بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 31 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری آ برزیل|سایت توپ 90

برنامه بازیها

برزیل - سری آ

شنبه, 31 شهریور 1397
22:30
سائوپائولو
v
امریکا ام جی
یکشنبه, 1 مهر 1397
17:30
گرمیو
v
Ceara
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
پارانا
22:30
کورنتیانس
v
اینترناشنال
22:30
فلامینگو
v
اتلتیکو مینیرو
02:00
اسپورت ریسیف
v
پالمیراس
02:00
ویتوریا
v
بوتافوگو
دوشنبه, 2 مهر 1397
01:30
کروزیرو
v
سانتوس
سه شنبه, 3 مهر 1397
02:30
چاپکوئنزه
v
فلامینزه
02:30
واسکا دوگاما
v
باهیا
جمعه, 6 مهر 1397
02:00
سانتوس
v
واسکا دوگاما
شنبه, 7 مهر 1397
22:30
فلامینزه
v
گرمیو
یکشنبه, 8 مهر 1397
01:30
امریکا ام جی
v
کورنتیانس
03:30
باهیا
v
فلامینگو
17:30
پالمیراس
v
کروزیرو
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
اسپورت ریسیف
22:30
بوتافوگو
v
سائوپائولو
22:30
اینترناشنال
v
ویتوریا
22:30
سانتوس
v
اتلتیکو پاراننزه
دوشنبه, 9 مهر 1397
01:30
Ceara
v
چاپکوئنزه
سه شنبه, 10 مهر 1397
02:30
پارانا
v
واسکا دوگاما
شنبه, 14 مهر 1397
01:30
اسپورت ریسیف
v
اینترناشنال
03:30
کورنتیانس
v
فلامینگو
04:00
ویتوریا
v
سانتوس
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
امریکا ام جی
22:30
چاپکوئنزه
v
اتلتیکو مینیرو
P
o
s
t
کروزیرو
v
Ceara
02:00
سائوپائولو
v
پالمیراس
یکشنبه, 15 مهر 1397
03:30
گرمیو
v
باهیا
سه شنبه, 17 مهر 1397
02:30
فلامینزه
v
پارانا
چهارشنبه, 18 مهر 1397
03:30
بوتافوگو
v
واسکا دوگاما
شنبه, 21 مهر 1397
22:30
اتلتیکو مینیرو
v
امریکا ام جی
یکشنبه, 22 مهر 1397
01:30
فلامینگو
v
فلامینزه
01:30
سانتوس
v
کورنتیانس
03:30
باهیا
v
پارانا
17:30
چاپکوئنزه
v
ویتوریا
22:30
اینترناشنال
v
سائوپائولو
22:30
پالمیراس
v
گرمیو
02:00
واسکا دوگاما
v
کروزیرو
دوشنبه, 23 مهر 1397
01:30
اتلتیکو پاراننزه
v
اسپورت ریسیف
سه شنبه, 24 مهر 1397
02:30
Ceara
v
بوتافوگو
شنبه, 28 مهر 1397
22:30
بوتافوگو
v
باهیا
22:30
سائوپائولو
v
اتلتیکو پاراننزه
یکشنبه, 29 مهر 1397
01:30
اسپورت ریسیف
v
واسکا دوگاما
03:30
امریکا ام جی
v
گرمیو
23:30
فلامینزه
v
اتلتیکو مینیرو
23:30
پالمیراس
v
Ceara
23:30
ویتوریا
v
کورنتیانس
دوشنبه, 30 مهر 1397
01:30
کروزیرو
v
چاپکوئنزه
01:30
پارانا
v
فلامینگو
سه شنبه, 1 آبان 1397
02:30
اینترناشنال
v
سانتوس
شنبه, 5 آبان 1397
22:30
اتلتیکو پاراننزه
v
بوتافوگو
22:30
Ceara
v
اتلتیکو مینیرو
22:30
چاپکوئنزه
v
امریکا ام جی
22:30
کورنتیانس
v
باهیا
22:30
کروزیرو
v
پارانا
22:30
فلامینگو
v
پالمیراس
