مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 24 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌بازی آژاکس3-استانداردلیژ0 (لیگ‌قهرمانان‌اروپا)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

برزیل - سری ب

چهارشنبه, 24 مرداد 1397
02:45
برازیل دی پلوتاس
v
آوایی
05:00
پونته پرتا
v
کریکیوما
شنبه, 27 مرداد 1397
02:45
لوندرینا ای سی
v
پیساندو
04:00
ویانووا
v
سی آر بی
05:00
فیگوئرنزه
v
گویاس
02:30
اتلتیک گویانزه
v
Coritiba
02:30
Fortaleza
v
بوا اسپورت
02:30
اوئتسه
v
یوونتود
یکشنبه, 28 مرداد 1397
02:30
سمپیو کورئا
v
گوارانی
04:30
CS Alagoano
v
Sao Bento
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
02:45
آوایی
v
یوونتود
02:45
برازیل دی پلوتاس
v
پیساندو
02:45
کریکیوما
v
Coritiba
02:45
لوندرینا ای سی
v
پونته پرتا
04:00
بوا اسپورت
v
فیگوئرنزه
04:00
سی آر بی
v
Fortaleza
04:00
گویاس
v
Sao Bento
05:00
گوارانی
v
اتلتیک گویانزه
05:00
اوئتسه
v
CS Alagoano
05:00
سمپیو کورئا
v
ویانووا
شنبه, 3 شهریور 1397
02:45
Coritiba
v
اوئتسه
02:45
فیگوئرنزه
v
برازیل دی پلوتاس
05:00
اتلتیک گویانزه
v
سی آر بی
02:30
CS Alagoano
v
کریکیوما
02:30
پیساندو
v
سمپیو کورئا
02:30
پونته پرتا
v
گوارانی
02:30
Sao Bento
v
آوایی
02:30
ویانووا
v
گویاس
یکشنبه, 4 شهریور 1397
02:30
Fortaleza
v
لوندرینا ای سی
04:30
یوونتود
v
بوا اسپورت
سه شنبه, 6 شهریور 1397
03:30
برازیل دی پلوتاس
v
Coritiba
چهارشنبه, 7 شهریور 1397
02:45
کریکیوما
v
گوارانی
04:00
اوئتسه
v
Sao Bento
شنبه, 10 شهریور 1397
02:45
پیساندو
v
یوونتود
05:00
سی آر بی
v
سمپیو کورئا
02:30
آوایی
v
فیگوئرنزه
02:30
بوا اسپورت
v
CS Alagoano
02:30
لوندرینا ای سی
v
اتلتیک گویانزه
یکشنبه, 11 شهریور 1397
02:30
گویاس
v
Fortaleza
04:30
پونته پرتا
v
ویانووا
سه شنبه, 13 شهریور 1397
03:30
ویانووا
v
اوئتسه
چهارشنبه, 14 شهریور 1397
02:45
اتلتیک گویانزه
v
پونته پرتا
02:45
آوایی
v
سی آر بی
02:45
Coritiba
v
بوا اسپورت
02:45
گوارانی
v
گویاس
04:00
CS Alagoano
v
لوندرینا ای سی
04:00
یوونتود
v
کریکیوما
04:00
Sao Bento
v
پیساندو
05:00
Fortaleza
v
فیگوئرنزه
05:00
سمپیو کورئا
v
برازیل دی پلوتاس
جمعه, 16 شهریور 1397
23:30
بوا اسپورت
v
گویاس
23:30
سی آر بی
v
گوارانی
23:30
اوئتسه
v
اتلتیک گویانزه
04:30
پیساندو
v
آوایی
شنبه, 17 شهریور 1397
02:30
کریکیوما
v
Fortaleza
02:30
فیگوئرنزه
v
CS Alagoano
02:30
یوونتود
v
Sao Bento
02:30
لوندرینا ای سی
v
برازیل دی پلوتاس
یکشنبه, 18 شهریور 1397
02:30
پونته پرتا
v
سمپیو کورئا
04:30
ویانووا
v
Coritiba
چهارشنبه, 21 شهریور 1397
02:45
CS Alagoano
v
ویانووا
05:00
گوارانی
v
یوونتود
شنبه, 24 شهریور 1397
02:45
Coritiba
v
لوندرینا ای سی
04:00
فیگوئرنزه
v
Sao Bento
05:00
سمپیو کورئا
v
Fortaleza
02:30
بوا اسپورت
v
پیساندو
02:30
برازیل دی پلوتاس
v
سی آر بی
02:30
کریکیوما
v
آوایی
یکشنبه, 25 شهریور 1397
02:30
گویاس
v
اتلتیک گویانزه
04:30
اوئتسه
v
پونته پرتا
چهارشنبه, 28 شهریور 1397
02:45
اتلتیک گویانزه
v
یوونتود
05:00
لوندرینا ای سی
v
فیگوئرنزه
شنبه, 31 شهریور 1397
02:45
گویاس
v
پونته پرتا
04:00
سی آر بی
v
Coritiba
04:00
Sao Bento
v
بوا اسپورت
05:00
پیساندو
v
کریکیوما
02:30
برازیل دی پلوتاس
v
اوئتسه
02:30
Fortaleza
v
ویانووا
یکشنبه, 1 مهر 1397
02:30
گوارانی
v
CS Alagoano
04:30
آوایی
v
سمپیو کورئا
چهارشنبه, 4 مهر 1397
02:45
Fortaleza
v
Sao Bento
05:00
پونته پرتا
v
برازیل دی پلوتاس
شنبه, 7 مهر 1397
02:45
پیساندو
v
گویاس
04:00
یوونتود
v
لوندرینا ای سی
05:00
ویانووا
v
گوارانی
