مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 1 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی سن‌خوزه 0 - منچستریونایتد 0 (دوستانه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا اتریش|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اتریش - بوندس لیگا

جمعه, 5 مرداد 1397
23:15
استریا وین
v
واکر اینسبروک
شنبه, 6 مرداد 1397
19:30
التاچ
v
مترزبرگ
19:30
اشتورم گراتس
v
Hartberg
یکشنبه, 7 مرداد 1397
19:30
ادمیرا
v
راپیدوین
19:30
پولتن
v
وولفسبرگر
19:30
سالزبورگ
v
LASK
شنبه, 13 مرداد 1397
19:30
واکر اینسبروک
v
اشتورم گراتس
19:30
مترزبرگ
v
سالزبورگ
19:30
راپیدوین
v
التاچ
یکشنبه, 14 مرداد 1397
19:30
Hartberg
v
ادمیرا
19:30
LASK
v
پولتن
19:30
وولفسبرگر
v
استریا وین
شنبه, 20 مرداد 1397
19:30
التاچ
v
واکر اینسبروک
19:30
پولتن
v
اشتورم گراتس
19:30
سالزبورگ
v
استریا وین
یکشنبه, 21 مرداد 1397
19:30
ادمیرا
v
LASK
19:30
Hartberg
v
مترزبرگ
19:30
راپیدوین
v
وولفسبرگر
شنبه, 27 مرداد 1397
19:30
مترزبرگ
v
وولفسبرگر
19:30
سالزبورگ
v
Hartberg
19:30
اشتورم گراتس
v
التاچ
یکشنبه, 28 مرداد 1397
19:30
استریا وین
v
ادمیرا
19:30
واکر اینسبروک
v
پولتن
19:30
LASK
v
راپیدوین
شنبه, 3 شهریور 1397
19:30
التاچ
v
سالزبورگ
19:30
پولتن
v
استریا وین
19:30
وولفسبرگر
v
اشتورم گراتس
یکشنبه, 4 شهریور 1397
19:30
ادمیرا
v
مترزبرگ
19:30
Hartberg
v
LASK
19:30
راپیدوین
v
واکر اینسبروک
شنبه, 10 شهریور 1397
19:30
التاچ
v
پولتن
19:30
استریا وین
v
مترزبرگ
19:30
واکر اینسبروک
v
Hartberg
یکشنبه, 11 شهریور 1397
19:30
LASK
v
وولفسبرگر
19:30
سالزبورگ
v
ادمیرا
19:30
اشتورم گراتس
v
راپیدوین
شنبه, 24 شهریور 1397
19:30
ادمیرا
v
اشتورم گراتس
19:30
Hartberg
v
التاچ
19:30
پولتن
v
سالزبورگ
یکشنبه, 25 شهریور 1397
17:00
مترزبرگ
v
LASK
17:00
وولفسبرگر
v
واکر اینسبروک
19:30
راپیدوین
v
استریا وین
شنبه, 31 شهریور 1397
17:30
التاچ
v
وولفسبرگر
17:30
استریا وین
v
LASK
17:30
واکر اینسبروک
v
ادمیرا
17:30
پولتن
v
Hartberg
17:30
سالزبورگ
v
راپیدوین
17:30
اشتورم گراتس
v
مترزبرگ
شنبه, 7 مهر 1397
17:30
ادمیرا
v
التاچ
17:30
Hartberg
v
استریا وین
17:30
LASK
v
اشتورم گراتس
17:30
مترزبرگ
v
واکر اینسبروک
17:30
راپیدوین
v
پولتن
17:30
وولفسبرگر
v
سالزبورگ
شنبه, 14 مهر 1397
17:30
التاچ
v
استریا وین
17:30
واکر اینسبروک
v
LASK
17:30
راپیدوین
v
مترزبرگ
17:30
پولتن
v
ادمیرا
