مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 27 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 3_1 المپیاکوس

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری آ برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

برزیل - سری آ

جمعه, 28 مهر 1396
پایان
پالمیراس
2 - 0
پونته پرتا
پایان
ویتوریا
2 - 3
اتلتیکو پاراننزه
02:30
فلامینگو
v
باهیا
پایان
اسپورت Recife
1 - 1
سانتوس
شنبه, 29 مهر 1396
22:30
واسکا دوگاما
v
کوریتیبا
یکشنبه, 30 مهر 1396
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اسپورت Recife
22:30
باهیا
v
ویتوریا
22:30
کروزیرو
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
گرمیو
v
پالمیراس
22:30
سانتوس
v
اتلتیکو گویانزه
22:30
سائوپائولو
v
فلامینگو
00:30
چاپکوئنزه
v
فلامینزه
00:30
پونته پرتا
v
آوایی
سه شنبه, 2 آبان 1396
01:30
بوتافوگو
v
کورنتیانس
شنبه, 6 آبان 1396
22:30
سائوپائولو
v
سانتوس
00:30
فلامینگو
v
واسکا دوگاما
یکشنبه, 7 آبان 1396
02:30
اتلتیکو پاراننزه
v
چاپکوئنزه
21:30
اتلتیکو مینیرو
v
بوتافوگو
21:30
فلامینزه
v
باهیا
21:30
پونته پرتا
v
کورنتیانس
22:30
اسپورت Recife
v
کوریتیبا
22:30
ویتوریا
v
اتلتیکو گویانزه
23:30
آوایی
v
گرمیو
دوشنبه, 8 آبان 1396
00:30
پالمیراس
v
کروزیرو
شنبه, 13 آبان 1396
21:30
سانتوس
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
بوتافوگو
v
فلامینزه
یکشنبه, 14 آبان 1396
01:30
کوریتیبا
v
آوایی
21:30
چاپکوئنزه
v
اسپورت Recife
21:30
کورنتیانس
v
پالمیراس
21:30
کروزیرو
v
اتلتیکو پاراننزه
21:30
گرمیو
v
فلامینگو
22:30
باهیا
v
پونته پرتا
23:30
واسکا دوگاما
v
ویتوریا
دوشنبه, 15 آبان 1396
00:30
اتلتیکو گویانزه
v
سائوپائولو
چهارشنبه, 17 آبان 1396
01:30
آوایی
v
باهیا
01:30
پونته پرتا
v
گرمیو
پنجشنبه, 18 آبان 1396
01:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کورنتیانس
01:30
اسپورت Recife
v
بوتافوگو
02:15
فلامینگو
v
کروزیرو
02:15
سانتوس
v
واسکا دوگاما
02:15
ویتوریا
v
پالمیراس
00:30
اتلتیکو مینیرو
v
اتلتیکو گویانزه
00:30
سائوپائولو
v
چاپکوئنزه
جمعه, 19 آبان 1396
01:30
فلامینزه
v
کوریتیبا
شنبه, 20 آبان 1396
21:30
بوتافوگو
v
اتلتیکو پاراننزه
23:30
کورنتیانس
v
آوایی
یکشنبه, 21 آبان 1396
21:30
اتلتیکو گویانزه
v
اسپورت Recife
21:30
گرمیو
v
ویتوریا
21:30
پالمیراس
v
فلامینگو
21:30
واسکا دوگاما
v
سائوپائولو
22:30
باهیا
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
کروزیرو
v
فلامینزه
23:30
کوریتیبا
v
پونته پرتا
دوشنبه, 22 آبان 1396
00:30
چاپکوئنزه
v
سانتوس
چهارشنبه, 24 آبان 1396
21:30
پونته پرتا
v
اتلتیکو پاراننزه
01:30
گرمیو
v
سائوپائولو
پنجشنبه, 25 آبان 1396
02:15
کورنتیانس
v
فلامینزه
02:15
کروزیرو
v
آوایی
02:15
واسکا دوگاما
v
اتلتیکو مینیرو
00:30
بوتافوگو
v
اتلتیکو گویانزه
00:30
چاپکوئنزه
v
ویتوریا
00:30
پالمیراس
v
اسپورت Recife
جمعه, 26 آبان 1396
01:30
باهیا
v
سانتوس
01:30
کوریتیبا
v
فلامینگو
شنبه, 27 آبان 1396
23:30
فلامینزه
v
پونته پرتا
یکشنبه, 28 آبان 1396
21:30
اتلتیکو گویانزه
v
چاپکوئنزه
21:30
فلامینگو
v
کورنتیانس
21:30
سائوپائولو
v
بوتافوگو
21:30
اسپورت Recife
v
باهیا
21:30
ویتوریا
v
کروزیرو
23:30
اتلتیکو مینیرو
v
کوریتیبا
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
واسکا دوگاما
23:30
سانتوس
v
گرمیو
دوشنبه, 29 آبان 1396
00:30
آوایی
v
پالمیراس
شنبه, 4 آذر 1396
23:30
آوایی
v
اتلتیکو پاراننزه
23:30
باهیا
v
چاپکوئنزه
23:30
کورنتیانس
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
کوریتیبا
v
سائوپائولو
23:30
کروزیرو
v
واسکا دوگاما
23:30
فلامینگو
v
سانتوس
23:30
فلامینزه
v
اسپورت Recife
23:30
گرمیو
v
اتلتیکو گویانزه
23:30
پالمیراس
v
بوتافوگو
23:30
پونته پرتا
v
ویتوریا
یکشنبه, 12 آذر 1396
23:30
اتلتیکو گویانزه
v
فلامینزه
23:30
اتلتیکو مینیرو
v
گرمیو
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
پالمیراس
23:30
بوتافوگو
v
کروزیرو
23:30
چاپکوئنزه
v
کوریتیبا
23:30
سانتوس
v
آوایی
23:30
سائوپائولو
v
باهیا
23:30
اسپورت Recife
v
کورنتیانس
23:30
واسکا دوگاما
v
پونته پرتا
23:30
ویتوریا
v
فلامینگو