستون
v
شفیلد یونایتد
18:30
ساندرلند
v
فولهام
21:00
کاردیف
v
هال سيتي
جمعه, 1 دی 1396
23:15
نوریچ
v
برنتفورد
شنبه, 2 دی 1396
18:30
بولتون
v
کاردیف
18:30
دربي
v
ميلوال
18:30
فولهام
v
بارنزلی
18:30
ليدز
v
هال سيتي
18:30
پرستون
v
ناتينگهام
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بریستول سیتی
18:30
ردينگ
v
بورتون
18:30
شفيلد وندزدي
v
ميدلزبرو
18:30
ساندرلند
v
بيرمنگام
18:30
ولورهمپتون
v
ايپسوئيچ
21:00
استون ويلا
v
شفیلد یونایتد
سه شنبه, 5 دی 1396
16:30
ميلوال
v
ولورهمپتون
18:30
بارنزلی
v
پرستون
18:30
بيرمنگام
v
نوریچ
18:30
بریستول سیتی
v
ردينگ
18:30
بورتون
v
ليدز
18:30
کاردیف
v
فولهام
18:30
هال سيتي
v
دربي
18:30
ايپسوئيچ
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
ميدلزبرو
v
بولتون
18:30
ناتينگهام
v
شفيلد وندزدي
18:30
شفیلد یونایتد
v
ساندرلند
23:00
برنتفورد
v
استون ويلا
جمعه, 8 دی 1396
23:15
کاردیف
v
پرستون
23:15
ميلوال
v
کوئینز پارک رنجرز
شنبه, 9 دی 1396
18:30
بارنزلی
v
ردينگ
18:30
بيرمنگام
v
ليدز
18:30
برنتفورد
v
شفيلد وندزدي
18:30
بورتون
v
نوریچ
18:30
هال سيتي
v
فولهام
18:30
ايپسوئيچ
v
دربي
18:30
ميدلزبرو
v
استون ويلا
18:30
ناتينگهام
v
ساندرلند
18:30
شفیلد یونایتد
v
بولتون
21:00
بریستول سیتی
v
ولورهمپتون
دوشنبه, 11 دی 1396
18:30
بولتون
v
هال سيتي
18:30
دربي
v
شفیلد یونایتد
18:30
ليدز
v
ناتينگهام
18:30
نوریچ
v
ميلوال
18:30
پرستون
v
ميدلزبرو
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
کاردیف
18:30
شفيلد وندزدي
v
بورتون
18:30
ساندرلند
v
بارنزلی
21:00
استون ويلا
v
بریستول سیتی
سه شنبه, 12 دی 1396
23:15
فولهام
v
ايپسوئيچ
23:15
ولورهمپتون
v
برنتفورد
23:30
ردينگ
v
بيرمنگام
جمعه, 22 دی 1396
23:15
شفیلد یونایتد
v
شفيلد وندزدي
شنبه, 23 دی 1396
16:00
کاردیف
v
ساندرلند
18:30
بارنزلی
v
ولورهمپتون
18:30
بيرمنگام
v
دربي
18:30
برنتفورد
v
بولتون
18:30
بریستول سیتی
v
نوریچ
18:30
بورتون
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
هال سيتي
v
ردينگ
18:30
ايپسوئيچ
v
ليدز
18:30
ميدلزبرو
v
فولهام
18:30
ميلوال
v
پرستون
21:00
ناتينگهام
v
استون ويلا
شنبه, 30 دی 1396
18:30
استون ويلا
v
بارنزلی
18:30
بولتون
v
ايپسوئيچ
18:30
دربي
v
بریستول سیتی
18:30
فولهام
v
بورتون
18:30
ليدز
v
ميلوال
18:30
نوریچ
v
شفیلد یونایتد
18:30
پرستون
v
بيرمنگام
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ميدلزبرو
18:30
ردينگ
v
برنتفورد
18:30
شفيلد وندزدي
v
کاردیف
