مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 4 اردیبهشت 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 3 - چلسی 0 (فینال جوانان اروپا)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

برزیل - سری ب

چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
02:45
اتلتیک گویانزه
v
گوارانی
05:00
Fortaleza
v
سی آر بی
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
02:45
فیگوئرنزه
v
بوا اسپورت
04:00
CS Alagoano
v
اوئتسه
05:00
Coritiba
v
کریکیوما
02:30
یوونتود
v
آوایی
02:30
پیساندو
v
برازیل دی پلوتاس
02:30
ویانووا
v
سمپیو کورئا
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
02:30
پونته پرتا
v
لوندرینا ای سی
04:30
Sao Bento
v
گویاس
سه شنبه, 11 اردیبهشت 1397
23:30
بوا اسپورت
v
یوونتود
23:30
کریکیوما
v
CS Alagoano
02:30
برازیل دی پلوتاس
v
فیگوئرنزه
02:30
لوندرینا ای سی
v
Fortaleza
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
02:45
سمپیو کورئا
v
پیساندو
05:00
اوئتسه
v
Coritiba
02:30
آوایی
v
Sao Bento
02:30
سی آر بی
v
اتلتیک گویانزه
02:30
گویاس
v
ویانووا
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
02:30
گوارانی
v
پونته پرتا
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
02:45
گوارانی
v
کریکیوما
05:00
Coritiba
v
برازیل دی پلوتاس
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
02:45
یوونتود
v
پیساندو
05:00
ویانووا
v
پونته پرتا
02:30
اتلتیک گویانزه
v
لوندرینا ای سی
02:30
CS Alagoano
v
بوا اسپورت
02:30
فیگوئرنزه
v
آوایی
02:30
Sao Bento
v
اوئتسه
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
02:30
Fortaleza
v
گویاس
04:30
سمپیو کورئا
v
سی آر بی
چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1397
02:45
سی آر بی
v
آوایی
05:00
کریکیوما
v
یوونتود
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
02:45
گویاس
v
گوارانی
04:00
برازیل دی پلوتاس
v
سمپیو کورئا
05:00
فیگوئرنزه
v
Fortaleza
02:30
لوندرینا ای سی
v
CS Alagoano
02:30
اوئتسه
v
ویانووا
02:30
پیساندو
v
Sao Bento
02:30
پونته پرتا
v
اتلتیک گویانزه
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
02:30
بوا اسپورت
v
Coritiba
چهارشنبه, 2 خرداد 1397
02:45
گوارانی
v
سی آر بی
05:00
Fortaleza
v
کریکیوما
شنبه, 5 خرداد 1397
02:45
آوایی
v
پیساندو
04:00
اتلتیک گویانزه
v
اوئتسه
05:00
Coritiba
v
ویانووا
02:30
برازیل دی پلوتاس
v
لوندرینا ای سی
02:30
گویاس
v
بوا اسپورت
02:30
سمپیو کورئا
v
پونته پرتا
02:30
Sao Bento
v
یوونتود
یکشنبه, 6 خرداد 1397
04:30
CS Alagoano
v
فیگوئرنزه
سه شنبه, 8 خرداد 1397
03:30
آوایی
v
کریکیوما
چهارشنبه, 9 خرداد 1397
02:45
Sao Bento
v
فیگوئرنزه
05:00
پونته پرتا
v
اوئتسه
شنبه, 12 خرداد 1397
02:45
یوونتود
v
گوارانی
04:00
ویانووا
v
CS Alagoano
05:00
پیساندو
v
بوا اسپورت
02:30
اتلتیک گویانزه
v
گویاس
02:30
سی آر بی
