مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 26 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی رئال مادرید 1 - تاتنهام 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر بلغارستان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

بلغارستان - لیگ برتر

جمعه, 28 مهر 1396
18:15
پیرین بلاگووگراد
v
اسلاویا صوفیه
19:15
دوناف روسه
v
بوتیف پلودیف
شنبه, 29 مهر 1396
16:30
لفسکی صوفیه
v
زسکا صوفیه
20:45
لوکوموتیو پلودیف
v
چرنو مور وارنا
یکشنبه, 30 مهر 1396
17:45
وریا
v
سپتموری صوفیه
20:00
ویتوشا
v
بروی
دوشنبه, 1 آبان 1396
18:30
لودوگورتس رازگراد
v
اتار
جمعه, 5 آبان 1396
17:00
ویتوشا
v
چرنو مور وارنا
20:15
پیرین بلاگووگراد
v
بوتیف پلودیف
شنبه, 6 آبان 1396
18:00
زسکا صوفیه
v
اسلاویا صوفیه
یکشنبه, 7 آبان 1396
16:15
وریا
v
بروی
18:45
لودوگورتس رازگراد
v
لفسکی صوفیه
دوشنبه, 8 آبان 1396
17:00
دوناف روسه
v
سپتموری صوفیه
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
اتار
جمعه, 12 آبان 1396
18:00
بوتیف پلودیف
v
اسلاویا صوفیه
شنبه, 13 آبان 1396
13:30
اتار
v
ویتوشا
15:30
بروی
v
دوناف روسه
18:00
لفسکی صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
یکشنبه, 14 آبان 1396
16:00
چرنو مور وارنا
v
وریا
18:30
لودوگورتس رازگراد
v
زسکا صوفیه
دوشنبه, 15 آبان 1396
18:00
سپتموری صوفیه
v
پیرین بلاگووگراد
جمعه, 26 آبان 1396
18:00
اسلاویا صوفیه
v
سپتموری صوفیه
شنبه, 27 آبان 1396
13:30
پیرین بلاگووگراد
v
بروی
15:30
زسکا صوفیه
v
بوتیف پلودیف
18:00
لوکوموتیو پلودیف
v
لودوگورتس رازگراد
یکشنبه, 28 آبان 1396
15:30
دوناف روسه
v
چرنو مور وارنا
18:00
ویتوشا
v
لفسکی صوفیه
دوشنبه, 29 آبان 1396
18:00
وریا
v
اتار
شنبه, 4 آذر 1396
19:30
بروی
v
اسلاویا صوفیه
19:30
چرنو مور وارنا
v
پیرین بلاگووگراد
19:30
اتار
v
دوناف روسه
19:30
لفسکی صوفیه
v
وریا
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
زسکا صوفیه
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
ویتوشا
19:30
سپتموری صوفیه
v
بوتیف پلودیف
چهارشنبه, 8 آذر 1396
19:30
بوتیف پلودیف
v
بروی
19:30
دوناف روسه
v
لفسکی صوفیه
19:30
زسکا صوفیه
v
سپتموری صوفیه
19:30
پیرین بلاگووگراد
v
اتار
19:30
اسلاویا صوفیه
v
چرنو مور وارنا
19:30
وریا
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
ویتوشا
v
لوکوموتیو پلودیف
شنبه, 11 آذر 1396
19:30
بروی
v
سپتموری صوفیه
19:30
چرنو مور وارنا
v
بوتیف پلودیف
19:30
اتار
v
اسلاویا صوفیه
19:30
لفسکی صوفیه
v
پیرین بلاگووگراد
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
وریا
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
دوناف روسه
19:30
ویتوشا
v
زسکا صوفیه
شنبه, 18 آذر 1396
19:30
بوتیف پلودیف
v
اتار
19:30
دوناف روسه
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
زسکا صوفیه
v
بروی
19:30
پیرین بلاگووگراد
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
سپتموری صوفیه
v
چرنو مور وارنا
19:30
اسلاویا صوفیه
v
لفسکی صوفیه
19:30
وریا
v
ویتوشا
شنبه, 28 بهمن 1396
19:30
چرنو مور وارنا
v
بروی
19:30
اتار
v
سپتموری صوفیه
19:30
لفسکی صوفیه
v
بوتیف پلودیف
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
پیرین بلاگووگراد
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
اسلاویا صوفیه
19:30
وریا
v
زسکا صوفیه
19:30
ویتوشا
v
دوناف روسه
شنبه, 5 اسفند 1396
19:30
بروی
v
اتار
19:30
بوتیف پلودیف
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
دوناف روسه
v
وریا
19:30
زسکا صوفیه
v
چرنو مور وارنا
19:30
پیرین بلاگووگراد
v
ویتوشا
19:30
سپتموری صوفیه
v
لفسکی صوفیه
19:30
اسلاویا صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
19:30
دوناف روسه
v
زسکا صوفیه
19:30
اتار
v
چرنو مور وارنا
19:30
لفسکی صوفیه
v
بروی
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
بوتیف پلودیف
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
سپتموری صوفیه
19:30
وریا
v
پیرین بلاگووگراد
19:30
ویتوشا
v
اسلاویا صوفیه
شنبه, 12 اسفند 1396
19:30
بروی
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
بوتیف پلودیف
v
ویتوشا
19:30
چرنو مور وارنا
v
لفسکی صوفیه
19:30
زسکا صوفیه
v
اتار
19:30
پیرین بلاگووگراد
v
دوناف روسه
19:30
سپتموری صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
اسلاویا صوفیه
v
وریا
شنبه, 19 اسفند 1396
19:30
دوناف روسه
v
اسلاویا صوفیه
19:30
لفسکی صوفیه
v
اتار
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
بروی
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
چرنو مور وارنا
19:30
پیرین بلاگووگراد
v
زسکا صوفیه
19:30
وریا
v
بوتیف پلودیف
19:30
ویتوشا
v
سپتموری صوفیه
شنبه, 26 اسفند 1396
19:30
بروی
v
ویتوشا
19:30
بوتیف پلودیف
v
دوناف روسه
19:30
چرنو مور وارنا
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
اتار
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
زسکا صوفیه
v
لفسکی صوفیه
19:30
سپتموری صوفیه
v
وریا
19:30
اسلاویا صوفیه
v
پیرین بلاگووگراد