مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 26 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی رئال مادرید 1 - گرمیو 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر آذربایجان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آذربایجان - لیگ برتر

شنبه, 21 بهمن 1396
19:30
قره باغ
v
قابالا
19:30
زیرا
v
سومقایت
یکشنبه, 22 بهمن 1396
19:30
نفتچی
v
کاپاز
19:30
Keshla
v
Sabail
شنبه, 28 بهمن 1396
19:30
قابالا
v
زیرا
19:30
سومقایت
v
نفتچی
یکشنبه, 29 بهمن 1396
19:30
کاپاز
v
Keshla
19:30
Sabail
v
قره باغ
شنبه, 5 اسفند 1396
19:30
نفتچی
v
زیرا
19:30
Sabail
v
قابالا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
19:30
Keshla
v
سومقایت
19:30
قره باغ
v
کاپاز
شنبه, 12 اسفند 1396
19:30
کاپاز
v
Sabail
19:30
سومقایت
v
قره باغ
یکشنبه, 13 اسفند 1396
19:30
قابالا
v
نفتچی
19:30
زیرا
v
Keshla
شنبه, 19 اسفند 1396
19:30
کاپاز
v
قابالا
19:30
Keshla
v
نفتچی
یکشنبه, 20 اسفند 1396
19:30
قره باغ
v
زیرا
19:30
Sabail
v
سومقایت
جمعه, 25 اسفند 1396
19:30
سومقایت
v
کاپاز
شنبه, 26 اسفند 1396
19:30
نفتچی
v
قره باغ
یکشنبه, 27 اسفند 1396
19:30
Keshla
v
قابالا
19:30
زیرا
v
Sabail
یکشنبه, 12 فروردین 1397
19:30
کاپاز
v
زیرا
19:30
قره باغ
v
Keshla
دوشنبه, 13 فروردین 1397
19:30
قابالا
v
سومقایت
19:30
Sabail
v
نفتچی
شنبه, 18 فروردین 1397
19:30
کاپاز
v
Keshla
19:30
قره باغ
v
Sabail
یکشنبه, 19 فروردین 1397
19:30
نفتچی
v
سومقایت
19:30
زیرا
v
قابالا
شنبه, 25 فروردین 1397
19:30
کاپاز
v
قره باغ
19:30
زیرا
v
نفتچی
یکشنبه, 26 فروردین 1397
19:30
قابالا
v
Sabail
19:30
سومقایت
v
Keshla
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
19:30
Keshla
v
زیرا
19:30
قره باغ
v
سومقایت
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
19:30
نفتچی
v
قابالا
19:30
Sabail
v
کاپاز
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
19:30
زیرا
v
قره باغ
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
19:30
نفتچی
v
Keshla
19:30
قابالا
v
کاپاز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
19:30
سومقایت
v
Sabail
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
19:30
کاپاز
v
سومقایت
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
19:30
قابالا
v
Keshla
19:30
Sabail
v
زیرا
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
19:30
قره باغ
v
نفتچی
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
19:30
نفتچی
v
Sabail
19:30
Keshla
v
قره باغ
19:30
سومقایت
v
قابالا
19:30
زیرا
v
کاپاز
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
19:30
کاپاز
v
نفتچی
19:30
قابالا
v
قره باغ
19:30
Sabail
v
Keshla
19:30
سومقایت
v
زیرا