22:30
گرمیو
v
اسپورت ریسیف
22:30
سانتوس
v
فلامینزه
22:30
واسکا دوگاما
v
اینترناشنال
22:30
ویتوریا
v
سائوپائولو
یکشنبه, 13 آبان 1397
21:30
امریکا ام جی
v
کروزیرو
21:30
اتلتیکو مینیرو
v
گرمیو
21:30
باهیا
v
چاپکوئنزه
21:30
بوتافوگو
v
کورنتیانس
21:30
فلامینزه
v
واسکا دوگاما
21:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو پاراننزه
21:30
پالمیراس
v
سانتوس
21:30
پارانا
v
ویتوریا
21:30
سائوپائولو
v
فلامینگو
21:30
اسپورت ریسیف
v
Ceara
یکشنبه, 20 آبان 1397
21:30
امریکا ام جی
v
پارانا
21:30
اتلتیکو مینیرو
v
پالمیراس
21:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کروزیرو
21:30
بوتافوگو
v
فلامینگو
21:30
Ceara
v
اینترناشنال
21:30
کورنتیانس
v
سائوپائولو
21:30
فلامینزه
v
اسپورت ریسیف
21:30
گرمیو
v
واسکا دوگاما
21:30
سانتوس
v
چاپکوئنزه
21:30
ویتوریا
v
باهیا
چهارشنبه, 23 آبان 1397
21:30
باهیا
v
Ceara
21:30
چاپکوئنزه
v
بوتافوگو
21:30
کروزیرو
v
کورنتیانس
21:30
فلامینگو
v
سانتوس
21:30
اینترناشنال
v
امریکا ام جی
21:30
پالمیراس
v
فلامینزه
21:30
پارانا
v
اتلتیکو مینیرو
21:30
سائوپائولو
v
گرمیو
21:30
اسپورت ریسیف
v
ویتوریا
21:30
واسکا دوگاما
v
اتلتیکو پاراننزه
یکشنبه, 27 آبان 1397
21:30
امریکا ام جی
v
سانتوس
21:30
اتلتیکو مینیرو
v
باهیا
21:30
بوتافوگو
v
اینترناشنال
21:30
کورنتیانس
v
واسکا دوگاما
21:30
فلامینزه
v
Ceara
21:30
گرمیو
v
چاپکوئنزه
21:30
پارانا
v
پالمیراس
21:30
سائوپائولو
v
کروزیرو
21:30
اسپورت ریسیف
v
فلامینگو
21:30
ویتوریا
v
اتلتیکو پاراننزه
چهارشنبه, 30 آبان 1397
21:30
اتلتیکو پاراننزه
v
کورنتیانس
21:30
باهیا
v
فلامینزه
21:30
Ceara
v
پارانا
21:30
چاپکوئنزه
v
اسپورت ریسیف
21:30
کروزیرو
v
ویتوریا
21:30
فلامینگو
v
گرمیو
21:30
اینترناشنال
v
اتلتیکو مینیرو
21:30
پالمیراس
v
امریکا ام جی
21:30
سانتوس
v
بوتافوگو
21:30
واسکا دوگاما
v
سائوپائولو
یکشنبه, 4 آذر 1397
21:30
امریکا ام جی
v
باهیا
21:30
اتلتیکو پاراننزه
v
Ceara
21:30
بوتافوگو
v
پارانا
21:30
کورنتیانس
v
چاپکوئنزه
21:30
کروزیرو
v
فلامینگو
21:30
اینترناشنال
v
فلامینزه
21:30
سانتوس
v
اتلتیکو مینیرو
21:30
سائوپائولو
v
اسپورت ریسیف
21:30
واسکا دوگاما
v
پالمیراس
21:30
ویتوریا
v
گرمیو
یکشنبه, 11 آذر 1397
21:30
اتلتیکو مینیرو
v
بوتافوگو
21:30
باهیا
v
کروزیرو
21:30
Ceara
v
واسکا دوگاما
21:30
چاپکوئنزه
v
سائوپائولو
21:30
فلامینگو
v
اتلتیکو پاراننزه
21:30
فلامینزه
v
امریکا ام جی
21:30
گرمیو
v
کورنتیانس
21:30
پالمیراس
v
ویتوریا
21:30
پارانا
v
اینترناشنال
21:30
اسپورت ریسیف
v
سانتوس