17:30
اشتورم گراتس
v
سالزبورگ
17:30
وولفسبرگر
v
Hartberg
شنبه, 28 مهر 1397
17:30
ادمیرا
v
وولفسبرگر
17:30
استریا وین
v
اشتورم گراتس
17:30
Hartberg
v
راپیدوین
17:30
LASK
v
التاچ
17:30
مترزبرگ
v
پولتن
17:30
سالزبورگ
v
واکر اینسبروک
شنبه, 5 آبان 1397
17:30
واکر اینسبروک
v
استریا وین
17:30
Hartberg
v
اشتورم گراتس
17:30
LASK
v
سالزبورگ
17:30
مترزبرگ
v
التاچ
17:30
راپیدوین
v
ادمیرا
17:30
وولفسبرگر
v
پولتن
شنبه, 12 آبان 1397
17:30
ادمیرا
v
Hartberg
17:30
التاچ
v
راپیدوین
17:30
استریا وین
v
وولفسبرگر
17:30
پولتن
v
LASK
17:30
سالزبورگ
v
مترزبرگ
17:30
اشتورم گراتس
v
واکر اینسبروک
شنبه, 19 آبان 1397
17:30
استریا وین
v
سالزبورگ
17:30
واکر اینسبروک
v
التاچ
17:30
LASK
v
ادمیرا
17:30
مترزبرگ
v
Hartberg
17:30
اشتورم گراتس
v
پولتن
17:30
وولفسبرگر
v
راپیدوین
شنبه, 3 آذر 1397
17:30
ادمیرا
v
استریا وین
17:30
التاچ
v
اشتورم گراتس
17:30
Hartberg
v
سالزبورگ
17:30
راپیدوین
v
LASK
17:30
پولتن
v
واکر اینسبروک
17:30
وولفسبرگر
v
مترزبرگ
شنبه, 10 آذر 1397
17:30
استریا وین
v
پولتن
17:30
واکر اینسبروک
v
راپیدوین
17:30
LASK
v
Hartberg
17:30
مترزبرگ
v
ادمیرا
17:30
سالزبورگ
v
التاچ
17:30
اشتورم گراتس
v
وولفسبرگر
شنبه, 17 آذر 1397
17:30
ادمیرا
v
سالزبورگ
17:30
Hartberg
v
واکر اینسبروک
17:30
مترزبرگ
v
استریا وین
17:30
راپیدوین
v
اشتورم گراتس
17:30
پولتن
v
التاچ
17:30
وولفسبرگر
v
LASK
شنبه, 24 آذر 1397
17:30
التاچ
v
Hartberg
17:30
استریا وین
v
راپیدوین
17:30
واکر اینسبروک
v
وولفسبرگر
17:30
LASK
v
مترزبرگ
17:30
سالزبورگ
v
پولتن
17:30
اشتورم گراتس
v
ادمیرا
شنبه, 4 اسفند 1397
17:30
ادمیرا
v
واکر اینسبروک
17:30
Hartberg
v
پولتن
17:30
LASK
v
استریا وین
17:30
مترزبرگ
v
اشتورم گراتس
17:30
راپیدوین
v
سالزبورگ
17:30
وولفسبرگر
v
التاچ
شنبه, 11 اسفند 1397
17:30
التاچ
v
ادمیرا
17:30
استریا وین
v
Hartberg
17:30
واکر اینسبروک
v
مترزبرگ
17:30
پولتن
v
راپیدوین
17:30
سالزبورگ
v
وولفسبرگر
17:30
اشتورم گراتس
v
LASK
شنبه, 18 اسفند 1397
17:30
ادمیرا
v
پولتن
17:30
استریا وین
v
التاچ
17:30
Hartberg
v
وولفسبرگر
17:30
LASK
v
واکر اینسبروک
17:30
مترزبرگ
v
راپیدوین
17:30
سالزبورگ
v
اشتورم گراتس
شنبه, 25 اسفند 1397
17:30
التاچ
v
LASK
17:30
واکر اینسبروک
v
سالزبورگ
17:30
راپیدوین
v
Hartberg
17:30
پولتن
v
مترزبرگ
17:30
اشتورم گراتس
v
استریا وین
17:30
وولفسبرگر
v
ادمیرا