جدول، نتایج و برنامه بازیهای ای لیگ استرالیا

جمعه, 02 آبان 1393

مسیریاب

خانه استرالیا ای لیگ

گیشه مطبوعات ورزشی

- اول آبان 1393

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ای لیگ استرالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

استرالیا - ای لیگ

جمعه, 2 آبان 1393
پایان
بریسبان روار
0 - 2
سیدنی اف سی
شنبه, 3 آبان 1393
12:15
ملبورن ویکتوری
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 4 آبان 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
08:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
جمعه, 9 آبان 1393
11:10
Melbourne City FC
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 10 آبان 1393
11:00
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 11 آبان 1393
08:30
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
دوشنبه, 12 آبان 1393
11:00
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 16 آبان 1393
09:00
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
11:15
ادلاید یونایتد
v
سیدنی اف سی
شنبه, 17 آبان 1393
08:30
نیوکاسل جتس
v
ملبورن ویکتوری
11:00
بریسبان روار
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 18 آبان 1393
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
جمعه, 23 آبان 1393
11:10
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
شنبه, 24 آبان 1393
08:30
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
11:00
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
13:00
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 25 آبان 1393
08:30
Melbourne City FC
v
سنترال کاست مارینرز
چهارشنبه, 28 آبان 1393
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 30 آبان 1393
11:10
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
13:15
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 1 آذر 1393
08:30
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
11:00
Melbourne City FC
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 2 آذر 1393
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 7 آذر 1393
11:10
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 8 آذر 1393
08:30
بریسبان روار
v
پرز گلوری
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 9 آذر 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
Melbourne City FC
08:30
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
چهارشنبه, 12 آذر 1393
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
بریسبان روار
پنجشنبه, 13 آذر 1393
11:00
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
جمعه, 14 آذر 1393
11:10
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 15 آذر 1393
08:30
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
11:00
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 16 آذر 1393
08:30
Melbourne City FC
v
بریسبان روار
جمعه, 21 آذر 1393
11:10
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
13:15
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 22 آذر 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
08:30
وسترن سیدنی واندررز
v
Melbourne City FC
11:00
ملبورن ویکتوری
v
سیدنی اف سی
جمعه, 28 آذر 1393
11:30
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 29 آذر 1393
08:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
11:00
Melbourne City FC
v
ملبورن ویکتوری
13:00
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
یکشنبه, 30 آذر 1393
08:30
سیدنی اف سی
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 5 دی 1393
09:00
Melbourne City FC
v
پرز گلوری
11:15
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 6 دی 1393
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
11:00
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 7 دی 1393
08:30
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
سه شنبه, 9 دی 1393
08:30
نیوکاسل جتس
v
Melbourne City FC
11:30
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
چهارشنبه, 10 دی 1393
11:00
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
پنجشنبه, 11 دی 1393
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 12 دی 1393
11:10
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
شنبه, 13 دی 1393
11:00
سیدنی اف سی
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 14 دی 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
بریسبان روار
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
Melbourne City FC
دوشنبه, 15 دی 1393
11:30
پرز گلوری
v
ادلاید یونایتد
سه شنبه, 16 دی 1393
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 4 بهمن 1393
08:30
ادلاید یونایتد
v
نیوکاسل جتس
11:00
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 5 بهمن 1393
11:30
پرز گلوری
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 12 بهمن 1393
08:30
Melbourne City FC
v
وسترن سیدنی واندررز
11:30
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 17 بهمن 1393
11:10
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
شنبه, 18 بهمن 1393
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
11:00
ملبورن ویکتوری
v
Melbourne City FC
13:00
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 19 بهمن 1393
08:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 24 بهمن 1393
11:10
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
شنبه, 25 بهمن 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
Melbourne City FC
08:30
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
11:00
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 26 بهمن 1393
08:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
جمعه, 1 اسفند 1393
11:30
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 2 اسفند 1393
08:30
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
11:00
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 3 اسفند 1393
06:30
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
08:30
Melbourne City FC
v
پرز گلوری
جمعه, 8 اسفند 1393
11:10
Melbourne City FC
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 9 اسفند 1393
08:30
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
11:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
13:00
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 10 اسفند 1393
08:30
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 15 اسفند 1393
11:10
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
شنبه, 16 اسفند 1393
08:30
ولینگتون فونیکس
v
ادلاید یونایتد
11:00
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
یکشنبه, 17 اسفند 1393
06:30
سنترال کاست مارینرز
v
Melbourne City FC
08:30
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
پنجشنبه, 21 اسفند 1393
11:00
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 22 اسفند 1393
11:10
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 23 اسفند 1393
11:00
سیدنی اف سی
v
بریسبان روار
13:00
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
یکشنبه, 24 اسفند 1393
08:30
Melbourne City FC
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 29 اسفند 1393
11:10
سیدنی اف سی
v
Melbourne City FC
شنبه, 1 فروردین 1394
08:30
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
11:00
ادلاید یونایتد
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 2 فروردین 1394
06:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
08:30
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 7 فروردین 1394
11:10
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 8 فروردین 1394
11:00
Melbourne City FC
v
بریسبان روار
13:00
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 9 فروردین 1394
07:30
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
09:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
پنجشنبه, 13 فروردین 1394
12:30
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 14 فروردین 1394
12:10
وسترن سیدنی واندررز
v
Melbourne City FC
شنبه, 15 فروردین 1394
12:00
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 16 فروردین 1394
10:30
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
دوشنبه, 17 فروردین 1394
10:30
نیوکاسل جتس
v
پرز گلوری
جمعه, 21 فروردین 1394
13:10
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
15:15
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
شنبه, 22 فروردین 1394
10:30
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
13:00
سنترال کاست مارینرز
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 23 فروردین 1394
10:30
Melbourne City FC
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 28 فروردین 1394
11:00
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
13:15
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
شنبه, 29 فروردین 1394
10:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد
13:00
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 30 فروردین 1394
10:30
پرز گلوری
v
Melbourne City FC
جمعه, 4 اردیبهشت 1394
13:10
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 5 اردیبهشت 1394
10:30
وسترن سیدنی واندررز
v
پرز گلوری
13:00
ادلاید یونایتد
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 6 اردیبهشت 1394
08:30
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
10:30
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز

سایر کشورها

بنر تبلیغاتی سایت سیویلان


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به توپ 90 میباشد.

www.top90.ir