v
برازیل دی پلوتاس
02:30
Fortaleza
v
سمپیو کورئا
یکشنبه, 13 خرداد 1397
02:30
لوندرینا ای سی
v
Coritiba
چهارشنبه, 16 خرداد 1397
02:45
Coritiba
v
سی آر بی
02:45
کریکیوما
v
پیساندو
02:45
فیگوئرنزه
v
لوندرینا ای سی
02:45
یوونتود
v
اتلتیک گویانزه
04:00
بوا اسپورت
v
Sao Bento
04:00
CS Alagoano
v
گوارانی
04:00
سمپیو کورئا
v
آوایی
05:00
اوئتسه
v
برازیل دی پلوتاس
05:00
پونته پرتا
v
گویاس
05:00
ویانووا
v
Fortaleza
شنبه, 19 خرداد 1397
02:45
لوندرینا ای سی
v
یوونتود
04:00
گویاس
v
پیساندو
04:00
Sao Bento
v
Fortaleza
05:00
آوایی
v
Coritiba
02:30
CS Alagoano
v
سی آر بی
02:30
کریکیوما
v
بوا اسپورت
02:30
گوارانی
v
ویانووا
02:30
سمپیو کورئا
v
اوئتسه
یکشنبه, 20 خرداد 1397
02:30
اتلتیک گویانزه
v
فیگوئرنزه
04:30
برازیل دی پلوتاس
v
پونته پرتا
دوشنبه, 21 خرداد 1397
04:00
یوونتود
v
Coritiba
سه شنبه, 22 خرداد 1397
04:00
فیگوئرنزه
v
سمپیو کورئا
04:00
لوندرینا ای سی
v
گویاس
چهارشنبه, 23 خرداد 1397
04:00
بوا اسپورت
v
آوایی
جمعه, 25 خرداد 1397
04:30
گوارانی
v
Sao Bento
شنبه, 26 خرداد 1397
02:45
Fortaleza
v
برازیل دی پلوتاس
05:00
سی آر بی
v
پونته پرتا
04:30
ویانووا
v
اتلتیک گویانزه
یکشنبه, 27 خرداد 1397
02:30
اوئتسه
v
کریکیوما
04:30
پیساندو
v
CS Alagoano
چهارشنبه, 30 خرداد 1397
02:45
پونته پرتا
v
CS Alagoano
05:00
آوایی
v
گوارانی
شنبه, 2 تیر 1397
02:45
برازیل دی پلوتاس
v
کریکیوما
05:00
گویاس
v
یوونتود
04:30
Coritiba
v
فیگوئرنزه
یکشنبه, 3 تیر 1397
02:30
بوا اسپورت
v
ویانووا
02:30
Fortaleza
v
اوئتسه
02:30
سمپیو کورئا
v
اتلتیک گویانزه
02:30
Sao Bento
v
لوندرینا ای سی
04:30
سی آر بی
v
پیساندو
سه شنبه, 5 تیر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
CS Alagoano
v
Coritiba
00:30
کریکیوما
v
Sao Bento
00:30
فیگوئرنزه
v
پونته پرتا
00:30
گویاس
v
سی آر بی
00:30
گوارانی
v
بوا اسپورت
00:30
یوونتود
v
ویانووا
00:30
لوندرینا ای سی
v
سمپیو کورئا
00:30
اوئتسه
v
آوایی
00:30
پیساندو
v
Fortaleza
سه شنبه, 12 تیر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
بوا اسپورت
00:30
آوایی
v
گویاس
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
CS Alagoano
00:30
سی آر بی
v
Sao Bento
00:30
Coritiba
v
پیساندو
00:30
کریکیوما
v
فیگوئرنزه
00:30
اوئتسه
v
گوارانی
00:30
پونته پرتا
v
Fortaleza
00:30
سمپیو کورئا
v
یوونتود
00:30
ویانووا
v
لوندرینا ای سی
سه شنبه, 19 تیر 1397
00:30
بوا اسپورت
v
سی آر بی
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
یوونتود
00:30
CS Alagoano
v
سمپیو کورئا
00:30
فیگوئرنزه
v
اوئتسه
00:30
Fortaleza
v
اتلتیک گویانزه
00:30
گویاس
v
کریکیوما
00:30
گوارانی
v
Coritiba
00:30
لوندرینا ای سی
v
آوایی
00:30
پیساندو
v
ویانووا
00:30
Sao Bento
v
پونته پرتا
سه شنبه, 26 تیر 1397
00:30
آوایی
v
اتلتیک گویانزه
00:30
بوا اسپورت
v
پونته پرتا
00:30
CS Alagoano
v
Fortaleza