02:30
سی آر بی
v
CS Alagoano
02:30
فیگوئرنزه
v
اتلتیک گویانزه
02:30
اوئتسه
v
سمپیو کورئا
یکشنبه, 8 مهر 1397
02:30
Coritiba
v
آوایی
04:30
بوا اسپورت
v
کریکیوما
چهارشنبه, 11 مهر 1397
02:45
سمپیو کورئا
v
فیگوئرنزه
04:00
کریکیوما
v
اوئتسه
04:00
گویاس
v
لوندرینا ای سی
05:00
CS Alagoano
v
پیساندو
شنبه, 14 مهر 1397
02:45
Sao Bento
v
گوارانی
04:00
آوایی
v
بوا اسپورت
04:00
برازیل دی پلوتاس
v
Fortaleza
05:00
پونته پرتا
v
سی آر بی
02:30
اتلتیک گویانزه
v
ویانووا
یکشنبه, 15 مهر 1397
02:30
Coritiba
v
یوونتود
سه شنبه, 17 مهر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
سمپیو کورئا
00:30
CS Alagoano
v
پونته پرتا
00:30
کریکیوما
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
فیگوئرنزه
v
Coritiba
00:30
گوارانی
v
آوایی
00:30
یوونتود
v
گویاس
00:30
لوندرینا ای سی
v
Sao Bento
00:30
اوئتسه
v
Fortaleza
00:30
پیساندو
v
سی آر بی
00:30
ویانووا
v
بوا اسپورت
شنبه, 21 مهر 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
Sao Bento
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
گوارانی
00:30
CS Alagoano
v
آوایی
00:30
فیگوئرنزه
v
پیساندو
00:30
Fortaleza
v
یوونتود
00:30
لوندرینا ای سی
v
سی آر بی
00:30
اوئتسه
v
گویاس
00:30
پونته پرتا
v
Coritiba
00:30
سمپیو کورئا
v
بوا اسپورت
00:30
ویانووا
v
کریکیوما
سه شنبه, 24 مهر 1397
00:30
آوایی
v
اوئتسه
00:30
بوا اسپورت
v
گوارانی
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
اتلتیک گویانزه
00:30
سی آر بی
v
گویاس
00:30
Coritiba
v
CS Alagoano
00:30
Fortaleza
v
پیساندو
00:30
پونته پرتا
v
فیگوئرنزه
00:30
سمپیو کورئا
v
لوندرینا ای سی
00:30
Sao Bento
v
کریکیوما
00:30
ویانووا
v
یوونتود
سه شنبه, 1 آبان 1397
00:30
بوا اسپورت
v
اتلتیک گویانزه
00:30
CS Alagoano
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
فیگوئرنزه
v
کریکیوما
00:30
Fortaleza
v
پونته پرتا
00:30
گویاس
v
آوایی
00:30
گوارانی
v
اوئتسه
00:30
یوونتود
v
سمپیو کورئا
00:30
لوندرینا ای سی
v
ویانووا
00:30
پیساندو
v
Coritiba
00:30
Sao Bento
v
سی آر بی
سه شنبه, 8 آبان 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
Fortaleza
00:30
آوایی
v
لوندرینا ای سی
00:30
سی آر بی
v
بوا اسپورت
00:30
Coritiba
v
گوارانی
00:30
کریکیوما
v
گویاس
00:30
یوونتود
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
اوئتسه
v
فیگوئرنزه
00:30
پونته پرتا
v
Sao Bento
00:30
سمپیو کورئا
v
CS Alagoano
00:30
ویانووا
v
پیساندو
سه شنبه, 15 آبان 1397
00:30
اتلتیک گویانزه
v
آوایی
00:30
برازیل دی پلوتاس
v
ویانووا
00:30
سی آر بی
v
یوونتود
00:30
فیگوئرنزه
v
گوارانی
00:30
Fortaleza
v
CS Alagoano
00:30
گویاس
v
سمپیو کورئا
00:30
لوندرینا ای سی
v
کریکیوما
00:30
پیساندو
v
اوئتسه
00:30
پونته پرتا
v
بوا اسپورت
00:30
Sao Bento
v
Coritiba
جمعه, 18 آبان 1397
00:30
آوایی
v
Fortaleza
00:30
بوا اسپورت
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
CS Alagoano
v
اتلتیک گویانزه
00:30
Coritiba
v
گویاس
00:30
کریکیوما
v
سی آر بی
00:30
گوارانی
v
پیساندو
00:30
یوونتود
v
پونته پرتا
00:30
اوئتسه
v
لوندرینا ای سی
00:30
سمپیو کورئا
v
Sao Bento
00:30
ویانووا
v
فیگوئرنزه
شنبه, 3 آذر 1397
00:30
آوایی
v
پونته پرتا
00:30
بوا اسپورت
v
اوئتسه
00:30
سی آر بی
v
فیگوئرنزه
00:30
Coritiba
v
Fortaleza
00:30
کریکیوما
v
سمپیو کورئا
00:30
گویاس
v
برازیل دی پلوتاس
00:30
گوارانی
v
لوندرینا ای سی
00:30
یوونتود
v
CS Alagoano
00:30
پیساندو
v
اتلتیک گویانزه
00:30
Sao Bento
v
ویانووا