مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 27 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آث میلان 3 - کیه‌وو 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر بلغارستان|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

بلغارستان - لیگ برتر

یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
زسکا صوفیه
1 - 0
لفسکی صوفیه
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 1
لوکوموتیو پلودیف
پایان
اتار
0 - 6
لودوگورتس رازگراد
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
بروی
0 - 0
ویتوشا
پایان
بوتیف پلودیف
3 - 0
دوناف روسه
جمعه, 25 اسفند 1396
پایان
سپتموری صوفیه
2 - 0
وریا
چهارشنبه, 23 اسفند 1396
پایان
دوناف روسه
0 - 1
اسلاویا صوفیه
دوشنبه, 21 اسفند 1396
پایان
وریا
2 - 4
بوتیف پلودیف
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
ویتوشا
0 - 0
سپتموری صوفیه
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 2
زسکا صوفیه
پایان
لفسکی صوفیه
1 - 1
اتار
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 2
بروی
پایان
لودوگورتس رازگراد
3 - 1
چرنو مور وارنا
پنجشنبه, 17 اسفند 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
0 - 1
وریا
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 0
دوناف روسه
پایان
زسکا صوفیه
2 - 1
اتار
چهارشنبه, 16 اسفند 1396
پایان
بوتیف پلودیف
3 - 0
ویتوشا
پایان
سپتموری صوفیه
3 - 1
لوکوموتیو پلودیف
پایان
چرنو مور وارنا
2 - 3
لفسکی صوفیه
سه شنبه, 15 اسفند 1396
پایان
بروی
0 - 1
لودوگورتس رازگراد
دوشنبه, 14 اسفند 1396
پایان
دوناف روسه
0 - 2
زسکا صوفیه
پایان
وریا
0 - 0
پیرین بلاگووگراد
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 0
بوتیف پلودیف
پایان
ویتوشا
1 - 1
اسلاویا صوفیه
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
اتار
1 - 1
چرنو مور وارنا
پایان
لفسکی صوفیه
0 - 0
بروی
پایان
لودوگورتس رازگراد
1 - 0
سپتموری صوفیه
سه شنبه, 8 اسفند 1396
پایان
بوتیف پلودیف
1 - 3
لودوگورتس رازگراد
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 0
ویتوشا
پایان
اسلاویا صوفیه
1 - 1
لوکوموتیو پلودیف
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
دوناف روسه
2 - 0
وریا
پایان
بروی
2 - 1
اتار
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 4
لفسکی صوفیه
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
زسکا صوفیه
0 - 0
چرنو مور وارنا
دوشنبه, 30 بهمن 1396
پایان
ویتوشا
1 - 2
دوناف روسه
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
1 - 0
پیرین بلاگووگراد
پایان
لودوگورتس رازگراد
4 - 1
اسلاویا صوفیه
پایان
لفسکی صوفیه
1 - 0
بوتیف پلودیف
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
اتار
3 - 3
سپتموری صوفیه
پایان
وریا
0 - 5
زسکا صوفیه
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 4
بروی
دوشنبه, 20 آذر 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
0 - 2
لودوگورتس رازگراد
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
دوناف روسه
2 - 2
لوکوموتیو پلودیف
پایان
وریا
1 - 1
ویتوشا
پایان
زسکا صوفیه
6 - 0
بروی
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
بوتیف پلودیف
3 - 0
اتار
پایان
اسلاویا صوفیه
1 - 1
لفسکی صوفیه
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
سپتموری صوفیه
2 - 1
چرنو مور وارنا
سه شنبه, 14 آذر 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
1 - 1
وریا
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
لودوگورتس رازگراد
2 - 0
دوناف روسه
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
اتار
2 - 1
اسلاویا صوفیه
پایان
بروی
5 - 1
سپتموری صوفیه
پایان
ویتوشا
0 - 2
زسکا صوفیه
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 0
بوتیف پلودیف
پایان
لفسکی صوفیه
3 - 0
پیرین بلاگووگراد
پنجشنبه, 9 آذر 1396
پایان
ویتوشا
1 - 1
لوکوموتیو پلودیف
پایان
وریا
2 - 1
لودوگورتس رازگراد
پایان
زسکا صوفیه
2 - 0
سپتموری صوفیه
چهارشنبه, 8 آذر 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
3 - 2
اتار
پایان
دوناف روسه
0 - 4
لفسکی صوفیه
