جدول، نتایج و برنامه بازیهای ای لیگ استرالیا

یکشنبه, 30 شهریور 1393

مسیریاب

خانه استرالیا ای لیگ

گیشه مطبوعات ورزشی

- 30 شهریور 1393

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ای لیگ استرالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

استرالیا - ای لیگ

جمعه, 18 مهر 1393
13:00
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 19 مهر 1393
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
نیوکاسل جتس
13:00
سیدنی اف سی
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 20 مهر 1393
08:30
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
10:30
بریسبان روار
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 25 مهر 1393
13:00
ادلاید یونایتد
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 26 مهر 1393
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
ولینگتون فونیکس
13:00
سیدنی اف سی
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 27 مهر 1393
08:30
Melbourne City FC
v
نیوکاسل جتس
10:30
پرز گلوری
v
بریسبان روار
جمعه, 2 آبان 1393
13:30
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
شنبه, 3 آبان 1393
10:30
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
13:00
ملبورن ویکتوری
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 4 آبان 1393
07:30
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
09:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
جمعه, 9 آبان 1393
12:00
Melbourne City FC
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 10 آبان 1393
09:30
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
بریسبان روار
یکشنبه, 11 آبان 1393
09:30
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
دوشنبه, 12 آبان 1393
12:00
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 16 آبان 1393
10:00
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
12:45
ادلاید یونایتد
v
سیدنی اف سی
شنبه, 17 آبان 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
ملبورن ویکتوری
13:00
بریسبان روار
v
Melbourne City FC
یکشنبه, 18 آبان 1393
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
جمعه, 23 آبان 1393
12:00
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
شنبه, 24 آبان 1393
09:30
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
12:00
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
15:15
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 25 آبان 1393
09:30
Melbourne City FC
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 30 آبان 1393
12:00
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
شنبه, 1 آذر 1393
09:30
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
12:00
Melbourne City FC
v
سیدنی اف سی
14:15
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
یکشنبه, 2 آذر 1393
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 7 آذر 1393
12:00
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 8 آذر 1393
09:30
بریسبان روار
v
پرز گلوری
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 9 آذر 1393
07:30
ولینگتون فونیکس
v
Melbourne City FC
09:30
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
چهارشنبه, 12 آذر 1393
12:30
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
پنجشنبه, 13 آذر 1393
12:00
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
جمعه, 14 آذر 1393
12:00
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 15 آذر 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
12:30
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 16 آذر 1393
09:30
Melbourne City FC
v
بریسبان روار
سه شنبه, 18 آذر 1393
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
پرز گلوری
جمعه, 21 آذر 1393
12:00
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
14:15
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 22 آذر 1393
07:30
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
09:30
وسترن سیدنی واندررز
v
Melbourne City FC
12:00
ملبورن ویکتوری
v
سیدنی اف سی
جمعه, 28 آذر 1393
12:30
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 29 آذر 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
12:00
Melbourne City FC
v
ملبورن ویکتوری
14:15
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
یکشنبه, 30 آذر 1393
09:30
سیدنی اف سی
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 5 دی 1393
10:00
Melbourne City FC
v
پرز گلوری
12:00
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 6 دی 1393
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
12:00
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 7 دی 1393
09:30
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
سه شنبه, 9 دی 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
Melbourne City FC
12:30
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
چهارشنبه, 10 دی 1393
12:00
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
پنجشنبه, 11 دی 1393
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 12 دی 1393
11:00
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
شنبه, 13 دی 1393
12:00
سیدنی اف سی
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 14 دی 1393
07:30
ولینگتون فونیکس
v
بریسبان روار
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
Melbourne City FC
دوشنبه, 15 دی 1393
12:00
پرز گلوری
v
ادلاید یونایتد
سه شنبه, 16 دی 1393
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
پنجشنبه, 18 دی 1393
10:00
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
شنبه, 4 بهمن 1393
09:30
ادلاید یونایتد
v
نیوکاسل جتس
12:00
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 5 بهمن 1393
12:30
پرز گلوری
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 12 بهمن 1393
07:30
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
09:30
Melbourne City FC
v
وسترن سیدنی واندررز
دوشنبه, 13 بهمن 1393
12:00
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 17 بهمن 1393
12:00
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
شنبه, 18 بهمن 1393
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
12:00
ملبورن ویکتوری
v
Melbourne City FC
14:15
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 19 بهمن 1393
09:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 24 بهمن 1393
12:00
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
شنبه, 25 بهمن 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
09:30
ولینگتون فونیکس
v
Melbourne City FC
12:00
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 26 بهمن 1393
09:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
جمعه, 1 اسفند 1393
12:30
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 2 اسفند 1393
09:30
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
12:30
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 3 اسفند 1393
09:30
Melbourne City FC
v
پرز گلوری
09:30
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 8 اسفند 1393
12:00
Melbourne City FC
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 9 اسفند 1393
09:30
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
14:15
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 10 اسفند 1393
09:30
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 15 اسفند 1393
12:00
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
شنبه, 16 اسفند 1393
11:30
ولینگتون فونیکس
v
ادلاید یونایتد
12:00
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
یکشنبه, 17 اسفند 1393
07:30
سنترال کاست مارینرز
v
Melbourne City FC
09:30
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
پنجشنبه, 21 اسفند 1393
12:00
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 22 اسفند 1393
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 23 اسفند 1393
12:00
سیدنی اف سی
v
بریسبان روار
14:15
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
یکشنبه, 24 اسفند 1393
09:30
Melbourne City FC
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 29 اسفند 1393
12:00
سیدنی اف سی
v
Melbourne City FC
شنبه, 1 فروردین 1394
09:30
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
12:30
ادلاید یونایتد
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 2 فروردین 1394
07:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
09:30
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
چهارشنبه, 5 فروردین 1394
12:00
ادلاید یونایتد
v
Melbourne City FC
جمعه, 7 فروردین 1394
12:00
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 8 فروردین 1394
12:00
Melbourne City FC
v
بریسبان روار
14:15
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 9 فروردین 1394
08:30
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
10:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
پنجشنبه, 13 فروردین 1394
13:00
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 14 فروردین 1394
13:00
وسترن سیدنی واندررز
v
Melbourne City FC
شنبه, 15 فروردین 1394
13:00
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 16 فروردین 1394
11:30
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
دوشنبه, 17 فروردین 1394
11:30
نیوکاسل جتس
v
پرز گلوری
جمعه, 21 فروردین 1394
14:00
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
17:15
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
شنبه, 22 فروردین 1394
11:30
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
14:00
سنترال کاست مارینرز
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 23 فروردین 1394
11:30
Melbourne City FC
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 28 فروردین 1394
12:00
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
14:15
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
شنبه, 29 فروردین 1394
11:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد
14:00
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 30 فروردین 1394
11:30
پرز گلوری
v
Melbourne City FC

سایر کشورها

بنر تبلیغاتی سایت سیویلان


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به توپ 90 میباشد.

www.top90.ir