18:30
ساندرلند
v
هال سيتي
18:30
ولورهمپتون
v
ناتينگهام
شنبه, 7 بهمن 1396
15:30
هال سيتي
v
ليدز
18:30
بارنزلی
v
فولهام
18:30
بيرمنگام
v
ساندرلند
18:30
برنتفورد
v
نوریچ
18:30
بریستول سیتی
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
بورتون
v
ردينگ
18:30
کاردیف
v
بولتون
18:30
ايپسوئيچ
v
ولورهمپتون
18:30
ميدلزبرو
v
شفيلد وندزدي
18:30
ميلوال
v
دربي
18:30
ناتينگهام
v
پرستون
18:30
شفیلد یونایتد
v
استون ويلا
شنبه, 14 بهمن 1396
18:30
استون ويلا
v
بورتون
18:30
بولتون
v
بریستول سیتی
18:30
دربي
v
برنتفورد
18:30
فولهام
v
ناتينگهام
18:30
ليدز
v
کاردیف
18:30
نوریچ
v
ميدلزبرو
18:30
پرستون
v
هال سيتي
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بارنزلی
18:30
ردينگ
v
ميلوال
18:30
شفيلد وندزدي
v
بيرمنگام
18:30
ساندرلند
v
ايپسوئيچ
18:30
ولورهمپتون
v
شفیلد یونایتد
شنبه, 21 بهمن 1396
15:45
بارنزلی
v
شفيلد وندزدي
15:45
شفیلد یونایتد
v
ليدز
18:30
بولتون
v
فولهام
18:30
برنتفورد
v
پرستون
18:30
بریستول سیتی
v
ساندرلند
18:30
دربي
v
نوریچ
18:30
ايپسوئيچ
v
بورتون
18:30
ميدلزبرو
v
ردينگ
18:30
ميلوال
v
کاردیف
18:30
ناتينگهام
v
هال سيتي
18:30
ولورهمپتون
v
کوئینز پارک رنجرز
یکشنبه, 22 بهمن 1396
15:30
استون ويلا
v
بيرمنگام
شنبه, 28 بهمن 1396
18:30
بيرمنگام
v
ميلوال
18:30
بورتون
v
ناتينگهام
18:30
کاردیف
v
ميدلزبرو
18:30
فولهام
v
استون ويلا
18:30
هال سيتي
v
بارنزلی
18:30
ليدز
v
بریستول سیتی
18:30
پرستون
v
ولورهمپتون
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بولتون
18:30
ردينگ
v
شفیلد یونایتد
18:30
شفيلد وندزدي
v
دربي
18:30
ساندرلند
v
برنتفورد
یکشنبه, 29 بهمن 1396
15:30
نوریچ
v
ايپسوئيچ
سه شنبه, 1 اسفند 1396
23:15
استون ويلا
v
پرستون
23:15
بارنزلی
v
بورتون
23:15
برنتفورد
v
بيرمنگام
23:15
بریستول سیتی
v
فولهام
23:15
دربي
v
ليدز
23:15
ايپسوئيچ
v
کاردیف
23:15
ميدلزبرو
v
هال سيتي
23:15
ميلوال
v
شفيلد وندزدي
23:15
ناتينگهام
v
ردينگ
23:15
شفیلد یونایتد
v
کوئینز پارک رنجرز
23:30
بولتون
v
ساندرلند
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
23:15
ولورهمپتون
v
نوریچ
شنبه, 5 اسفند 1396
18:30
بيرمنگام
v
بارنزلی
18:30
بورتون
v
ميلوال
18:30
کاردیف
v
بریستول سیتی
18:30
فولهام
v
ولورهمپتون
18:30
هال سيتي
v
شفیلد یونایتد
18:30
ليدز
v
برنتفورد
18:30
نوریچ
v
بولتون
18:30
پرستون
v
ايپسوئيچ
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ناتينگهام
18:30
ردينگ
v
دربي
18:30