سه شنبه, 7 آذر 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
2 - 0
چرنو مور وارنا
پایان
بوتیف پلودیف
1 - 1
بروی
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
لودوگورتس رازگراد
3 - 0
ویتوشا
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 1
زسکا صوفیه
پایان
اتار
0 - 2
دوناف روسه
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 1
بوتیف پلودیف
پایان
بروی
2 - 0
اسلاویا صوفیه
پایان
لفسکی صوفیه
1 - 0
وریا
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 1
پیرین بلاگووگراد
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
وریا
2 - 0
اتار
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
دوناف روسه
0 - 1
چرنو مور وارنا
پایان
ویتوشا
0 - 0
لفسکی صوفیه
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
0 - 1
بروی
پایان
زسکا صوفیه
1 - 1
بوتیف پلودیف
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 3
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
4 - 1
سپتموری صوفیه
دوشنبه, 15 آبان 1396
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 0
پیرین بلاگووگراد
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 2
وریا
پایان
لودوگورتس رازگراد
1 - 2
زسکا صوفیه
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
اتار
2 - 0
ویتوشا
پایان
بروی
1 - 1
دوناف روسه
پایان
لفسکی صوفیه
1 - 0
لوکوموتیو پلودیف
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
بوتیف پلودیف
1 - 1
اسلاویا صوفیه
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
دوناف روسه
0 - 1
سپتموری صوفیه
پایان
لوکوموتیو پلودیف
2 - 0
اتار
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
وریا
0 - 1
بروی
پایان
لودوگورتس رازگراد
2 - 0
لفسکی صوفیه
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
زسکا صوفیه
1 - 0
اسلاویا صوفیه
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
ویتوشا
1 - 2
چرنو مور وارنا
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 2
بوتیف پلودیف
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
لودوگورتس رازگراد
4 - 0
اتار
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
وریا
0 - 1
سپتموری صوفیه
پایان
ویتوشا
0 - 1
بروی
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
لفسکی صوفیه
2 - 2
زسکا صوفیه
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 3
چرنو مور وارنا
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
0 - 0
اسلاویا صوفیه
پایان
دوناف روسه
0 - 0
بوتیف پلودیف
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 0
ویتوشا
پایان
بوتیف پلودیف
1 - 0
وریا
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
اتار
0 - 1
لفسکی صوفیه
پایان
زسکا صوفیه
0 - 0
پیرین بلاگووگراد
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
3 - 0
دوناف روسه
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 1
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
بروی
1 - 2
لوکوموتیو پلودیف
پنجشنبه, 20 مهر 1396
پایان
بوتیف پلودیف
5 - 0
سپتموری صوفیه
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
لفسکی صوفیه
1 - 0
چرنو مور وارنا
پایان
لودوگورتس رازگراد
2 - 0
بروی
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
اتار
2 - 2
زسکا صوفیه
پایان
ویتوشا
2 - 4
بوتیف پلودیف
پایان
دوناف روسه
0 - 0
پیرین بلاگووگراد
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
1 - 0
سپتموری صوفیه
پایان
وریا
1 - 1
اسلاویا صوفیه
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
بروی
0 - 0
لفسکی صوفیه
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
بوتیف پلودیف
3 - 0
لوکوموتیو پلودیف
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 4
لودوگورتس رازگراد
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
4 - 0
ویتوشا
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 2
وریا
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 0
اتار
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
زسکا صوفیه
3 - 0
دوناف روسه
