مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 28 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی اودینزه 0 - آاس رم 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری آ برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

برزیل - سری آ

یکشنبه, 26 فروردین 1397
00:30
امریکا ام جی
v
اسپورت Recife
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
چاپکوئنزه
00:30
بوتافوگو
v
پالمیراس
00:30
کورنتیانس
v
فلامینزه
00:30
کروزیرو
v
گرمیو
00:30
اینترناشنال
v
باهیا
00:30
سانتوس
v
Ceara
00:30
سائوپائولو
v
Parana Clube
00:30
واسکا دوگاما
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
ویتوریا
v
فلامینگو
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
ویتوریا
00:30
باهیا
v
سانتوس
00:30
Ceara
v
سائوپائولو
00:30
چاپکوئنزه
v
واسکا دوگاما
00:30
فلامینگو
v
امریکا ام جی
00:30
فلامینزه
v
کروزیرو
00:30
گرمیو
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
پالمیراس
v
اینترناشنال
00:30
Parana Clube
v
کورنتیانس
00:30
اسپورت Recife
v
بوتافوگو
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
00:30
امریکا ام جی
v
ویتوریا
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
کورنتیانس
00:30
باهیا
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
بوتافوگو
v
گرمیو
00:30
Ceara
v
فلامینگو
00:30
فلامینزه
v
سائوپائولو
00:30
اینترناشنال
v
کروزیرو
00:30
پالمیراس
v
چاپکوئنزه
00:30
Parana Clube
v
اسپورت Recife
00:30
سانتوس
v
واسکا دوگاما
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
پالمیراس
00:30
چاپکوئنزه
v
Parana Clube
00:30
کورنتیانس
v
Ceara
00:30
کروزیرو
v
بوتافوگو
00:30
فلامینگو
v
اینترناشنال
00:30
گرمیو
v
سانتوس
00:30
سائوپائولو
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
اسپورت Recife
v
باهیا
00:30
واسکا دوگاما
v
امریکا ام جی
00:30
ویتوریا
v
فلامینزه
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
باهیا
v
سائوپائولو
00:30
بوتافوگو
v
فلامینزه
00:30
Ceara
v
امریکا ام جی
00:30
چاپکوئنزه
v
فلامینگو
00:30
کورنتیانس
v
پالمیراس
00:30
کروزیرو
v
اسپورت Recife
00:30
گرمیو
v
اینترناشنال
00:30
سانتوس
v
Parana Clube
00:30
واسکا دوگاما
v
ویتوریا
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
00:30
امریکا ام جی
v
بوتافوگو
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
کروزیرو
00:30
فلامینگو
v
واسکا دوگاما
00:30
فلامینزه
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
اینترناشنال
v
چاپکوئنزه
00:30
پالمیراس
v
باهیا
00:30
Parana Clube
v
گرمیو
00:30
سائوپائولو
v
سانتوس
00:30
اسپورت Recife
v
کورنتیانس
00:30
ویتوریا
v
Ceara
یکشنبه, 6 خرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
سائوپائولو
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
فلامینگو
00:30
باهیا
v
واسکا دوگاما
00:30
بوتافوگو
v
ویتوریا
00:30
Ceara
v
گرمیو
00:30
فلامینزه
v
چاپکوئنزه
00:30
اینترناشنال
v
کورنتیانس
00:30
پالمیراس
v
اسپورت Recife
00:30
Parana Clube
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
سانتوس
v
کروزیرو
چهارشنبه, 9 خرداد 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
سانتوس
00:30
چاپکوئنزه
v
Ceara
00:30
کورنتیانس
v
امریکا ام جی
00:30
کروزیرو
v
پالمیراس
00:30
فلامینگو
v
باهیا
00:30
گرمیو
v
فلامینزه
00:30
سائوپائولو
v
بوتافوگو
00:30
اسپورت Recife
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
واسکا دوگاما
v
Parana Clube
00:30
ویتوریا
v
اینترناشنال
یکشنبه, 13 خرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
چاپکوئنزه
00:30
باهیا
v
گرمیو
00:30
Ceara
v
کروزیرو
00:30
فلامینگو
v
کورنتیانس
00:30
اینترناشنال
v
اسپورت Recife
00:30
پالمیراس
v
سائوپائولو
00:30
Parana Clube
v
فلامینزه
00:30
سانتوس
v
ویتوریا
00:30
واسکا دوگاما
v
بوتافوگو
