مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 27 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر آذربایجان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آذربایجان - لیگ برتر

شنبه, 29 مهر 1396
14:30
کاپاز
v
نفتچی
16:30
سومقایت
v
زیرا
یکشنبه, 30 مهر 1396
18:00
قابالا
v
قره باغ
جمعه, 5 آبان 1396
18:30
قره باغ
v
Shabail
شنبه, 6 آبان 1396
18:30
کاپاز
v
اینتر باکو
18:30
زیرا
v
قابالا
یکشنبه, 7 آبان 1396
18:30
نفتچی
v
سومقایت
شنبه, 13 آبان 1396
18:30
قابالا
v
Shabail
18:30
سومقایت
v
اینتر باکو
یکشنبه, 14 آبان 1396
18:30
کاپاز
v
قره باغ
18:30
زیرا
v
نفتچی
جمعه, 26 آبان 1396
18:30
قره باغ
v
سومقایت
شنبه, 27 آبان 1396
18:30
کاپاز
v
Shabail
18:30
اینتر باکو
v
زیرا
یکشنبه, 28 آبان 1396
18:30
نفتچی
v
قابالا
شنبه, 4 آذر 1396
18:30
کاپاز
v
قابالا
18:30
نفتچی
v
اینتر باکو
یکشنبه, 5 آذر 1396
18:30
سومقایت
v
Shabail
18:30
زیرا
v
قره باغ
شنبه, 11 آذر 1396
18:30
کاپاز
v
سومقایت
18:30
قره باغ
v
نفتچی
یکشنبه, 12 آذر 1396
18:30
قابالا
v
اینتر باکو
18:30
Shabail
v
زیرا
جمعه, 17 آذر 1396
18:30
Shabail
v
قره باغ
شنبه, 21 بهمن 1396
18:30
قره باغ
v
قابالا
18:30
زیرا
v
سومقایت
یکشنبه, 22 بهمن 1396
18:30
نفتچی
v
کاپاز
18:30
اینتر باکو
v
Shabail
شنبه, 28 بهمن 1396
18:30
قابالا
v
زیرا
18:30
سومقایت
v
نفتچی
یکشنبه, 29 بهمن 1396
18:30
کاپاز
v
اینتر باکو
18:30
Shabail
v
قره باغ
شنبه, 5 اسفند 1396
18:30
نفتچی
v
زیرا
18:30
Shabail
v
قابالا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
18:30
اینتر باکو
v
سومقایت
18:30
قره باغ
v
کاپاز
شنبه, 12 اسفند 1396
18:30
کاپاز
v
Shabail
18:30
سومقایت
v
قره باغ
یکشنبه, 13 اسفند 1396
18:30
قابالا
v
نفتچی
18:30
زیرا
v
اینتر باکو
شنبه, 19 اسفند 1396
18:30
کاپاز
v
قابالا
18:30
اینتر باکو
v
نفتچی
یکشنبه, 20 اسفند 1396
18:30
قره باغ
v
زیرا
18:30
Shabail
v
سومقایت
جمعه, 25 اسفند 1396
18:30
سومقایت
v
کاپاز
شنبه, 26 اسفند 1396
18:30
نفتچی
v
قره باغ
یکشنبه, 27 اسفند 1396
18:30
اینتر باکو
v
قابالا
18:30
زیرا
v
Shabail
یکشنبه, 12 فروردین 1397
18:30
کاپاز
v
زیرا
18:30
قره باغ
v
اینتر باکو
دوشنبه, 13 فروردین 1397
18:30
قابالا
v
سومقایت
18:30
Shabail
v
نفتچی
شنبه, 18 فروردین 1397
18:30
اینتر باکو
v
کاپاز
18:30
قره باغ
v
Shabail
یکشنبه, 19 فروردین 1397
18:30
نفتچی
v
سومقایت
18:30
زیرا
v
قابالا
شنبه, 25 فروردین 1397
18:30
کاپاز
v
قره باغ
18:30
زیرا
v
نفتچی
یکشنبه, 26 فروردین 1397
18:30
قابالا
v
Shabail
18:30
سومقایت
v
اینتر باکو
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
18:30
اینتر باکو
v
زیرا
18:30
قره باغ
v
سومقایت
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
18:30
نفتچی
v
قابالا
18:30
Shabail
v
کاپاز
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
18:30
زیرا
v
قره باغ
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
18:30
نفتچی
v
اینتر باکو
18:30
قابالا
v
کاپاز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
18:30
سومقایت
v
Shabail
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
18:30
کاپاز
v
سومقایت
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
18:30
قابالا
v
اینتر باکو
18:30
Shabail
v
زیرا
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
18:30
قره باغ
v
نفتچی
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
18:30
نفتچی
v
Shabail
18:30
اینتر باکو
v
قره باغ
18:30
سومقایت
v
قابالا
18:30
زیرا
v
کاپاز
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
18:30
کاپاز
v
نفتچی
18:30
قابالا
v
قره باغ
18:30
Shabail
v
اینتر باکو
18:30
سومقایت
v
زیرا