مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا اتریش|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اتریش - بوندس لیگا

شنبه, 25 آذر 1396
18:30
سالزبورگ
v
LASK
21:00
ادمیرا
v
التاچ
21:00
مترزبرگ
v
وولفسبرگر
21:00
پولتن
v
راپیدوین
یکشنبه, 26 آذر 1396
19:00
استریا وین
v
اشتورم گراتس
شنبه, 14 بهمن 1396
21:00
LASK
v
پولتن
21:00
مترزبرگ
v
اشتورم گراتس
21:00
راپیدوین
v
استریا وین
21:00
سالزبورگ
v
ادمیرا
21:00
وولفسبرگر
v
التاچ
شنبه, 21 بهمن 1396
21:00
ادمیرا
v
راپیدوین
21:00
التاچ
v
سالزبورگ
21:00
استریا وین
v
LASK
21:00
پولتن
v
مترزبرگ
21:00
اشتورم گراتس
v
وولفسبرگر
شنبه, 28 بهمن 1396
21:00
LASK
v
التاچ
21:00
مترزبرگ
v
استریا وین
21:00
راپیدوین
v
اشتورم گراتس
21:00
سالزبورگ
v
پولتن
21:00
وولفسبرگر
v
ادمیرا
شنبه, 5 اسفند 1396
21:00
ادمیرا
v
استریا وین
21:00
التاچ
v
مترزبرگ
21:00
راپیدوین
v
LASK
21:00
اشتورم گراتس
v
سالزبورگ
21:00
وولفسبرگر
v
پولتن
شنبه, 12 اسفند 1396
21:00
استریا وین
v
وولفسبرگر
21:00
LASK
v
اشتورم گراتس
21:00
مترزبرگ
v
ادمیرا
21:00
پولتن
v
التاچ
21:00
سالزبورگ
v
راپیدوین
شنبه, 19 اسفند 1396
21:00
ادمیرا
v
اشتورم گراتس
21:00
التاچ
v
راپیدوین
21:00
استریا وین
v
پولتن
21:00
مترزبرگ
v
سالزبورگ
21:00
وولفسبرگر
v
LASK
شنبه, 26 اسفند 1396
21:00
LASK
v
مترزبرگ
21:00
راپیدوین
v
وولفسبرگر
21:00
پولتن
v
ادمیرا
21:00
سالزبورگ
v
استریا وین
21:00
اشتورم گراتس
v
التاچ
شنبه, 11 فروردین 1397
21:00
ادمیرا
v
LASK
21:00
استریا وین
v
التاچ
21:00
مترزبرگ
v
راپیدوین
21:00
پولتن
v
اشتورم گراتس
21:00
سالزبورگ
v
وولفسبرگر
شنبه, 18 فروردین 1397
21:00
التاچ
v
ادمیرا
21:00
LASK
v
سالزبورگ
21:00
راپیدوین
v
پولتن
21:00
اشتورم گراتس
v
استریا وین
21:00
وولفسبرگر
v
مترزبرگ
شنبه, 25 فروردین 1397
21:00
ادمیرا
v
سالزبورگ
21:00
التاچ
v
وولفسبرگر
21:00
استریا وین
v
راپیدوین
21:00
پولتن
v
LASK
21:00
اشتورم گراتس
v
مترزبرگ
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
21:00
LASK
v
استریا وین
21:00
مترزبرگ
v
پولتن
21:00
راپیدوین
v
ادمیرا
21:00
سالزبورگ
v
التاچ
21:00
وولفسبرگر
v
اشتورم گراتس
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
21:00
ادمیرا
v
وولفسبرگر
21:00
التاچ
v
LASK
21:00
استریا وین
v
مترزبرگ
21:00
پولتن
v
سالزبورگ
21:00
اشتورم گراتس
v
راپیدوین
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
21:00
استریا وین
v
ادمیرا
21:00
LASK
v
راپیدوین
21:00
مترزبرگ
v
التاچ
21:00
پولتن
v
وولفسبرگر
21:00
سالزبورگ
v
اشتورم گراتس
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
21:00
ادمیرا
v
مترزبرگ
21:00
التاچ
v
پولتن
21:00
راپیدوین
v
سالزبورگ
21:00
اشتورم گراتس
v
LASK
21:00
وولفسبرگر
v
استریا وین
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
21:00
LASK
v
وولفسبرگر
21:00
راپیدوین
v
التاچ
21:00
پولتن
v
استریا وین
21:00
سالزبورگ
v
مترزبرگ
21:00
اشتورم گراتس
v
ادمیرا
یکشنبه, 6 خرداد 1397
21:00
ادمیرا
v
پولتن
21:00
التاچ
v
اشتورم گراتس
21:00
استریا وین
v
سالزبورگ
21:00
مترزبرگ
v
LASK
21:00
وولفسبرگر
v
راپیدوین