چهارشنبه, 16 خرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
بوتافوگو
v
Ceara
00:30
کورنتیانس
v
سانتوس
00:30
کروزیرو
v
واسکا دوگاما
00:30
فلامینزه
v
فلامینگو
00:30
گرمیو
v
پالمیراس
00:30
Parana Clube
v
باهیا
00:30
سائوپائولو
v
اینترناشنال
00:30
اسپورت Recife
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
ویتوریا
v
چاپکوئنزه
یکشنبه, 20 خرداد 1397
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
فلامینزه
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
سائوپائولو
00:30
باهیا
v
بوتافوگو
00:30
Ceara
v
پالمیراس
00:30
چاپکوئنزه
v
کروزیرو
00:30
کورنتیانس
v
ویتوریا
00:30
فلامینگو
v
Parana Clube
00:30
گرمیو
v
امریکا ام جی
00:30
سانتوس
v
اینترناشنال
00:30
واسکا دوگاما
v
اسپورت Recife
چهارشنبه, 23 خرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
چاپکوئنزه
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
Ceara
00:30
باهیا
v
کورنتیانس
00:30
بوتافوگو
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
فلامینزه
v
سانتوس
00:30
اینترناشنال
v
واسکا دوگاما
00:30
پالمیراس
v
فلامینگو
00:30
Parana Clube
v
کروزیرو
00:30
سائوپائولو
v
ویتوریا
00:30
اسپورت Recife
v
گرمیو
چهارشنبه, 27 تیر 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اینترناشنال
00:30
Ceara
v
اسپورت Recife
00:30
چاپکوئنزه
v
باهیا
00:30
کورنتیانس
v
بوتافوگو
00:30
کروزیرو
v
امریکا ام جی
00:30
فلامینگو
v
سائوپائولو
00:30
گرمیو
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
سانتوس
v
پالمیراس
00:30
واسکا دوگاما
v
فلامینزه
00:30
ویتوریا
v
Parana Clube
یکشنبه, 31 تیر 1397
00:30
باهیا
v
ویتوریا
00:30
چاپکوئنزه
v
سانتوس
00:30
کروزیرو
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
فلامینگو
v
بوتافوگو
00:30
اینترناشنال
v
Ceara
00:30
پالمیراس
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
Parana Clube
v
امریکا ام جی
00:30
سائوپائولو
v
کورنتیانس
00:30
اسپورت Recife
v
فلامینزه
00:30
واسکا دوگاما
v
گرمیو
چهارشنبه, 3 مرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
اینترناشنال
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
Parana Clube
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
واسکا دوگاما
00:30
بوتافوگو
v
چاپکوئنزه
00:30
Ceara
v
باهیا
00:30
کورنتیانس
v
کروزیرو
00:30
فلامینزه
v
پالمیراس
00:30
گرمیو
v
سائوپائولو
00:30
سانتوس
v
فلامینگو
00:30
ویتوریا
v
اسپورت Recife
یکشنبه, 7 مرداد 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
ویتوریا
00:30
باهیا
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
Ceara
v
فلامینزه
00:30
چاپکوئنزه
v
گرمیو
00:30
کروزیرو
v
سائوپائولو
00:30
فلامینگو
v
اسپورت Recife
00:30
اینترناشنال
v
بوتافوگو
00:30
پالمیراس
v
Parana Clube
00:30
سانتوس
v
امریکا ام جی
00:30
واسکا دوگاما
v
کورنتیانس
یکشنبه, 14 مرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
پالمیراس
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
اینترناشنال
00:30
بوتافوگو
v
سانتوس
00:30
کورنتیانس
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
فلامینزه
v
باهیا
00:30
گرمیو
v
فلامینگو
00:30
Parana Clube
v
Ceara
00:30
سائوپائولو
v
واسکا دوگاما
00:30
اسپورت Recife
v
چاپکوئنزه
00:30
ویتوریا
v
کروزیرو
یکشنبه, 21 مرداد 1397
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
سانتوس
00:30
باهیا
v
امریکا ام جی
00:30
Ceara
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
چاپکوئنزه
v
کورنتیانس
00:30
فلامینگو
v
کروزیرو
00:30
فلامینزه
v
اینترناشنال
00:30
گرمیو
v
ویتوریا
00:30
پالمیراس
v
واسکا دوگاما
00:30
Parana Clube
v
بوتافوگو
00:30
اسپورت Recife
v
سائوپائولو
یکشنبه, 28 مرداد 1397
00:30
امریکا ام جی
v
فلامینزه
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
فلامینگو
00:30
بوتافوگو
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