00:30
Coritiba
v
Sao Bento
00:30
کریکیوما
v
لوندرینا ای سی
00:30
گوارانی
v
فیگوئرنزه
00:30
یوونتود
v
سی آر بی
00:30
اوئتسه
v
پیساندو
00:30
سمپیو کورئا
v
گویاس
00:30
ویانووا
v
برازیل دی پلوتاس
سه شنبه, 2 مرداد 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
CS Alagoano
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
بوا اسپورت
00:30
سی آر بی
v
کریکیوما
00:30
فیگوئرنزه
v
ویانووا
00:30
Fortaleza
v
آوایی
00:30
گویاس
v
Coritiba
00:30
لوندرینا ای سی
v
اوئتسه
00:30
پیساندو
v
گوارانی
00:30
پونته پرتا
v
یوونتود
00:30
Sao Bento
v
سمپیو کورئا
جمعه, 5 مرداد 1397
00:30
آوایی
v
CS Alagoano
00:30
بوا اسپورت
v
سمپیو کورئا
00:30
سی آر بی
v
لوندرینا ای سی
00:30
Coritiba
v
پونته پرتا
00:30
کریکیوما
v
ویانووا
00:30
گویاس
v
اوئتسه
00:30
گوارانی
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
یوونتود
v
Fortaleza
00:30
پیساندو
v
فیگوئرنزه
00:30
Sao Bento
v
اتلتیک گویانزه
سه شنبه, 9 مرداد 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
پیساندو
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
گویاس
00:30
CS Alagoano
v
یوونتود
00:30
فیگوئرنزه
v
سی آر بی
00:30
Fortaleza
v
Coritiba
00:30
لوندرینا ای سی
v
گوارانی
00:30
اوئتسه
v
بوا اسپورت
00:30
پونته پرتا
v
آوایی
00:30
سمپیو کورئا
v
کریکیوما
00:30
ویانووا
v
Sao Bento
سه شنبه, 16 مرداد 1397
00:30
آوایی
v
ویانووا
00:30
بوا اسپورت
v
لوندرینا ای سی
00:30
سی آر بی
v
اوئتسه
00:30
Coritiba
v
سمپیو کورئا
00:30
کریکیوما
v
اتلتیک گویانزه
00:30
گویاس
v
CS Alagoano
00:30
گوارانی
v
Fortaleza
00:30
یوونتود
v
فیگوئرنزه
00:30
پیساندو
v
پونته پرتا
00:30
Sao Bento
v
برازیل دی پلوتاس
سه شنبه, 23 مرداد 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
Coritiba
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
آوایی
00:30
CS Alagoano
v
Sao Bento
00:30
فیگوئرنزه
v
گویاس
00:30
Fortaleza
v
بوا اسپورت
00:30
لوندرینا ای سی
v
پیساندو
00:30
اوئتسه
v
یوونتود
00:30
پونته پرتا
v
کریکیوما
00:30
سمپیو کورئا
v
گوارانی
00:30
ویانووا
v
سی آر بی
سه شنبه, 30 مرداد 1397
00:30
آوایی
v
یوونتود
00:30
بوا اسپورت
v
فیگوئرنزه
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
پیساندو
00:30
سی آر بی
v
Fortaleza
00:30
کریکیوما
v
Coritiba
00:30
گویاس
v
Sao Bento
00:30
گوارانی
v
اتلتیک گویانزه
00:30
لوندرینا ای سی
v
پونته پرتا
00:30
اوئتسه
v
CS Alagoano
00:30
سمپیو کورئا
v
ویانووا
جمعه, 2 شهریور 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
سی آر بی
00:30
CS Alagoano
v
کریکیوما
00:30
Coritiba
v
اوئتسه
00:30
فیگوئرنزه
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
Fortaleza
v
لوندرینا ای سی
00:30
یوونتود
v
بوا اسپورت
00:30
پیساندو
v
سمپیو کورئا
00:30
پونته پرتا
v
گوارانی
00:30
Sao Bento
v
آوایی
00:30
