مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 25 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز-تورنتو رپترز

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

بهترین بازیکن سال فوتبال فرانسه

فرانسه

سال بازیکن ملیت
2017 ان گواو کانته فرانسه فرانسه
2016 آنتوین گریزمان فرانسه فرانسه
2015 بلز متویدی فرانسه فرانسه
2014 کریم بنزما فرانسه فرانسه
2013 فرانک ریبری فرانسه فرانسه
2012 کریم بنزما فرانسه فرانسه
2011 کریم بنزما فرانسه فرانسه
2010 سمیر نصری فرانسه فرانسه
2009 یوآن گورکوف فرانسه فرانسه
2008 فرانک ریبری فرانسه فرانسه
2007 فرانک ریبری فرانسه فرانسه
2006 تیری هانری فرانسه فرانسه
2005 تیری هانری فرانسه فرانسه
2004 تیری هانری فرانسه فرانسه
2003 تیری هانری فرانسه فرانسه
2002 زین الدین زیدان فرانسه فرانسه
2001 پاتریک ویرا فرانسه فرانسه
2000 تیری هانری فرانسه فرانسه
1999 سیلوین ویلتورد فرانسه فرانسه
1998 زین الدین زیدان فرانسه فرانسه
1997 لیلیان تورام فرانسه فرانسه
1996 دیدیه دشام فرانسه فرانسه
1995 وینسنت گرن فرانسه فرانسه
1994 برنارد لاما فرانسه فرانسه
1993 دیوید ژینولا فرانسه فرانسه
1992 آلن روشه فرانسه فرانسه
1991 ژان پیر پاپن فرانسه فرانسه
1990 لوران بلان فرانسه فرانسه
1989 ژان پیر پاپن فرانسه فرانسه
1988 استفان پیل فرانسه فرانسه
1987 آلن ژیرس فرانسه فرانسه
1986 مانوئل اموروس فرانسه فرانسه
1985 لوئیس فرناندز فرانسه فرانسه
1984 ژان تیگانا فرانسه فرانسه
1983 آلن ژیرس فرانسه فرانسه
1982 آلن ژیرس فرانسه فرانسه
1981 ماکسیم بوسیس فرانسه فرانسه
1980 ژان فرانسوا لاریوس فرانسه فرانسه
1979 ماکسیم بوسیس فرانسه فرانسه
1978 ژان پتی فرانسه فرانسه
1977 میشل پلاتینی فرانسه فرانسه
1976 میشل پلاتینی فرانسه فرانسه
1975 ژان مارک گویلو فرانسه فرانسه
1974 ژرژ برتا فرانسه فرانسه
1973 ژرژ برتا فرانسه فرانسه
1972 ماریوس ترزور فرانسه فرانسه
1971 ژرژ کارنوس فرانسه فرانسه
1970 ژرژ کارنوس فرانسه فرانسه
1969 هرو رولی فرانسه فرانسه
1968 برنارد بوسکوئر فرانسه فرانسه
1967 برنارد بوسکوئر فرانسه فرانسه
1966 فیلیپ جاندت فرانسه فرانسه
1965 فیلیپ جاندت فرانسه فرانسه
1964 مارسل آرتلسا فرانسه فرانسه
1963 یوون دویس فرانسه فرانسه