مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 28 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌ی روز پنجم جام جهانی 2018 روسیه

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری آ برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

برزیل - سری آ

سه شنبه, 26 تیر 1397
P
o
s
t
سانتوس
v
واسکا دوگاما
پنجشنبه, 28 تیر 1397
03:00
Ceara
v
اسپورت ریسیف
04:30
ویتوریا
v
پارانا
05:15
کورنتیانس
v
بوتافوگو
05:15
فلامینگو
v
سائوپائولو
05:15
گرمیو
v
اتلتیکو مینیرو
جمعه, 29 تیر 1397
03:00
چاپکوئنزه
v
باهیا
03:00
کروزیرو
v
امریکا ام جی
03:30
سانتوس
v
پالمیراس
03:30
واسکا دوگاما
v
فلامینزه
04:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اینترناشنال
یکشنبه, 31 تیر 1397
02:30
فلامینگو
v
بوتافوگو
04:30
سائوپائولو
v
کورنتیانس
23:30
باهیا
v
ویتوریا
23:30
پالمیراس
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
پارانا
v
امریکا ام جی
23:30
اسپورت ریسیف
v
فلامینزه
23:30
واسکا دوگاما
v
گرمیو
دوشنبه, 1 مرداد 1397
02:30
چاپکوئنزه
v
سانتوس
02:30
کروزیرو
v
اتلتیکو پاراننزه
سه شنبه, 2 مرداد 1397
03:30
اینترناشنال
v
Ceara
پنجشنبه, 4 مرداد 1397
03:00
فلامینزه
v
پالمیراس
04:30
اتلتیکو مینیرو
v
پارانا
05:15
کورنتیانس
v
کروزیرو
05:15
سانتوس
v
فلامینگو
جمعه, 5 مرداد 1397
03:00
بوتافوگو
v
چاپکوئنزه
03:00
گرمیو
v
سائوپائولو
03:00
ویتوریا
v
اسپورت ریسیف
03:30
امریکا ام جی
v
اینترناشنال
شنبه, 6 مرداد 1397
23:30
Ceara
v
فلامینزه
یکشنبه, 7 مرداد 1397
02:30
واسکا دوگاما
v
کورنتیانس
18:30
پالمیراس
v
پارانا
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
ویتوریا
23:30
کروزیرو
v
سائوپائولو
23:30
فلامینگو
v
اسپورت ریسیف
23:30
اینترناشنال
v
بوتافوگو
دوشنبه, 8 مرداد 1397
02:30
چاپکوئنزه
v
گرمیو
02:30
سانتوس
v
امریکا ام جی
سه شنبه, 9 مرداد 1397
03:30
باهیا
v
اتلتیکو مینیرو
شنبه, 13 مرداد 1397
23:30
بوتافوگو
v
سانتوس
یکشنبه, 14 مرداد 1397
02:30
گرمیو
v
فلامینگو
04:30
کورنتیانس
v
اتلتیکو پاراننزه
23:30
امریکا ام جی
v
پالمیراس
23:30
پارانا
v
Ceara
23:30
سائوپائولو
v
واسکا دوگاما
23:30
ویتوریا
v
کروزیرو
دوشنبه, 15 مرداد 1397
02:30
فلامینزه
v
باهیا
02:30
اسپورت ریسیف
v
چاپکوئنزه
سه شنبه, 16 مرداد 1397
03:30
اتلتیکو مینیرو
v
اینترناشنال
پنجشنبه, 18 مرداد 1397
03:00
Ceara
v
سانتوس
شنبه, 20 مرداد 1397
23:30
Ceara
v
اتلتیکو پاراننزه
یکشنبه, 21 مرداد 1397
02:30
باهیا
v
امریکا ام جی
18:30
فلامینگو
v
کروزیرو
23:30
چاپکوئنزه
v
کورنتیانس
23:30
گرمیو
v
ویتوریا
23:30
پارانا
v
بوتافوگو
23:30
اسپورت ریسیف
v
سائوپائولو
دوشنبه, 22 مرداد 1397
02:30
اتلتیکو مینیرو
v
سانتوس
02:30
پالمیراس
v
واسکا دوگاما
سه شنبه, 23 مرداد 1397
03:30
فلامینزه
v
اینترناشنال
یکشنبه, 28 مرداد 1397
02:30
کورنتیانس
v
گرمیو
04:30
سانتوس
v
اسپورت ریسیف
18:30
اینترناشنال
v
پارانا
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
فلامینگو
23:30
بوتافوگو
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
کروزیرو
v
باهیا
23:30
ویتوریا
v
پالمیراس
دوشنبه, 29 مرداد 1397
02:30
امریکا ام جی
v
فلامینزه
02:30
سائوپائولو
v
چاپکوئنزه
سه شنبه, 30 مرداد 1397
03:30
واسکا دوگاما
v
Ceara
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
03:00
اتلتیکو مینیرو
v
واسکا دوگاما
03:00
باهیا
v
اینترناشنال
03:00
چاپکوئنزه
v
اتلتیکو پاراننزه
03:00
فلامینگو
v
ویتوریا
03:00
فلامینزه
v
کورنتیانس
03:00