ویانووا
v
گویاس
سه شنبه, 6 شهریور 1397
00:30
آوایی
v
فیگوئرنزه
00:30
بوا اسپورت
v
CS Alagoano
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
Coritiba
00:30
سی آر بی
v
سمپیو کورئا
00:30
کریکیوما
v
گوارانی
00:30
گویاس
v
Fortaleza
00:30
لوندرینا ای سی
v
اتلتیک گویانزه
00:30
اوئتسه
v
Sao Bento
00:30
پیساندو
v
یوونتود
00:30
پونته پرتا
v
ویانووا
سه شنبه, 13 شهریور 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
پونته پرتا
00:30
آوایی
v
سی آر بی
00:30
CS Alagoano
v
لوندرینا ای سی
00:30
Coritiba
v
بوا اسپورت
00:30
Fortaleza
v
فیگوئرنزه
00:30
گوارانی
v
گویاس
00:30
یوونتود
v
کریکیوما
00:30
سمپیو کورئا
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
Sao Bento
v
پیساندو
00:30
ویانووا
v
اوئتسه
جمعه, 16 شهریور 1397
00:30
بوا اسپورت
v
گویاس
00:30
سی آر بی
v
گوارانی
00:30
کریکیوما
v
Fortaleza
00:30
فیگوئرنزه
v
CS Alagoano
00:30
یوونتود
v
Sao Bento
00:30
لوندرینا ای سی
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
اوئتسه
v
اتلتیک گویانزه
00:30
پیساندو
v
آوایی
00:30
پونته پرتا
v
سمپیو کورئا
00:30
ویانووا
v
Coritiba
سه شنبه, 20 شهریور 1397
00:30
بوا اسپورت
v
پیساندو
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
سی آر بی
00:30
CS Alagoano
v
ویانووا
00:30
Coritiba
v
لوندرینا ای سی
00:30
کریکیوما
v
آوایی
00:30
فیگوئرنزه
v
Sao Bento
00:30
گویاس
v
اتلتیک گویانزه
00:30
گوارانی
v
یوونتود
00:30
اوئتسه
v
پونته پرتا
00:30
سمپیو کورئا
v
Fortaleza
سه شنبه, 27 شهریور 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
یوونتود
00:30
آوایی
v
سمپیو کورئا
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
اوئتسه
00:30
سی آر بی
v
Coritiba
00:30
Fortaleza
v
ویانووا
00:30
گویاس
v
پونته پرتا
00:30
گوارانی
v
CS Alagoano
00:30
لوندرینا ای سی
v
فیگوئرنزه
00:30
پیساندو
v
کریکیوما
00:30
Sao Bento
v
بوا اسپورت
سه شنبه, 3 مهر 1397
00:30
بوا اسپورت
v
کریکیوما
00:30
سی آر بی
v
CS Alagoano
00:30
Coritiba
v
آوایی
00:30
فیگوئرنزه
v
اتلتیک گویانزه
00:30
Fortaleza
v
Sao Bento
00:30
یوونتود
v
لوندرینا ای سی
00:30
اوئتسه
v
سمپیو کورئا
00:30
پیساندو
v
گویاس
00:30
پونته پرتا
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
ویانووا
v
گوارانی
سه شنبه, 10 مهر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
ویانووا
00:30
آوایی
v
بوا اسپورت
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
Fortaleza
00:30
CS Alagoano
v
پیساندو
00:30
Coritiba
v
یوونتود
00:30
کریکیوما
v
اوئتسه
00:30
گویاس
v
لوندرینا ای سی
00:30
پونته پرتا
v
سی آر بی
00:30
سمپیو کورئا
v
فیگوئرنزه
00:30
Sao Bento
v
گوارانی
سه شنبه, 17 مهر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
سمپیو کورئا
00:30
CS Alagoano
v
پونته پرتا
00:30
کریکیوما
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