کورنتیانس
v
گرمیو
00:30
کروزیرو
v
باهیا
00:30
اینترناشنال
v
Parana Clube
00:30
سانتوس
v
اسپورت Recife
00:30
سائوپائولو
v
چاپکوئنزه
00:30
واسکا دوگاما
v
Ceara
00:30
ویتوریا
v
پالمیراس
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
واسکا دوگاما
00:30
باهیا
v
اینترناشنال
00:30
Ceara
v
سانتوس
00:30
چاپکوئنزه
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
فلامینگو
v
ویتوریا
00:30
فلامینزه
v
کورنتیانس
00:30
گرمیو
v
کروزیرو
00:30
پالمیراس
v
بوتافوگو
00:30
Parana Clube
v
سائوپائولو
00:30
اسپورت Recife
v
امریکا ام جی
یکشنبه, 4 شهریور 1397
00:30
امریکا ام جی
v
فلامینگو
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
گرمیو
00:30
بوتافوگو
v
اسپورت Recife
00:30
کورنتیانس
v
Parana Clube
00:30
کروزیرو
v
فلامینزه
00:30
اینترناشنال
v
پالمیراس
00:30
سانتوس
v
باهیا
00:30
سائوپائولو
v
Ceara
00:30
واسکا دوگاما
v
چاپکوئنزه
00:30
ویتوریا
v
اتلتیکو مینیرو
یکشنبه, 11 شهریور 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
باهیا
00:30
چاپکوئنزه
v
پالمیراس
00:30
کورنتیانس
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
کروزیرو
v
اینترناشنال
00:30
فلامینگو
v
Ceara
00:30
گرمیو
v
بوتافوگو
00:30
سائوپائولو
v
فلامینزه
00:30
اسپورت Recife
v
Parana Clube
00:30
واسکا دوگاما
v
سانتوس
00:30
ویتوریا
v
امریکا ام جی
چهارشنبه, 14 شهریور 1397
00:30
امریکا ام جی
v
واسکا دوگاما
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
سائوپائولو
00:30
باهیا
v
اسپورت Recife
00:30
بوتافوگو
v
کروزیرو
00:30
Ceara
v
کورنتیانس
00:30
فلامینزه
v
ویتوریا
00:30
اینترناشنال
v
فلامینگو
00:30
پالمیراس
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
Parana Clube
v
چاپکوئنزه
00:30
سانتوس
v
گرمیو
یکشنبه, 18 شهریور 1397
00:30
امریکا ام جی
v
Ceara
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
اتلتیکو پاراننزه
00:30
فلامینگو
v
چاپکوئنزه
00:30
فلامینزه
v
بوتافوگو
00:30
اینترناشنال
v
گرمیو
00:30
پالمیراس
v
کورنتیانس
00:30
Parana Clube
v
سانتوس
00:30
سائوپائولو
v
باهیا
00:30
اسپورت Recife
v
کروزیرو
00:30
ویتوریا
v
واسکا دوگاما
یکشنبه, 25 شهریور 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
فلامینزه
00:30
باهیا
v
پالمیراس
00:30
بوتافوگو
v
امریکا ام جی
00:30
Ceara
v
ویتوریا
00:30
چاپکوئنزه
v
اینترناشنال
00:30
کورنتیانس
v
اسپورت Recife
00:30
کروزیرو
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
گرمیو
v
Parana Clube
00:30
سانتوس
v
سائوپائولو
00:30
واسکا دوگاما
v
فلامینگو
یکشنبه, 1 مهر 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
Parana Clube
00:30
چاپکوئنزه
v
فلامینزه
00:30
کورنتیانس
v
اینترناشنال
00:30
کروزیرو
v
سانتوس
00:30
فلامینگو
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
گرمیو
v
Ceara
00:30
سائوپائولو
v
امریکا ام جی
00:30
اسپورت Recife
v
پالمیراس
00:30
واسکا دوگاما
v
باهیا
00:30
ویتوریا
v
بوتافوگو
یکشنبه, 8 مهر 1397
00:30
امریکا ام جی
v
کورنتیانس
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
اسپورت Recife
00:30
باهیا
v
فلامینگو
00:30
بوتافوگو
v
سائوپائولو
00:30
Ceara
v
چاپکوئنزه
00:30
فلامینزه
v
گرمیو
00:30
اینترناشنال
v
ویتوریا
00:30
پالمیراس
v
کروزیرو
00:30
Parana Clube
v
واسکا دوگاما
00:30
سانتوس
v
اتلتیکو پاراننزه
شنبه, 14 مهر 1397
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
امریکا ام جی
00:30
بوتافوگو
v
واسکا دوگاما
00:30
چاپکوئنزه
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
کورنتیانس
v
فلامینگو
00:30
کروزیرو
v
Ceara
00:30
فلامینزه
v
Parana Clube
00:30
گرمیو
v
باهیا
00:30
سائوپائولو
v
پالمیراس
00:30
اسپورت Recife
v
اینترناشنال
00:30
ویتوریا
v
سانتوس
یکشنبه, 22 مهر 1397
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
امریکا ام جی
00:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اسپورت Recife
00:30
باهیا
v
Parana Clube
00:30
Ceara
v
بوتافوگو
00:30
چاپکوئنزه
v
ویتوریا
00:30
فلامینگو
v
فلامینزه
00:30
اینترناشنال
v
سائوپائولو
00:30
پالمیراس
v
گرمیو
00:30
سانتوس
v
کورنتیانس
00:30
واسکا دوگاما
v
کروزیرو
یکشنبه, 29 مهر 1397
23:30
امریکا ام جی
v
گرمیو
23:30
بوتافوگو
v
باهیا
23:30
کروزیرو
v
چاپکوئنزه
23:30
فلامینزه
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
اینترناشنال
v
سانتوس
23:30
پالمیراس
v
Ceara
23:30
Parana Clube
v
فلامینگو
23:30
سائوپائولو
v
اتلتیکو پاراننزه
23:30
اسپورت Recife
v
واسکا دوگاما
23:30
ویتوریا
v
کورنتیانس
شنبه, 5 آبان 1397
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
بوتافوگو
23:30
Ceara
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
چاپکوئنزه
v
امریکا ام جی
23:30
کورنتیانس
v
باهیا
23:30
کروزیرو
v
Parana Clube
23:30
فلامینگو
v
پالمیراس
23:30
گرمیو
v
اسپورت Recife
23:30
سانتوس
v
فلامینزه
23:30
واسکا دوگاما
v
اینترناشنال
23:30
ویتوریا
v
سائوپائولو
یکشنبه, 13 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
کروزیرو
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
گرمیو
22:30
باهیا
v
چاپکوئنزه
22:30
بوتافوگو
v
کورنتیانس
22:30
فلامینزه
v
واسکا دوگاما
22:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو پاراننزه
22:30
پالمیراس
v
سانتوس
22:30
Parana Clube
v
ویتوریا
22:30
سائوپائولو
v
فلامینگو
22:30
اسپورت Recife
v
Ceara
یکشنبه, 20 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
Parana Clube
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
پالمیراس
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کروزیرو
22:30
بوتافوگو
v
فلامینگو
22:30
Ceara
v
اینترناشنال
22:30
کورنتیانس
v
سائوپائولو
22:30
فلامینزه
v
اسپورت Recife
22:30
گرمیو
v
واسکا دوگاما
22:30
سانتوس
v
چاپکوئنزه
22:30
ویتوریا
v
باهیا
چهارشنبه, 23 آبان 1397
22:30
باهیا
v
Ceara
22:30
چاپکوئنزه
v
بوتافوگو
22:30
کروزیرو
v
کورنتیانس
22:30
فلامینگو
v
سانتوس
22:30
اینترناشنال
v
امریکا ام جی
22:30
پالمیراس
v
فلامینزه
22:30
Parana Clube
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
سائوپائولو
v
گرمیو
22:30
اسپورت Recife
v
ویتوریا
22:30
واسکا دوگاما
v
اتلتیکو پاراننزه
یکشنبه, 27 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
سانتوس
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
باهیا
22:30
بوتافوگو
v
اینترناشنال
22:30
کورنتیانس
v
واسکا دوگاما
22:30
فلامینزه
v
Ceara
22:30
گرمیو
v
چاپکوئنزه
22:30
Parana Clube
v
پالمیراس
22:30
سائوپائولو
v
کروزیرو
22:30
اسپورت Recife
v
فلامینگو
22:30
ویتوریا
v
اتلتیکو پاراننزه
چهارشنبه, 30 آبان 1397
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کورنتیانس
22:30
باهیا
v
فلامینزه
22:30
Ceara
v
Parana Clube
22:30
چاپکوئنزه
v
اسپورت Recife
22:30
کروزیرو
v
ویتوریا
22:30
فلامینگو
v
گرمیو
22:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
پالمیراس
v
امریکا ام جی
22:30
سانتوس
v
بوتافوگو
22:30
واسکا دوگاما
v
سائوپائولو
یکشنبه, 4 آذر 1397
22:30
امریکا ام جی
v
باهیا
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
Ceara
22:30
بوتافوگو
v
Parana Clube
22:30
کورنتیانس
v
چاپکوئنزه
22:30
کروزیرو
v
فلامینگو
22:30
اینترناشنال
v
فلامینزه
22:30
سانتوس
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
سائوپائولو
v
اسپورت Recife
22:30
واسکا دوگاما
v
پالمیراس
22:30
ویتوریا
v
گرمیو
یکشنبه, 11 آذر 1397
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
بوتافوگو
22:30
باهیا
v
کروزیرو
22:30
Ceara
v
واسکا دوگاما
22:30
چاپکوئنزه
v
سائوپائولو
22:30
فلامینگو
v
اتلتیکو پاراننزه
22:30
فلامینزه
v
امریکا ام جی
22:30
گرمیو
v
کورنتیانس
22:30
پالمیراس
v
ویتوریا
22:30
Parana Clube
v
اینترناشنال
22:30
اسپورت Recife
v
سانتوس