گرمیو
v
کروزیرو
03:00
پالمیراس
v
بوتافوگو
03:00
پارانا
v
سائوپائولو
03:00
اسپورت ریسیف
v
امریکا ام جی
یکشنبه, 4 شهریور 1397
03:00
امریکا ام جی
v
فلامینگو
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
گرمیو
03:00
بوتافوگو
v
اسپورت ریسیف
03:00
کورنتیانس
v
پارانا
03:00
کروزیرو
v
فلامینزه
03:00
اینترناشنال
v
پالمیراس
03:00
سانتوس
v
باهیا
03:00
سائوپائولو
v
Ceara
03:00
واسکا دوگاما
v
چاپکوئنزه
03:00
ویتوریا
v
اتلتیکو مینیرو
پنجشنبه, 8 شهریور 1397
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
واسکا دوگاما
03:00
Ceara
v
باهیا
یکشنبه, 11 شهریور 1397
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
باهیا
03:00
چاپکوئنزه
v
پالمیراس
03:00
کورنتیانس
v
اتلتیکو مینیرو
03:00
کروزیرو
v
اینترناشنال
03:00
فلامینگو
v
Ceara
03:00
گرمیو
v
بوتافوگو
03:00
سائوپائولو
v
فلامینزه
03:00
اسپورت ریسیف
v
پارانا
03:00
واسکا دوگاما
v
سانتوس
03:00
ویتوریا
v
امریکا ام جی
چهارشنبه, 14 شهریور 1397
03:00
امریکا ام جی
v
واسکا دوگاما
03:00
اتلتیکو مینیرو
v
سائوپائولو
03:00
باهیا
v
اسپورت ریسیف
03:00
بوتافوگو
v
کروزیرو
03:00
Ceara
v
کورنتیانس
03:00
فلامینزه
v
ویتوریا
03:00
اینترناشنال
v
فلامینگو
03:00
پالمیراس
v
اتلتیکو پاراننزه
03:00
پارانا
v
چاپکوئنزه
03:00
سانتوس
v
گرمیو
یکشنبه, 18 شهریور 1397
03:00
امریکا ام جی
v
Ceara
03:00
اتلتیکو مینیرو
v
اتلتیکو پاراننزه
03:00
فلامینگو
v
چاپکوئنزه
03:00
فلامینزه
v
بوتافوگو
03:00
اینترناشنال
v
گرمیو
03:00
پالمیراس
v
کورنتیانس
03:00
پارانا
v
سانتوس
03:00
سائوپائولو
v
باهیا
03:00
اسپورت ریسیف
v
کروزیرو
03:00
ویتوریا
v
واسکا دوگاما
یکشنبه, 25 شهریور 1397
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
فلامینزه
03:00
باهیا
v
پالمیراس
03:00
بوتافوگو
v
امریکا ام جی
03:00
Ceara
v
ویتوریا
03:00
چاپکوئنزه
v
اینترناشنال
03:00
کورنتیانس
v
اسپورت ریسیف
03:00
کروزیرو
v
اتلتیکو مینیرو
03:00
گرمیو
v
پارانا
03:00
سانتوس
v
سائوپائولو
03:00
واسکا دوگاما
v
فلامینگو
یکشنبه, 1 مهر 1397
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
پارانا
03:00
چاپکوئنزه
v
فلامینزه
03:00
کورنتیانس
v
اینترناشنال
03:00
کروزیرو
v
سانتوس
03:00
فلامینگو
v
اتلتیکو مینیرو
03:00
گرمیو
v
Ceara
03:00
سائوپائولو
v
امریکا ام جی
03:00
اسپورت ریسیف
v
پالمیراس
03:00
واسکا دوگاما
v
باهیا
03:00
ویتوریا
v
بوتافوگو
یکشنبه, 8 مهر 1397
03:00
امریکا ام جی
v
کورنتیانس
03:00
اتلتیکو مینیرو
v
اسپورت ریسیف
03:00
باهیا
v
فلامینگو
03:00
بوتافوگو
v
سائوپائولو
03:00
Ceara
v
چاپکوئنزه
03:00
فلامینزه
v
گرمیو
03:00
اینترناشنال
v
ویتوریا
03:00
پالمیراس
v
کروزیرو
03:00
پارانا
v
واسکا دوگاما
03:00
سانتوس
v
اتلتیکو پاراننزه
شنبه, 14 مهر 1397
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
امریکا ام جی
03:00
بوتافوگو
v
واسکا دوگاما
03:00
چاپکوئنزه
v
اتلتیکو مینیرو
03:00
کورنتیانس
v
فلامینگو
03:00
کروزیرو
v
Ceara
03:00
فلامینزه
v
پارانا
03:00
گرمیو
v
باهیا
03:00
سائوپائولو
v
پالمیراس
03:00
اسپورت ریسیف
v
اینترناشنال
03:00
ویتوریا
v
سانتوس
یکشنبه, 22 مهر 1397
03:00
اتلتیکو مینیرو
v
امریکا ام جی
03:00
اتلتیکو پاراننزه
v
اسپورت ریسیف
03:00
باهیا
v
پارانا
03:00
Ceara
v
بوتافوگو
03:00
چاپکوئنزه
v
ویتوریا
03:00
فلامینگو
v
فلامینزه
03:00
اینترناشنال
v
سائوپائولو
03:00
پالمیراس
v
گرمیو
03:00
سانتوس
v
کورنتیانس
03:00
واسکا دوگاما
v
کروزیرو
یکشنبه, 29 مهر 1397
23:30
