مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

سال نو مبارک

سال نو مبارک

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 27 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آث میلان 3 - کیه‌وو 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 کرواسی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

کرواسی - لیگ 1

شنبه, 4 فروردین 1397
20:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی ایسترا
پنجشنبه, 9 فروردین 1397
21:30
رادس
v
ان کی ایسترا
جمعه, 10 فروردین 1397
19:30
سیبالیا
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
اوسیجک
v
اسلاون
شنبه, 11 فروردین 1397
20:30
هادجوک
v
ریجکا
22:30
اینتر زاپرسیک
v
دینامو زاگرب
سه شنبه, 14 فروردین 1397
20:30
ان کی لوکوموتیو
v
اوسیجک
جمعه, 17 فروردین 1397
21:30
سیبالیا
v
اینتر زاپرسیک
شنبه, 18 فروردین 1397
20:30
رادس
v
اوسیجک
22:30
هادجوک
v
ان کی لوکوموتیو
یکشنبه, 19 فروردین 1397
20:30
اسلاون
v
ریجکا
22:30
ان کی ایسترا
v
دینامو زاگرب
شنبه, 25 فروردین 1397
22:30
سیبالیا
v
دینامو زاگرب
22:30
اینتر زاپرسیک
v
هادجوک
22:30
ان کی لوکوموتیو
v
اسلاون
22:30
اوسیجک
v
ان کی ایسترا
22:30
رادس
v
ریجکا
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
22:30
دینامو زاگرب
v
اوسیجک
22:30
هادجوک
v
سیبالیا
22:30
ان کی ایسترا
v
ریجکا
22:30
رادس
v
ان کی لوکوموتیو
22:30
اسلاون
v
اینتر زاپرسیک
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
22:30
سیبالیا
v
اسلاون
22:30
هادجوک
v
دینامو زاگرب
22:30
اینتر زاپرسیک
v
رادس
22:30
ان کی لوکوموتیو
v
ان کی ایسترا
22:30
ریجکا
v
اوسیجک
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
22:30
دینامو زاگرب
v
ریجکا
22:30
ان کی ایسترا
v
اینتر زاپرسیک
22:30
اوسیجک
v
ان کی لوکوموتیو
22:30
رادس
v
سیبالیا
22:30
اسلاون
v
هادجوک
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
22:30
سیبالیا
v
ان کی ایسترا
22:30
اینتر زاپرسیک
v
اوسیجک
22:30
ان کی لوکوموتیو
v
ریجکا
22:30
رادس
v
هادجوک
22:30
اسلاون
v
دینامو زاگرب
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
22:30
ان کی ایسترا
v
هادجوک
22:30
ان کی لوکوموتیو
v
دینامو زاگرب
22:30
اوسیجک
v
سیبالیا
22:30
ریجکا
v
اینتر زاپرسیک
22:30
رادس
v
اسلاون
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
22:30
سیبالیا
v
ریجکا
22:30
هادجوک
v
اوسیجک
22:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی لوکوموتیو
22:30
رادس
v
دینامو زاگرب
22:30
اسلاون
v
ان کی ایسترا
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
22:30
دینامو زاگرب
v
اینتر زاپرسیک
22:30
ان کی ایسترا
v
رادس
22:30
ان کی لوکوموتیو
v
سیبالیا
22:30
ریجکا
v
هادجوک
22:30
اسلاون
v
اوسیجک