فیگوئرنزه
v
Coritiba
00:30
گوارانی
v
آوایی
00:30
یوونتود
v
گویاس
00:30
لوندرینا ای سی
v
Sao Bento
00:30
اوئتسه
v
Fortaleza
00:30
پیساندو
v
سی آر بی
00:30
ویانووا
v
بوا اسپورت
شنبه, 21 مهر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
Sao Bento
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
گوارانی
00:30
CS Alagoano
v
آوایی
00:30
فیگوئرنزه
v
پیساندو
00:30
Fortaleza
v
یوونتود
00:30
لوندرینا ای سی
v
سی آر بی
00:30
اوئتسه
v
گویاس
00:30
پونته پرتا
v
Coritiba
00:30
سمپیو کورئا
v
بوا اسپورت
00:30
ویانووا
v
کریکیوما
سه شنبه, 24 مهر 1397
00:30
آوایی
v
اوئتسه
00:30
بوا اسپورت
v
گوارانی
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
اتلتیک گویانزه
00:30
سی آر بی
v
گویاس
00:30
Coritiba
v
CS Alagoano
00:30
Fortaleza
v
پیساندو
00:30
پونته پرتا
v
فیگوئرنزه
00:30
سمپیو کورئا
v
لوندرینا ای سی
00:30
Sao Bento
v
کریکیوما
00:30
ویانووا
v
یوونتود
سه شنبه, 1 آبان 1397
00:30
بوا اسپورت
v
اتلتیک گویانزه
00:30
CS Alagoano
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
فیگوئرنزه
v
کریکیوما
00:30
Fortaleza
v
پونته پرتا
00:30
گویاس
v
آوایی
00:30
گوارانی
v
اوئتسه
00:30
یوونتود
v
سمپیو کورئا
00:30
لوندرینا ای سی
v
ویانووا
00:30
پیساندو
v
Coritiba
00:30
Sao Bento
v
سی آر بی
سه شنبه, 8 آبان 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
Fortaleza
00:30
آوایی
v
لوندرینا ای سی
00:30
سی آر بی
v
بوا اسپورت
00:30
Coritiba
v
گوارانی
00:30
کریکیوما
v
گویاس
00:30
یوونتود
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
اوئتسه
v
فیگوئرنزه
00:30
پونته پرتا
v
Sao Bento
00:30
سمپیو کورئا
v
CS Alagoano
00:30
ویانووا
v
پیساندو
سه شنبه, 15 آبان 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
آوایی
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
ویانووا
00:30
سی آر بی
v
یوونتود
00:30
فیگوئرنزه
v
گوارانی
00:30
Fortaleza
v
CS Alagoano
00:30
گویاس
v
سمپیو کورئا
00:30
لوندرینا ای سی
v
کریکیوما
00:30
پیساندو
v
اوئتسه
00:30
پونته پرتا
v
بوا اسپورت
00:30
Sao Bento
v
Coritiba
جمعه, 18 آبان 1397
00:30
آوایی
v
Fortaleza
00:30
بوا اسپورت
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
CS Alagoano
v
اتلتیک گویانزه
00:30
Coritiba
v
گویاس
00:30
کریکیوما
v
سی آر بی
00:30
گوارانی
v
پیساندو
00:30
یوونتود
v
پونته پرتا
00:30
اوئتسه
v
لوندرینا ای سی
00:30
سمپیو کورئا
v
Sao Bento
00:30
ویانووا
v
فیگوئرنزه
شنبه, 3 آذر 1397
00:30
آوایی
v
پونته پرتا
00:30
بوا اسپورت
v
اوئتسه
00:30
سی آر بی
v
فیگوئرنزه
00:30
Coritiba
v
Fortaleza
00:30
کریکیوما
v
سمپیو کورئا
00:30
گویاس
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
گوارانی
v
لوندرینا ای سی
00:30
یوونتود
v
CS Alagoano
00:30
پیساندو
v
اتلتیک گویانزه
00:30
Sao Bento
v
ویانووا