امریکا ام جی
v
گرمیو
23:30
بوتافوگو
v
باهیا
23:30
کروزیرو
v
چاپکوئنزه
23:30
فلامینزه
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
اینترناشنال
v
سانتوس
23:30
پالمیراس
v
Ceara
23:30
پارانا
v
فلامینگو
23:30
سائوپائولو
v
اتلتیکو پاراننزه
23:30
اسپورت ریسیف
v
واسکا دوگاما
23:30
ویتوریا
v
کورنتیانس
شنبه, 5 آبان 1397
23:30
اتلتیکو پاراننزه
v
بوتافوگو
23:30
Ceara
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
چاپکوئنزه
v
امریکا ام جی
23:30
کورنتیانس
v
باهیا
23:30
کروزیرو
v
پارانا
23:30
فلامینگو
v
پالمیراس
23:30
گرمیو
v
اسپورت ریسیف
23:30
سانتوس
v
فلامینزه
23:30
واسکا دوگاما
v
اینترناشنال
23:30
ویتوریا
v
سائوپائولو
یکشنبه, 13 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
کروزیرو
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
گرمیو
22:30
باهیا
v
چاپکوئنزه
22:30
بوتافوگو
v
کورنتیانس
22:30
فلامینزه
v
واسکا دوگاما
22:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو پاراننزه
22:30
پالمیراس
v
سانتوس
22:30
پارانا
v
ویتوریا
22:30
سائوپائولو
v
فلامینگو
22:30
اسپورت ریسیف
v
Ceara
یکشنبه, 20 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
پارانا
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
پالمیراس
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کروزیرو
22:30
بوتافوگو
v
فلامینگو
22:30
Ceara
v
اینترناشنال
22:30
کورنتیانس
v
سائوپائولو
22:30
فلامینزه
v
اسپورت ریسیف
22:30
گرمیو
v
واسکا دوگاما
22:30
سانتوس
v
چاپکوئنزه
22:30
ویتوریا
v
باهیا
چهارشنبه, 23 آبان 1397
22:30
باهیا
v
Ceara
22:30
چاپکوئنزه
v
بوتافوگو
22:30
کروزیرو
v
کورنتیانس
22:30
فلامینگو
v
سانتوس
22:30
اینترناشنال
v
امریکا ام جی
22:30
پالمیراس
v
فلامینزه
22:30
پارانا
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
سائوپائولو
v
گرمیو
22:30
اسپورت ریسیف
v
ویتوریا
22:30
واسکا دوگاما
v
اتلتیکو پاراننزه
یکشنبه, 27 آبان 1397
22:30
امریکا ام جی
v
سانتوس
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
باهیا
22:30
بوتافوگو
v
اینترناشنال
22:30
کورنتیانس
v
واسکا دوگاما
22:30
فلامینزه
v
Ceara
22:30
گرمیو
v
چاپکوئنزه
22:30
پارانا
v
پالمیراس
22:30
سائوپائولو
v
کروزیرو
22:30
اسپورت ریسیف
v
فلامینگو
22:30
ویتوریا
v
اتلتیکو پاراننزه
چهارشنبه, 30 آبان 1397
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کورنتیانس
22:30
باهیا
v
فلامینزه
22:30
Ceara
v
پارانا
22:30
چاپکوئنزه
v
اسپورت ریسیف
22:30
کروزیرو
v
ویتوریا
22:30
فلامینگو
v
گرمیو
22:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
پالمیراس
v
امریکا ام جی
22:30
سانتوس
v
بوتافوگو
22:30
واسکا دوگاما
v
سائوپائولو
یکشنبه, 4 آذر 1397
22:30
امریکا ام جی
v
باهیا
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
Ceara
22:30
بوتافوگو
v
پارانا
22:30
کورنتیانس
v
چاپکوئنزه
22:30
کروزیرو
v
فلامینگو
22:30
اینترناشنال
v
فلامینزه
22:30
سانتوس
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
سائوپائولو
v
اسپورت ریسیف
22:30
واسکا دوگاما
v
پالمیراس
22:30
ویتوریا
v
گرمیو
یکشنبه, 11 آذر 1397
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
بوتافوگو
22:30
باهیا
v
کروزیرو
22:30
Ceara
v
واسکا دوگاما
22:30
چاپکوئنزه
v
سائوپائولو
22:30
فلامینگو
v
اتلتیکو پاراننزه
22:30
فلامینزه
v
امریکا ام جی
22:30
گرمیو
v
کورنتیانس
22:30
پالمیراس
v
ویتوریا
22:30
پارانا
v
اینترناشنال
22:30
اسپورت ریسیف
v
سانتوس