بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌بازی رئال مادرید 3 - آس‌رم 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر بلغارستان|سایت توپ 90

برنامه بازیها

بلغارستان - لیگ برتر

جمعه, 30 شهریور 1397
19:00
اتار
v
بروی
21:30
لفسکی صوفیه
v
ویتوشا
شنبه, 31 شهریور 1397
19:00
سپتموری صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
21:30
Botev Vratsa
v
زسکا صوفیه
یکشنبه, 1 مهر 1397
16:30
وریا
v
دوناف روسه
19:00
چرنو مور وارنا
v
اسلاویا صوفیه
21:30
بوتیف پلودیف
v
لودوگورتس رازگراد
جمعه, 6 مهر 1397
21:30
ویتوشا
v
سپتموری صوفیه
شنبه, 7 مهر 1397
18:30
زسکا صوفیه
v
لفسکی صوفیه
21:30
لودوگورتس رازگراد
v
چرنو مور وارنا
یکشنبه, 8 مهر 1397
16:30
دوناف روسه
v
بروی
19:00
وریا
v
بوتیف پلودیف
21:30
لوکوموتیو پلودیف
v
اتار
دوشنبه, 9 مهر 1397
21:30
اسلاویا صوفیه
v
Botev Vratsa
جمعه, 13 مهر 1397
21:30
چرنو مور وارنا
v
وریا
شنبه, 14 مهر 1397
16:30
بوتیف پلودیف
v
دوناف روسه
19:00
بروی
v
لوکوموتیو پلودیف
21:30
سپتموری صوفیه
v
زسکا صوفیه
یکشنبه, 15 مهر 1397
16:00
اتار
v
ویتوشا
18:15
Botev Vratsa
v
لودوگورتس رازگراد
20:45
لفسکی صوفیه
v
اسلاویا صوفیه
جمعه, 27 مهر 1397
21:30
وریا
v
Botev Vratsa
شنبه, 28 مهر 1397
16:30
اسلاویا صوفیه
v
سپتموری صوفیه
18:45
بوتیف پلودیف
v
چرنو مور وارنا
21:30
لودوگورتس رازگراد
v
لفسکی صوفیه
یکشنبه, 29 مهر 1397
19:00
دوناف روسه
v
لوکوموتیو پلودیف
21:30
زسکا صوفیه
v
اتار
دوشنبه, 30 مهر 1397
21:30
ویتوشا
v
بروی
شنبه, 5 آبان 1397
19:30
بروی
v
زسکا صوفیه
19:30
Botev Vratsa
v
بوتیف پلودیف
19:30
چرنو مور وارنا
v
دوناف روسه
19:30
اتار
v
اسلاویا صوفیه
19:30
لفسکی صوفیه
v
وریا
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
ویتوشا
19:30
سپتموری صوفیه
v
لودوگورتس رازگراد
شنبه, 12 آبان 1397
19:30
بروی
v
اسلاویا صوفیه
19:30
Botev Vratsa
v
چرنو مور وارنا
19:30
دوناف روسه
v
ویتوشا
19:30
اتار
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
لفسکی صوفیه
v
بوتیف پلودیف
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
زسکا صوفیه
19:30
سپتموری صوفیه
v
وریا
شنبه, 19 آبان 1397
19:30
بوتیف پلودیف
v
سپتموری صوفیه
19:30
Botev Vratsa
v
دوناف روسه
19:30
چرنو مور وارنا
v
لفسکی صوفیه
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
بروی
19:30
زسکا صوفیه
v
ویتوشا
19:30
اسلاویا صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
وریا
v
اتار
شنبه, 3 آذر 1397
19:30
بروی
v
وریا
19:30
دوناف روسه
v
زسکا صوفیه
19:30
اتار
v
بوتیف پلودیف
19:30
لفسکی صوفیه
v
Botev Vratsa
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
سپتموری صوفیه
v
چرنو مور وارنا
19:30
ویتوشا
v
اسلاویا صوفیه
شنبه, 10 آذر 1397
19:30
بوتیف پلودیف
v
بروی
19:30
Botev Vratsa
v
سپتموری صوفیه
19:30
چرنو مور وارنا
v
اتار
19:30
لفسکی صوفیه
v
دوناف روسه
