بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 25 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

بهترین بازیکن سال فوتبال افریقا

افریقا

سال بازیکن ملیت
2017 محمد صلاح مصر مصر
2016 ریاض محرز الجزایر الجزایر
2015 پیر امریک اوبامیانگ گابن گابن
2014 یحیی توره ساحل عاج ساحل عاج
2013 یحیی توره ساحل عاج ساحل عاج
2012 یحیی توره ساحل عاج ساحل عاج
2011 یحیی توره ساحل عاج ساحل عاج
2010 ساموئل اتوئو کامرون کامرون
2009 دیدیه دروگبا ساحل عاج ساحل عاج
2008 امانوئل آدبایور توگو توگو
2007 فردریک کانوته مالی مالی
2006 دیدیه دروگبا ساحل عاج ساحل عاج
2005 ساموئل اتوئو کامرون کامرون
2004 ساموئل اتوئو کامرون کامرون
2003 ساموئل اتوئو کامرون کامرون
2002 ال حاجی دیوف سنگال سنگال
2001 ال حاجی دیوف سنگال سنگال
2000 پاتریک امبوما کامرون کامرون
1999 نوانکو کانو نیجریه نیجریه
1998 مصطفی حاجی مراکش مراکش
1997 ویکتور ایکپبا نیجریه نیجریه
1996 نوانکو کانو نیجریه نیجریه
1995 ژرژ وه آ لیبریا لیبریا
1994 امانوئل آمونیکه نیجریه نیجریه
1993 رشیدی یکینی نیجریه نیجریه
1992 عابدی پله غنا غنا
1991 عابدی پله غنا غنا
1990 روژه میلا کامرون کامرون
1989 ژرژ وه آ لیبریا لیبریا
1988 کالوشا به باوالیا زامبیاa زامبیاa
1987 رباح ماجر الجزایر الجزایر
1986 زکی بدو مراکش مراکش
1985 محمد تیمومی مراکش مراکش
1984 تیوفیل آبگا کامرون کامرون
1983 محمود ال خطیب مصر مصر
1982 توماس ان کونو کامرون کامرون
1981 لخزر بلومی الجزایر الجزایر
1980 ژان مانگا اونگوئنا کامرون کامرون
1979 توماس ان کونو کامرون کامرون
1978 کریم عبدالرزاق غنا غنا
1977 ترک زیاب تونس تونس
1976 روژه میلا کامرون کامرون
1975 احمد فراس مراکش مراکش
1974 پل موکیلا کنگو کنگو