مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 25 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 کرواسی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

کرواسی - لیگ 1

شنبه, 29 مهر 1396
16:30
سیبالیا
v
اسلاون
20:30
هادجوک
v
دینامو زاگرب
یکشنبه, 30 مهر 1396
16:30
ان کی لوکوموتیو
v
ان کی ایسترا
20:30
ریجکا
v
اوسیجک
شنبه, 6 آبان 1396
16:30
دینامو زاگرب
v
ریجکا
20:30
اوسیجک
v
ان کی لوکوموتیو
یکشنبه, 7 آبان 1396
16:30
رادس
v
سیبالیا
20:30
اسلاون
v
هادجوک
دوشنبه, 8 آبان 1396
19:30
ان کی ایسترا
v
اینتر زاپرسیک
جمعه, 12 آبان 1396
19:30
اینتر زاپرسیک
v
اوسیجک
شنبه, 13 آبان 1396
16:30
سیبالیا
v
ان کی ایسترا
20:30
هادجوک
v
رادس
یکشنبه, 14 آبان 1396
16:30
ان کی لوکوموتیو
v
ریجکا
20:30
اسلاون
v
دینامو زاگرب
شنبه, 27 آبان 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
ان کی لوکوموتیو
18:30
ان کی ایسترا
v
هادجوک
18:30
اوسیجک
v
سیبالیا
18:30
ریجکا
v
اینتر زاپرسیک
18:30
رادس
v
اسلاون
شنبه, 4 آذر 1396
18:30
سیبالیا
v
ریجکا
18:30
هادجوک
v
اوسیجک
18:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی لوکوموتیو
18:30
رادس
v
دینامو زاگرب
18:30
اسلاون
v
ان کی ایسترا
شنبه, 11 آذر 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
اینتر زاپرسیک
18:30
ان کی ایسترا
v
رادس
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
سیبالیا
18:30
اوسیجک
v
اسلاون
18:30
ریجکا
v
هادجوک
شنبه, 18 آذر 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
ان کی ایسترا
18:30
اینتر زاپرسیک
v
سیبالیا
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
هادجوک
18:30
اوسیجک
v
رادس
18:30
ریجکا
v
اسلاون
شنبه, 25 آذر 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
سیبالیا
18:30
هادجوک
v
اینتر زاپرسیک
18:30
ان کی ایسترا
v
اوسیجک
18:30
ریجکا
v
رادس
18:30
اسلاون
v
ان کی لوکوموتیو
شنبه, 21 بهمن 1396
18:30
سیبالیا
v
هادجوک
18:30
اینتر زاپرسیک
v
اسلاون
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
رادس
18:30
اوسیجک
v
دینامو زاگرب
18:30
ریجکا
v
ان کی ایسترا
شنبه, 28 بهمن 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
هادجوک
18:30
ان کی ایسترا
v
ان کی لوکوموتیو
18:30
اوسیجک
v
ریجکا
18:30
رادس
v
اینتر زاپرسیک
18:30
اسلاون
v
سیبالیا
شنبه, 5 اسفند 1396
18:30
سیبالیا
v
رادس
18:30
هادجوک
v
اسلاون
18:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی ایسترا
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
اوسیجک
18:30
ریجکا
v
دینامو زاگرب
شنبه, 12 اسفند 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
اسلاون
18:30
ان کی ایسترا
v
سیبالیا
18:30
اوسیجک
v
اینتر زاپرسیک
18:30
ریجکا
v
ان کی لوکوموتیو
18:30
رادس
v
هادجوک
شنبه, 19 اسفند 1396
18:30
سیبالیا
v
اوسیجک
18:30
هادجوک
v
ان کی ایسترا
18:30
اینتر زاپرسیک
v
ریجکا
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
دینامو زاگرب
18:30
اسلاون
v
رادس
شنبه, 26 اسفند 1396
18:30
دینامو زاگرب
v
رادس
18:30
ان کی ایسترا
v
اسلاون
18:30
ان کی لوکوموتیو
v
اینتر زاپرسیک
18:30
اوسیجک
v
هادجوک
18:30
ریجکا
v
سیبالیا
شنبه, 11 فروردین 1397
18:30
سیبالیا
v
ان کی لوکوموتیو
18:30
هادجوک
v
ریجکا
18:30
اینتر زاپرسیک
v
دینامو زاگرب
18:30
رادس
v
ان کی ایسترا
18:30
اسلاون
v
اوسیجک
شنبه, 18 فروردین 1397
20:30
سیبالیا
v
اینتر زاپرسیک
20:30
هادجوک
v
ان کی لوکوموتیو
20:30
ان کی ایسترا
v
دینامو زاگرب
20:30
رادس
v
اوسیجک
20:30
اسلاون
v
ریجکا
شنبه, 25 فروردین 1397
20:30
سیبالیا
v
دینامو زاگرب
20:30
اینتر زاپرسیک
v
هادجوک
20:30
ان کی لوکوموتیو
v
اسلاون
20:30
اوسیجک
v
ان کی ایسترا
20:30
رادس
v
ریجکا
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
20:30
دینامو زاگرب
v
اوسیجک
20:30
هادجوک
v
سیبالیا
20:30
ان کی ایسترا
v
ریجکا
20:30
رادس
v
ان کی لوکوموتیو
20:30
اسلاون
v
اینتر زاپرسیک
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
20:30
سیبالیا
v
اسلاون
20:30
هادجوک
v
دینامو زاگرب
20:30
اینتر زاپرسیک
v
رادس
20:30
ان کی لوکوموتیو
v
ان کی ایسترا
20:30
ریجکا
v
اوسیجک
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
20:30
دینامو زاگرب
v
ریجکا
20:30
ان کی ایسترا
v
اینتر زاپرسیک
20:30
اوسیجک
v
ان کی لوکوموتیو
20:30
رادس
v
سیبالیا
20:30
اسلاون
v
هادجوک
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
20:30
سیبالیا
v
ان کی ایسترا
20:30
هادجوک
v
رادس
20:30
اینتر زاپرسیک
v
اوسیجک
20:30
ان کی لوکوموتیو
v
ریجکا
20:30
اسلاون
v
دینامو زاگرب
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
20:30
دینامو زاگرب
v
ان کی لوکوموتیو
20:30
ان کی ایسترا
v
هادجوک
20:30
اوسیجک
v
سیبالیا
20:30
ریجکا
v
اینتر زاپرسیک
20:30
رادس
v
اسلاون
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
20:30
سیبالیا
v
ریجکا
20:30
هادجوک
v
اوسیجک
20:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی لوکوموتیو
20:30
رادس
v
دینامو زاگرب
20:30
اسلاون
v
ان کی ایسترا
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
20:30
دینامو زاگرب
v
اینتر زاپرسیک
20:30
ان کی ایسترا
v
رادس
20:30
ان کی لوکوموتیو
v
سیبالیا
20:30
اوسیجک
v
اسلاون
20:30
ریجکا
v
هادجوک