مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 30 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 2_0 مالاگا

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا اتریش|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اتریش - بوندس لیگا

یکشنبه, 30 مهر 1396
15:30
ادمیرا
v
سالزبورگ
18:00
استریا وین
v
راپیدوین
شنبه, 6 آبان 1396
17:30
راپیدوین
v
ادمیرا
20:00
LASK
v
استریا وین
20:00
مترزبرگ
v
پولتن
20:00
سالزبورگ
v
التاچ
یکشنبه, 7 آبان 1396
18:00
وولفسبرگر
v
اشتورم گراتس
شنبه, 13 آبان 1396
17:30
اشتورم گراتس
v
راپیدوین
20:00
ادمیرا
v
وولفسبرگر
20:00
التاچ
v
LASK
یکشنبه, 14 آبان 1396
15:30
استریا وین
v
مترزبرگ
18:00
پولتن
v
سالزبورگ
شنبه, 27 آبان 1396
17:30
LASK
v
راپیدوین
20:00
استریا وین
v
ادمیرا
20:00
مترزبرگ
v
التاچ
20:00
پولتن
v
وولفسبرگر
یکشنبه, 28 آبان 1396
18:00
سالزبورگ
v
اشتورم گراتس
شنبه, 4 آذر 1396
20:00
ادمیرا
v
مترزبرگ
20:00
التاچ
v
پولتن
20:00
اشتورم گراتس
v
LASK
یکشنبه, 5 آذر 1396
20:00
راپیدوین
v
سالزبورگ
20:00
وولفسبرگر
v
استریا وین
سه شنبه, 7 آذر 1396
20:00
LASK
v
وولفسبرگر
20:00
راپیدوین
v
التاچ
20:00
پولتن
v
استریا وین
20:00
سالزبورگ
v
مترزبرگ
20:00
اشتورم گراتس
v
ادمیرا
شنبه, 11 آذر 1396
20:00
ادمیرا
v
پولتن
20:00
التاچ
v
اشتورم گراتس
20:00
استریا وین
v
سالزبورگ
20:00
مترزبرگ
v
LASK
20:00
وولفسبرگر
v
راپیدوین
شنبه, 18 آذر 1396
20:00
LASK
v
ادمیرا
20:00
راپیدوین
v
مترزبرگ
20:00
اشتورم گراتس
v
پولتن
یکشنبه, 19 آذر 1396
20:00
التاچ
v
استریا وین
20:00
وولفسبرگر
v
سالزبورگ
شنبه, 25 آذر 1396
20:00
ادمیرا
v
التاچ
20:00
استریا وین
v
اشتورم گراتس
20:00
مترزبرگ
v
وولفسبرگر
20:00
پولتن
v
راپیدوین
20:00
سالزبورگ
v
LASK
شنبه, 14 بهمن 1396
20:00
LASK
v
پولتن
20:00
مترزبرگ
v
اشتورم گراتس
20:00
راپیدوین
v
استریا وین
20:00
سالزبورگ
v
ادمیرا
20:00
وولفسبرگر
v
التاچ
شنبه, 21 بهمن 1396
20:00
ادمیرا
v
راپیدوین
20:00
التاچ
v
سالزبورگ
20:00
استریا وین
v
LASK
20:00
پولتن
v
مترزبرگ
20:00
اشتورم گراتس
v
وولفسبرگر
شنبه, 28 بهمن 1396
20:00
LASK
v
التاچ
20:00
مترزبرگ
v
استریا وین
20:00
راپیدوین
v
اشتورم گراتس
20:00
سالزبورگ
v
پولتن
20:00
وولفسبرگر
v
ادمیرا
شنبه, 5 اسفند 1396
20:00
ادمیرا
v
استریا وین
20:00
التاچ
v
مترزبرگ
20:00
راپیدوین
v
LASK
20:00
اشتورم گراتس
v
سالزبورگ
20:00
وولفسبرگر
v
پولتن
شنبه, 12 اسفند 1396
20:00
استریا وین
v
وولفسبرگر
20:00
LASK
v
اشتورم گراتس
20:00
مترزبرگ
v
ادمیرا
20:00
پولتن
v
التاچ
20:00
سالزبورگ
v
راپیدوین
شنبه, 19 اسفند 1396
20:00
ادمیرا
v
اشتورم گراتس
20:00
التاچ
v
راپیدوین
20:00
استریا وین
v
پولتن
20:00
مترزبرگ
v
سالزبورگ
20:00
وولفسبرگر
v
LASK
شنبه, 26 اسفند 1396
20:00
LASK
v
مترزبرگ
20:00
راپیدوین
v
وولفسبرگر
20:00
پولتن
v
ادمیرا
20:00
سالزبورگ
v
استریا وین
20:00
اشتورم گراتس
v
التاچ
شنبه, 11 فروردین 1397
20:00
ادمیرا
v
LASK
20:00
استریا وین
v
التاچ
20:00
مترزبرگ
v
راپیدوین
20:00
پولتن
v
اشتورم گراتس
20:00
سالزبورگ
v
وولفسبرگر
شنبه, 18 فروردین 1397
20:00
التاچ
v
ادمیرا
20:00
LASK
v
سالزبورگ
20:00
راپیدوین
v
پولتن
20:00
اشتورم گراتس
v
استریا وین
20:00
وولفسبرگر
v
مترزبرگ
شنبه, 25 فروردین 1397
20:00
ادمیرا
v
سالزبورگ
20:00
التاچ
v
وولفسبرگر
20:00
استریا وین
v
راپیدوین
20:00
پولتن
v
LASK
20:00
اشتورم گراتس
v
مترزبرگ
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
20:00
LASK
v
استریا وین
20:00
مترزبرگ
v
پولتن
20:00
راپیدوین
v
ادمیرا
20:00
سالزبورگ
v
التاچ
20:00
وولفسبرگر
v
اشتورم گراتس
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
20:00
ادمیرا
v
وولفسبرگر
20:00
التاچ
v
LASK
20:00
استریا وین
v
مترزبرگ
20:00
پولتن
v
سالزبورگ
20:00
اشتورم گراتس
v
راپیدوین
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
20:00
استریا وین
v
ادمیرا
20:00
LASK
v
راپیدوین
20:00
مترزبرگ
v
التاچ
20:00
پولتن
v
وولفسبرگر
20:00
سالزبورگ
v
اشتورم گراتس
سه شنبه, 18 اردیبهشت 1397
20:00
ادمیرا
v
مترزبرگ
20:00
التاچ
v
پولتن
20:00
راپیدوین
v
سالزبورگ
20:00
اشتورم گراتس
v
LASK
20:00
وولفسبرگر
v
استریا وین
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
20:00
LASK
v
وولفسبرگر
20:00
راپیدوین
v
التاچ
20:00
پولتن
v
استریا وین
20:00
سالزبورگ
v
مترزبرگ
20:00
اشتورم گراتس
v
ادمیرا
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
20:00
ادمیرا
v
پولتن
20:00
التاچ
v
اشتورم گراتس
20:00
استریا وین
v
سالزبورگ
20:00
مترزبرگ
v
LASK
20:00
وولفسبرگر
v
راپیدوین