مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 31 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ناتس کانتی 1 - لسترسیتی 4 (دوستانه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

بهترین بازیکن سال فوتبال اسپانیا

اسپانیا

سال بازیکن ملیت
2016 آنتوان گریزمان فرانسه فرانسه
2015 لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2014 کریستیانو رونالدو پرتغال پرتغال
2013 لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2012 لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2011 لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2010 (Don Balon) بورخا والرو اسپانیا اسپانیا
2010 (Marca) لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2009 (Don Balon) اینیستا اسپانیا اسپانیا
2009 (Marca) لیونل مسی آرژانتین آرژانتین
2008 (Don Balon) مارکوس سنا اسپانیا اسپانیا
2008 (Marca) رائول اسپانیا اسپانیا
2007 سانتی کاسورلا اسپانیا اسپانیا
2006 داوید ویا اسپانیا اسپانیا
2005 ژاوی اسپانیا اسپانیا
2004 ویسنته اسپانیا اسپانیا
2003 ژابی آلونسو اسپانیا اسپانیا
2002 رائول اسپانیا اسپانیا
2001 رائول اسپانیا اسپانیا
2000 رائول اسپانیا اسپانیا
1999 رائول اسپانیا اسپانیا
1998 آلفونسو اسپانیا اسپانیا
1997 رائول اسپانیا اسپانیا
1996 کومینرو اسپانیا اسپانیا
1995 آماویسکا اسپانیا اسپانیا
1994 گوئررو اسپانیا اسپانیا
1993 فرن اسپانیا اسپانیا
1992 الدواین اسپانیا اسپانیا
1991 گویکوئتکسا اسپانیا اسپانیا
1990 مارتین وازکوئز اسپانیا اسپانیا
1989 فرناندو اسپانیا اسپانیا
1988 لاراناگا اسپانیا اسپانیا
1987 زوبی زارتا اسپانیا اسپانیا
1986 میشل اسپانیا اسپانیا
1985 میگوئلی اسپانیا اسپانیا
1984 سروانتس اسپانیا اسپانیا
1983 سنور اسپانیا اسپانیا
1982 تندیلو اسپانیا اسپانیا
1981 اوروتی اسپانیا اسپانیا
1980 گورودیلو اسپانیا اسپانیا
1979 کوئینی اسپانیا اسپانیا
1978 میگوئلی اسپانیا اسپانیا
1977 خوانیتو اسپانیا اسپانیا
1976 میگل آنخل اسپانیا اسپانیا