مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 31 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی فرانسه 1 - پرو 0 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا اتریش|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

اتریش - بوندس لیگا

یکشنبه, 6 خرداد 1397
پایان
ادمیرا
0 - 2
پولتن
پایان
التاچ
0 - 0
اشتورم گراتس
پایان
استریا وین
4 - 0
سالزبورگ
پایان
مترزبرگ
2 - 1
LASK
پایان
وولفسبرگر
0 - 0
راپیدوین
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
پایان
LASK
1 - 3
وولفسبرگر
پایان
راپیدوین
4 - 1
التاچ
پایان
پولتن
2 - 0
استریا وین
پایان
سالزبورگ
1 - 0
مترزبرگ
پایان
اشتورم گراتس
2 - 0
ادمیرا
سه شنبه, 25 اردیبهشت 1397
پایان
وولفسبرگر
2 - 1
استریا وین
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
راپیدوین
1 - 4
سالزبورگ
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
اشتورم گراتس
3 - 1
LASK
پایان
ادمیرا
1 - 1
مترزبرگ
پایان
التاچ
1 - 3
پولتن
A
b
a
n
وولفسبرگر
2 - 0
استریا وین
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
سالزبورگ
4 - 1
اشتورم گراتس
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
LASK
0 - 2
راپیدوین
پایان
استریا وین
0 - 0
ادمیرا
پایان
مترزبرگ
0 - 1
التاچ
پایان
پولتن
0 - 1
وولفسبرگر
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
اشتورم گراتس
4 - 2
راپیدوین
پایان
پولتن
0 - 2
سالزبورگ
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
استریا وین
2 - 3
مترزبرگ
پایان
ادمیرا
4 - 2
وولفسبرگر
پایان
التاچ
0 - 2
LASK
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
سالزبورگ
3 - 1
التاچ
پایان
راپیدوین
4 - 1
ادمیرا
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
وولفسبرگر
2 - 1
اشتورم گراتس
پایان
LASK
1 - 0
استریا وین
پایان
مترزبرگ
1 - 1
پولتن
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
استریا وین
0 - 4
راپیدوین
پایان
ادمیرا
2 - 6
سالزبورگ
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
اشتورم گراتس
3 - 0
مترزبرگ
پایان
التاچ
2 - 1
وولفسبرگر
پایان
پولتن
1 - 3
LASK
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
LASK
1 - 0
سالزبورگ
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
اشتورم گراتس
0 - 2
استریا وین
پایان
التاچ
1 - 2
ادمیرا
پایان
راپیدوین
2 - 1
پولتن
پایان
وولفسبرگر
0 - 2
مترزبرگ
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
مترزبرگ
2 - 4
راپیدوین
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
ادمیرا
0 - 1
LASK
پایان
استریا وین
2 - 1
التاچ
پایان
پولتن
1 - 5
اشتورم گراتس
پایان
سالزبورگ
2 - 0
وولفسبرگر
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
سالزبورگ
5 - 0
استریا وین
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
راپیدوین
5 - 1
وولفسبرگر
پایان
LASK
3 - 1
مترزبرگ
پایان
پولتن
1 - 2
ادمیرا
پایان
اشتورم گراتس
1 - 0
التاچ
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
مترزبرگ
2 - 2
سالزبورگ
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
التاچ
0 - 0
راپیدوین
پایان
ادمیرا
2 - 4
اشتورم گراتس
پایان
استریا وین
4 - 0
پولتن
پایان
وولفسبرگر
0 - 3
LASK
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
سالزبورگ
1 - 0
راپیدوین
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
LASK
0 - 2
اشتورم گراتس
پایان
استریا وین
2 - 0
وولفسبرگر
پایان
مترزبرگ
3 - 2
ادمیرا
پایان
پولتن
1 - 2
التاچ
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
اشتورم گراتس
2 - 4
سالزبورگ
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
ادمیرا
2 - 1
استریا وین
پایان
التاچ
1 - 1
مترزبرگ
پایان
راپیدوین
2 - 0
LASK
پایان
وولفسبرگر
0 - 1
پولتن
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
سالزبورگ
4 - 0
پولتن
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
راپیدوین
1 - 1
اشتورم گراتس
پایان
LASK
2 - 0
التاچ
پایان
مترزبرگ
2 - 1
استریا وین
پایان
وولفسبرگر
1 - 3
ادمیرا
یکشنبه, 22 بهمن 1396
پایان
ادمیرا
2 - 1
راپیدوین
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
التاچ
0 - 1
سالزبورگ
پایان
استریا وین
1 - 3
LASK
پایان
پولتن
0 - 3
مترزبرگ
پایان
اشتورم گراتس
0 - 1
وولفسبرگر
یکشنبه, 15 بهمن 1396
پایان
راپیدوین
1 - 1
استریا وین
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
مترزبرگ
1 - 0
اشتورم گراتس
پایان
LASK
2 - 1
پولتن
پایان
سالزبورگ
2 - 1
ادمیرا
پایان
وولفسبرگر
0 - 0
التاچ
یکشنبه, 26 آذر 1396
پایان
استریا وین
1 - 0
اشتورم گراتس
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
سالزبورگ
0 - 0
LASK
پایان
ادمیرا
3 - 1
التاچ
پایان
مترزبرگ
5 - 1
وولفسبرگر
پایان
پولتن
0 - 5
راپیدوین
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
التاچ
1 - 0
استریا وین
پایان
وولفسبرگر
0 - 0
سالزبورگ