شفيلد وندزدي
v
استون ويلا
18:30
ساندرلند
v
ميدلزبرو
شنبه, 12 اسفند 1396
18:30
استون ويلا
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
بارنزلی
v
نوریچ
18:30
بولتون
v
پرستون
18:30
برنتفورد
v
کاردیف
18:30
بریستول سیتی
v
شفيلد وندزدي
18:30
دربي
v
فولهام
18:30
ايپسوئيچ
v
هال سيتي
18:30
ميدلزبرو
v
ليدز
18:30
ميلوال
v
ساندرلند
18:30
ناتينگهام
v
بيرمنگام
18:30
شفیلد یونایتد
v
بورتون
18:30
ولورهمپتون
v
ردينگ
سه شنبه, 15 اسفند 1396
23:15
بيرمنگام
v
ميدلزبرو
23:15
بورتون
v
برنتفورد
23:15
کاردیف
v
بارنزلی
23:15
فولهام
v
شفیلد یونایتد
23:15
هال سيتي
v
ميلوال
23:15
ليدز
v
ولورهمپتون
23:15
نوریچ
v
ناتينگهام
23:15
پرستون
v
بریستول سیتی
23:15
کوئینز پارک رنجرز
v
دربي
23:15
شفيلد وندزدي
v
ايپسوئيچ
23:15
ساندرلند
v
استون ويلا
23:30
ردينگ
v
بولتون
شنبه, 19 اسفند 1396
16:30
ناتينگهام
v
دربي
18:30
استون ويلا
v
ولورهمپتون
18:30
بورتون
v
بریستول سیتی
18:30
کاردیف
v
بيرمنگام
18:30
هال سيتي
v
نوریچ
18:30
ايپسوئيچ
v
شفیلد یونایتد
18:30
ميدلزبرو
v
بارنزلی
18:30
ميلوال
v
برنتفورد
18:30
پرستون
v
فولهام
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
ساندرلند
18:30
ردينگ
v
ليدز
18:30
شفيلد وندزدي
v
بولتون
شنبه, 26 اسفند 1396
18:30
بارنزلی
v
ميلوال
18:30
بيرمنگام
v
هال سيتي
18:30
بولتون
v
استون ويلا
18:30
برنتفورد
v
ميدلزبرو
18:30
بریستول سیتی
v
ايپسوئيچ
18:30
دربي
v
کاردیف
18:30
فولهام
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
ليدز
v
شفيلد وندزدي
18:30
نوریچ
v
ردينگ
18:30
شفیلد یونایتد
v
ناتينگهام
18:30
ساندرلند
v
پرستون
18:30
ولورهمپتون
v
بورتون
جمعه, 10 فروردین 1397
16:30
ميلوال
v
ناتينگهام
18:30
بارنزلی
v
بریستول سیتی
18:30
برنتفورد
v
شفیلد یونایتد
18:30
کاردیف
v
بورتون
18:30
هال سيتي
v
استون ويلا
18:30
ليدز
v
بولتون
18:30
نوریچ
v
فولهام
18:30
شفيلد وندزدي
v
پرستون
21:00
ردينگ
v
کوئینز پارک رنجرز
23:15
دربي
v
ساندرلند
23:15
ميدلزبرو
v
ولورهمپتون
شنبه, 11 فروردین 1397
18:30
بيرمنگام
v
ايپسوئيچ
دوشنبه, 13 فروردین 1397
18:30
استون ويلا
v
ردينگ
18:30
بریستول سیتی
v
برنتفورد
18:30
بورتون
v
ميدلزبرو
18:30
ايپسوئيچ
v
ميلوال
18:30
ناتينگهام
v
بارنزلی
18:30
پرستون
v
دربي
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
نوریچ
18:30
شفیلد یونایتد
v
کاردیف
18:30
ساندرلند
v
شفيلد وندزدي
18:30
ولورهمپتون
v
هال سيتي
سه شنبه, 14 فروردین 1397
23:15
فولهام
v
ليدز
23:30