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
لودوگورتس رازگراد
2 - 1
بوتیف پلودیف
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
ویتوشا
0 - 0
پیرین بلاگووگراد
پایان
لوکوموتیو پلودیف
1 - 2
اسلاویا صوفیه
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
وریا
2 - 1
دوناف روسه
پایان
چرنو مور وارنا
0 - 1
زسکا صوفیه
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
اتار
1 - 2
بروی
پایان
لفسکی صوفیه
2 - 0
سپتموری صوفیه
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
سپتموری صوفیه
1 - 1
اتار
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
دوناف روسه
3 - 0
ویتوشا
پایان
بوتیف پلودیف
2 - 1
لفسکی صوفیه
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
5 - 0
لوکوموتیو پلودیف
پایان
اسلاویا صوفیه
0 - 4
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 17 شهریور 1396
پایان
بروی
2 - 0
چرنو مور وارنا
پایان
زسکا صوفیه
3 - 0
وریا
چهارشنبه, 15 شهریور 1396
پایان
لفسکی صوفیه
0 - 0
لودوگورتس رازگراد
دوشنبه, 6 شهریور 1396
پایان
ویتوشا
0 - 3
وریا
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 4
سپتموری صوفیه
پایان
لودوگورتس رازگراد
1 - 1
پیرین بلاگووگراد
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
بروی
0 - 3
زسکا صوفیه
پایان
لفسکی صوفیه
4 - 0
اسلاویا صوفیه
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
اتار
1 - 1
بوتیف پلودیف
پایان
لوکوموتیو پلودیف
2 - 1
دوناف روسه
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
سپتموری صوفیه
0 - 1
بروی
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
1 - 2
اتار
پایان
دوناف روسه
0 - 5
لودوگورتس رازگراد
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
وریا
1 - 0
لوکوموتیو پلودیف
پایان
زسکا صوفیه
6 - 1
ویتوشا
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
بوتیف پلودیف
1 - 2
چرنو مور وارنا
پایان
پیرین بلاگووگراد
0 - 3
لفسکی صوفیه
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
لوکوموتیو پلودیف
3 - 1
ویتوشا
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
بروی
1 - 1
بوتیف پلودیف
پایان
لفسکی صوفیه
2 - 0
دوناف روسه
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
اتار
2 - 1
پیرین بلاگووگراد
پایان
لودوگورتس رازگراد
3 - 1
وریا
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 1
اسلاویا صوفیه
پایان
سپتموری صوفیه
0 - 1
زسکا صوفیه
دوشنبه, 16 مرداد 1396
پایان
دوناف روسه
0 - 0
اتار
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
زسکا صوفیه
4 - 1
لوکوموتیو پلودیف
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
وریا
2 - 0
لفسکی صوفیه
پایان
ویتوشا
2 - 4
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 13 مرداد 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
1 - 4
بروی
پایان
پیرین بلاگووگراد
1 - 1
چرنو مور وارنا
دوشنبه, 9 مرداد 1396
پایان
اتار
0 - 1
وریا
یکشنبه, 8 مرداد 1396
پایان
بوتیف پلودیف
2 - 6
زسکا صوفیه
پایان
لفسکی صوفیه
2 - 0
ویتوشا
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
بروی
1 - 1
پیرین بلاگووگراد
پایان
لودوگورتس رازگراد
0 - 0
لوکوموتیو پلودیف
جمعه, 6 مرداد 1396
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 0
دوناف روسه
پایان
سپتموری صوفیه
0 - 2
اسلاویا صوفیه
دوشنبه, 2 مرداد 1396
پایان
دوناف روسه
1 - 1
بروی
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
اسلاویا صوفیه
2 - 3
بوتیف پلودیف
پایان
لوکوموتیو پلودیف
0 - 0
لفسکی صوفیه
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
پیرین بلاگووگراد
0 - 1
سپتموری صوفیه
پایان
زسکا صوفیه
0 - 1
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 30 تیر 1396
پایان
وریا
0 - 4
چرنو مور وارنا
پایان
ویتوشا
1 - 1
اتار
دوشنبه, 26 تیر 1396
پایان
سپتموری صوفیه
0 - 2
دوناف روسه
یکشنبه, 25 تیر 1396
پایان
بوتیف پلودیف
0 - 1
پیرین بلاگووگراد
شنبه, 24 تیر 1396
پایان
چرنو مور وارنا
1 - 0
ویتوشا
پایان
اسلاویا صوفیه
1 - 1
زسکا صوفیه
جمعه, 23 تیر 1396
پایان
اتار
1 - 2
لوکوموتیو پلودیف
پایان
بروی
0 - 0
وریا