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
راپیدوین
2 - 2
مترزبرگ
پایان
LASK
2 - 1
ادمیرا
پایان
اشتورم گراتس
3 - 2
پولتن
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
استریا وین
1 - 1
سالزبورگ
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
وولفسبرگر
0 - 0
راپیدوین
پایان
ادمیرا
1 - 0
پولتن
پایان
التاچ
1 - 2
اشتورم گراتس
پایان
مترزبرگ
1 - 0
LASK
چهارشنبه, 8 آذر 1396
پایان
LASK
2 - 0
وولفسبرگر
پایان
پولتن
1 - 0
استریا وین
پایان
سالزبورگ
2 - 0
مترزبرگ
پایان
راپیدوین
1 - 2
التاچ
سه شنبه, 7 آذر 1396
پایان
اشتورم گراتس
6 - 1
ادمیرا
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
وولفسبرگر
1 - 2
استریا وین
پایان
راپیدوین
2 - 3
سالزبورگ
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
اشتورم گراتس
1 - 0
LASK
پایان
ادمیرا
2 - 0
مترزبرگ
پایان
التاچ
3 - 0
پولتن
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
سالزبورگ
5 - 0
اشتورم گراتس
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
LASK
1 - 2
راپیدوین
پایان
استریا وین
2 - 3
ادمیرا
پایان
مترزبرگ
1 - 0
التاچ
پایان
پولتن
0 - 0
وولفسبرگر
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
استریا وین
1 - 3
مترزبرگ
پایان
پولتن
1 - 3
سالزبورگ
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
اشتورم گراتس
0 - 0
راپیدوین
پایان
ادمیرا
0 - 0
وولفسبرگر
پایان
التاچ
2 - 4
LASK
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
وولفسبرگر
0 - 2
اشتورم گراتس
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
راپیدوین
1 - 0
ادمیرا
پایان
LASK
2 - 2
استریا وین
پایان
مترزبرگ
1 - 1
پولتن
پایان
سالزبورگ
2 - 0
التاچ
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
ادمیرا
1 - 1
سالزبورگ
پایان
استریا وین
0 - 1
راپیدوین
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
اشتورم گراتس
3 - 2
مترزبرگ
پایان
التاچ
3 - 2
وولفسبرگر
پایان
پولتن
0 - 1
LASK
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
اشتورم گراتس
3 - 0
استریا وین
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
LASK
1 - 3
سالزبورگ
پایان
التاچ
2 - 2
ادمیرا
پایان
راپیدوین
1 - 0
پولتن
پایان
وولفسبرگر
2 - 2
مترزبرگ
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
استریا وین
2 - 0
التاچ
پایان
سالزبورگ
2 - 1
وولفسبرگر
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
پولتن
0 - 3
اشتورم گراتس
پایان
ادمیرا
4 - 2
LASK
پایان
مترزبرگ
0 - 1
راپیدوین
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
سالزبورگ
0 - 0
استریا وین
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
راپیدوین
4 - 2
وولفسبرگر
پایان
LASK
2 - 2
مترزبرگ
پایان
پولتن
1 - 1
ادمیرا
پایان
اشتورم گراتس
0 - 0
التاچ
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
مترزبرگ
1 - 2
سالزبورگ
پایان
استریا وین
5 - 1
پولتن
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
التاچ
2 - 2
راپیدوین
پایان
ادمیرا
2 - 1
اشتورم گراتس
پایان
وولفسبرگر
0 - 0
LASK
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
سالزبورگ
2 - 2
راپیدوین
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
LASK
2 - 1
اشتورم گراتس
پایان
استریا وین
2 - 2
وولفسبرگر
پایان
مترزبرگ
0 - 5
ادمیرا
پایان
پولتن
1 - 2
التاچ
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
التاچ
1 - 0
مترزبرگ
پایان
اشتورم گراتس
1 - 0
سالزبورگ
پایان
ادمیرا
1 - 3
استریا وین
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
وولفسبرگر
2 - 1
پولتن
پایان
راپیدوین
1 - 0
LASK
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
LASK
0 - 0
التاچ
پایان
سالزبورگ
5 - 1
پولتن
پایان
مترزبرگ
1 - 3
استریا وین
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
راپیدوین
1 - 2
اشتورم گراتس
پایان
وولفسبرگر
2 - 0
ادمیرا
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
ادمیرا
3 - 1
راپیدوین
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
التاچ
0 - 1
سالزبورگ
پایان
استریا وین
2 - 0
LASK
پایان
پولتن
0 - 0
مترزبرگ
پایان
اشتورم گراتس
2 - 1
وولفسبرگر
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
راپیدوین
2 - 2
استریا وین
پایان
وولفسبرگر
1 - 0
التاچ
پایان
مترزبرگ
2 - 3
اشتورم گراتس
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
LASK
2 - 0
پولتن
پایان
سالزبورگ
5 - 1
ادمیرا
یکشنبه, 8 مرداد 1396
پایان
استریا وین
2 - 3
اشتورم گراتس
پایان
ادمیرا
4 - 1
التاچ
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
سالزبورگ
1 - 1
LASK
پایان
مترزبرگ
1 - 0
وولفسبرگر
پایان
پولتن
1 - 4
راپیدوین
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
التاچ
3 - 0
استریا وین
پایان
اشتورم گراتس
3 - 2
پولتن
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
راپیدوین
2 - 2
مترزبرگ
پایان
LASK
3 - 0
ادمیرا
پایان
وولفسبرگر
0 - 2
سالزبورگ