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
ویتوشا
19:30
اسلاویا صوفیه
v
زسکا صوفیه
19:30
وریا
v
لوکوموتیو پلودیف
چهارشنبه, 14 آذر 1397
19:30
بروی
v
چرنو مور وارنا
19:30
دوناف روسه
v
اسلاویا صوفیه
19:30
اتار
v
Botev Vratsa
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
بوتیف پلودیف
19:30
زسکا صوفیه
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
سپتموری صوفیه
v
لفسکی صوفیه
19:30
ویتوشا
v
وریا
شنبه, 17 آذر 1397
19:30
بوتیف پلودیف
v
ویتوشا
19:30
Botev Vratsa
v
بروی
19:30
چرنو مور وارنا
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
لفسکی صوفیه
v
اتار
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
اسلاویا صوفیه
19:30
سپتموری صوفیه
v
دوناف روسه
19:30
وریا
v
زسکا صوفیه
شنبه, 24 آذر 1397
19:30
بروی
v
لفسکی صوفیه
19:30
دوناف روسه
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
اتار
v
سپتموری صوفیه
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
Botev Vratsa
19:30
زسکا صوفیه
v
بوتیف پلودیف
19:30
اسلاویا صوفیه
v
وریا
19:30
ویتوشا
v
چرنو مور وارنا
شنبه, 27 بهمن 1397
19:30
بوتیف پلودیف
v
اسلاویا صوفیه
19:30
Botev Vratsa
v
ویتوشا
19:30
چرنو مور وارنا
v
زسکا صوفیه
19:30
اتار
v
دوناف روسه
19:30
لفسکی صوفیه
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
سپتموری صوفیه
v
بروی
19:30
وریا
v
لودوگورتس رازگراد
شنبه, 4 اسفند 1397
19:30
بروی
v
اتار
19:30
دوناف روسه
v
وریا
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
سپتموری صوفیه
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
بوتیف پلودیف
19:30
زسکا صوفیه
v
Botev Vratsa
19:30
اسلاویا صوفیه
v
چرنو مور وارنا
19:30
ویتوشا
v
لفسکی صوفیه
چهارشنبه, 8 اسفند 1397
19:30
بروی
v
دوناف روسه
19:30
بوتیف پلودیف
v
وریا
19:30
Botev Vratsa
v
اسلاویا صوفیه
19:30
چرنو مور وارنا
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
اتار
v
لوکوموتیو پلودیف
19:30
لفسکی صوفیه
v
زسکا صوفیه
19:30
سپتموری صوفیه
v
ویتوشا
شنبه, 11 اسفند 1397
19:30
دوناف روسه
v
بوتیف پلودیف
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
بروی
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
Botev Vratsa
19:30
زسکا صوفیه
v
سپتموری صوفیه
19:30
اسلاویا صوفیه
v
لفسکی صوفیه
19:30
وریا
v
چرنو مور وارنا
19:30
ویتوشا
v
اتار
شنبه, 18 اسفند 1397
19:30
بروی
v
ویتوشا
19:30
Botev Vratsa
v
وریا
19:30
چرنو مور وارنا
v
بوتیف پلودیف
19:30
اتار
v
زسکا صوفیه
19:30
لفسکی صوفیه
v
لودوگورتس رازگراد
19:30
لوکوموتیو پلودیف
v
دوناف روسه
19:30
سپتموری صوفیه
v
اسلاویا صوفیه
شنبه, 25 اسفند 1397
19:30
بوتیف پلودیف
v
Botev Vratsa
19:30
دوناف روسه
v
چرنو مور وارنا
19:30
لودوگورتس رازگراد
v
سپتموری صوفیه
19:30
زسکا صوفیه
v
بروی
19:30
اسلاویا صوفیه
v
اتار
19:30
وریا
v
لفسکی صوفیه
19:30
ویتوشا
v
لوکوموتیو پلودیف