مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 26 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 4 - دیپورتیوو لاکرونیا 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 کرواسی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

کرواسی - لیگ 1

دوشنبه, 27 آذر 1396
T
o
F
i
اسلاون
0 - 0
ان کی لوکوموتیو
شنبه, 21 بهمن 1396
19:30
سیبالیا
v
هادجوک
19:30
اینتر زاپرسیک
v
اسلاون
19:30
ان کی لوکوموتیو
v
رادس
19:30
اوسیجک
v
دینامو زاگرب
19:30
ریجکا
v
ان کی ایسترا
شنبه, 28 بهمن 1396
19:30
دینامو زاگرب
v
هادجوک
19:30
ان کی ایسترا
v
ان کی لوکوموتیو
19:30
اوسیجک
v
ریجکا
19:30
رادس
v
اینتر زاپرسیک
19:30
اسلاون
v
سیبالیا
شنبه, 5 اسفند 1396
19:30
سیبالیا
v
رادس
19:30
هادجوک
v
اسلاون
19:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی ایسترا
19:30
ان کی لوکوموتیو
v
اوسیجک
19:30
ریجکا
v
دینامو زاگرب
شنبه, 12 اسفند 1396
19:30
دینامو زاگرب
v
اسلاون
19:30
ان کی ایسترا
v
سیبالیا
19:30
اوسیجک
v
اینتر زاپرسیک
19:30
ریجکا
v
ان کی لوکوموتیو
19:30
رادس
v
هادجوک
شنبه, 19 اسفند 1396
19:30
سیبالیا
v
اوسیجک
19:30
هادجوک
v
ان کی ایسترا
19:30
اینتر زاپرسیک
v
ریجکا
19:30
ان کی لوکوموتیو
v
دینامو زاگرب
19:30
اسلاون
v
رادس
شنبه, 26 اسفند 1396
19:30
دینامو زاگرب
v
رادس
19:30
ان کی ایسترا
v
اسلاون
19:30
ان کی لوکوموتیو
v
اینتر زاپرسیک
19:30
اوسیجک
v
هادجوک
19:30
ریجکا
v
سیبالیا
شنبه, 11 فروردین 1397
19:30
سیبالیا
v
ان کی لوکوموتیو
19:30
هادجوک
v
ریجکا
19:30
اینتر زاپرسیک
v
دینامو زاگرب
19:30
رادس
v
ان کی ایسترا
19:30
اسلاون
v
اوسیجک
شنبه, 18 فروردین 1397
21:30
سیبالیا
v
اینتر زاپرسیک
21:30
هادجوک
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
ان کی ایسترا
v
دینامو زاگرب
21:30
رادس
v
اوسیجک
21:30
اسلاون
v
ریجکا
شنبه, 25 فروردین 1397
21:30
سیبالیا
v
دینامو زاگرب
21:30
اینتر زاپرسیک
v
هادجوک
21:30
ان کی لوکوموتیو
v
اسلاون
21:30
اوسیجک
v
ان کی ایسترا
21:30
رادس
v
ریجکا
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
21:30
دینامو زاگرب
v
اوسیجک
21:30
هادجوک
v
سیبالیا
21:30
ان کی ایسترا
v
ریجکا
21:30
رادس
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
اسلاون
v
اینتر زاپرسیک
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
21:30
سیبالیا
v
اسلاون
21:30
هادجوک
v
دینامو زاگرب
21:30
اینتر زاپرسیک
v
رادس
21:30
ان کی لوکوموتیو
v
ان کی ایسترا
21:30
ریجکا
v
اوسیجک
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
21:30
دینامو زاگرب
v
ریجکا
21:30
ان کی ایسترا
v
اینتر زاپرسیک
21:30
اوسیجک
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
رادس
v
سیبالیا
21:30
اسلاون
v
هادجوک
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
21:30
سیبالیا
v
ان کی ایسترا
21:30
هادجوک
v
رادس
21:30
اینتر زاپرسیک
v
اوسیجک
21:30
ان کی لوکوموتیو
v
ریجکا
21:30
اسلاون
v
دینامو زاگرب
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
21:30
دینامو زاگرب
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
ان کی ایسترا
v
هادجوک
21:30
اوسیجک
v
سیبالیا
21:30
ریجکا
v
اینتر زاپرسیک
21:30
رادس
v
اسلاون
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
21:30
سیبالیا
v
ریجکا
21:30
هادجوک
v
اوسیجک
21:30
اینتر زاپرسیک
v
ان کی لوکوموتیو
21:30
رادس
v
دینامو زاگرب
21:30
اسلاون
v
ان کی ایسترا
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
21:30
دینامو زاگرب
v
اینتر زاپرسیک
21:30
ان کی ایسترا
v
رادس
21:30
ان کی لوکوموتیو
v
سیبالیا
21:30
اوسیجک
v
اسلاون
21:30
ریجکا
v
هادجوک