بولتون
v
بيرمنگام
شنبه, 18 فروردین 1397
15:45
بارنزلی
v
شفیلد یونایتد
18:30
بيرمنگام
v
بورتون
18:30
برنتفورد
v
ايپسوئيچ
18:30
کاردیف
v
ولورهمپتون
18:30
دربي
v
بولتون
18:30
هال سيتي
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
ليدز
v
ساندرلند
18:30
ميدلزبرو
v
ناتينگهام
18:30
ميلوال
v
بریستول سیتی
18:30
نوریچ
v
استون ويلا
18:30
ردينگ
v
پرستون
18:30
شفيلد وندزدي
v
فولهام
سه شنبه, 21 فروردین 1397
23:15
استون ويلا
v
کاردیف
23:15
بریستول سیتی
v
بيرمنگام
23:15
بورتون
v
هال سيتي
23:15
فولهام
v
ردينگ
23:15
ايپسوئيچ
v
بارنزلی
23:15
ناتينگهام
v
برنتفورد
23:15
پرستون
v
ليدز
23:15
کوئینز پارک رنجرز
v
شفيلد وندزدي
23:15
شفیلد یونایتد
v
ميدلزبرو
23:15
ساندرلند
v
نوریچ
23:15
ولورهمپتون
v
دربي
23:30
بولتون
v
ميلوال
شنبه, 25 فروردین 1397
18:30
استون ويلا
v
ليدز
18:30
بارنزلی
v
بولتون
18:30
بورتون
v
دربي
18:30
فولهام
v
برنتفورد
18:30
هال سيتي
v
شفيلد وندزدي
18:30
ميدلزبرو
v
بریستول سیتی
18:30
نوریچ
v
کاردیف
18:30
ناتينگهام
v
ايپسوئيچ
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
پرستون
18:30
ردينگ
v
ساندرلند
18:30
شفیلد یونایتد
v
ميلوال
یکشنبه, 26 فروردین 1397
16:30
ولورهمپتون
v
بيرمنگام
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
18:30
بيرمنگام
v
شفیلد یونایتد
18:30
بولتون
v
ولورهمپتون
18:30
برنتفورد
v
کوئینز پارک رنجرز
18:30
بریستول سیتی
v
هال سيتي
18:30
کاردیف
v
ناتينگهام
18:30
دربي
v
ميدلزبرو
18:30
ايپسوئيچ
v
استون ويلا
18:30
ليدز
v
بارنزلی
18:30
ميلوال
v
فولهام
18:30
پرستون
v
نوریچ
18:30
شفيلد وندزدي
v
ردينگ
18:30
ساندرلند
v
بورتون
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
18:30
استون ويلا
v
دربي
18:30
بارنزلی
v
برنتفورد
18:30
بورتون
v
بولتون
18:30
فولهام
v
ساندرلند
18:30
هال سيتي
v
کاردیف
18:30
ميدلزبرو
v
ميلوال
18:30
نوریچ
v
ليدز
18:30
ناتينگهام
v
بریستول سیتی
18:30
کوئینز پارک رنجرز
v
بيرمنگام
18:30
ردينگ
v
ايپسوئيچ
18:30
شفیلد یونایتد
v
پرستون
18:30
ولورهمپتون
v
شفيلد وندزدي
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
16:00
بيرمنگام
v
فولهام
16:00
بولتون
v
ناتينگهام
16:00
برنتفورد
v
هال سيتي
16:00
بریستول سیتی
v
شفیلد یونایتد
16:00
کاردیف
v
ردينگ
16:00
دربي
v
بارنزلی
16:00
ايپسوئيچ
v
ميدلزبرو
16:00
ليدز
v
کوئینز پارک رنجرز
16:00
ميلوال
v
استون ويلا
16:00
پرستون
v
بورتون
16:00
شفيلد وندزدي
v
نوریچ
16:00
ساندرلند
v
ولورهمپتون