مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 25 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌بازی دی‌سی‌یونایتد 4 - پرتلند 1(دبل وین‌رونی)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ای لیگ استرالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

استرالیا - ای لیگ

جمعه, 27 مهر 1397
13:20
ادلاید یونایتد
v
سیدنی اف سی
شنبه, 28 مهر 1397
13:20
ملبورن ویکتوری
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 29 مهر 1397
08:30
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
10:30
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
12:30
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 4 آبان 1397
13:20
ادلاید یونایتد
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 5 آبان 1397
11:05
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن سیتی
13:20
سیدنی اف سی
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 6 آبان 1397
09:30
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
11:30
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
جمعه, 11 آبان 1397
12:20
ملبورن سیتی
v
سیدنی اف سی
شنبه, 12 آبان 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
12:20
نیوکاسل جتس
v
ملبورن ویکتوری
14:30
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 13 آبان 1397
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 18 آبان 1397
12:20
ملبورن سیتی
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 19 آبان 1397
10:05
وسترن سیدنی واندررز
v
بریسبان روار
12:20
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 20 آبان 1397
09:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
11:30
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 2 آذر 1397
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 3 آذر 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
ادلاید یونایتد
12:20
بریسبان روار
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 4 آذر 1397
09:30
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
11:30
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 9 آذر 1397
12:20
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
شنبه, 10 آذر 1397
10:05
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
12:20
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 11 آذر 1397
09:30
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
11:30
ملبورن سیتی
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 16 آذر 1397
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 17 آذر 1397
10:05
سیدنی اف سی
v
ولینگتون فونیکس
12:20
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
14:30
پرز گلوری
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 18 آذر 1397
09:30
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
جمعه, 23 آذر 1397
12:20
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 24 آذر 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 25 آذر 1397
09:30
نیوکاسل جتس
v
پرز گلوری
11:30
ادلاید یونایتد
v
ملبورن سیتی
جمعه, 30 آذر 1397
13:00
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
شنبه, 1 دی 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
بریسبان روار
12:20
ملبورن سیتی
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 2 دی 1397
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
نیوکاسل جتس
چهارشنبه, 5 دی 1397
12:20
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 7 دی 1397
12:20
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 8 دی 1397
12:20
سیدنی اف سی
v
بریسبان روار
یکشنبه, 9 دی 1397
11:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
دوشنبه, 10 دی 1397
11:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
سه شنبه, 11 دی 1397
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن سیتی
چهارشنبه, 12 دی 1397
12:20
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
جمعه, 14 دی 1397
12:20
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 15 دی 1397
10:05
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 16 دی 1397
09:30
ملبورن سیتی
v
نیوکاسل جتس
11:30
بریسبان روار
v
پرز گلوری
چهارشنبه, 19 دی 1397
12:20
ادلاید یونایتد
v
ملبورن ویکتوری
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
14:30
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
جمعه, 21 دی 1397
12:20
ملبورن سیتی
v
بریسبان روار
شنبه, 22 دی 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
12:20
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 23 دی 1397
10:30
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
12:30
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
سه شنبه, 25 دی 1397
12:20
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
چهارشنبه, 26 دی 1397
12:20
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن سیتی
جمعه, 28 دی 1397
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 29 دی 1397
10:05
سیدنی اف سی
v
نیوکاسل جتس
12:20
ملبورن سیتی
v
پرز گلوری
یکشنبه, 30 دی 1397
09:30
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
11:30
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
سه شنبه, 2 بهمن 1397
12:20
ملبورن سیتی
v
وسترن سیدنی واندررز
چهارشنبه, 3 بهمن 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
12:20
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
14:30
پرز گلوری
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 5 بهمن 1397
12:20
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 6 بهمن 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن سیتی
12:20
ملبورن ویکتوری
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 7 بهمن 1397
10:30
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
12:30
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 12 بهمن 1397
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 13 بهمن 1397
10:05
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن ویکتوری
12:20
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
14:30
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
یکشنبه, 14 بهمن 1397
09:30
سیدنی اف سی
v
ملبورن سیتی
پنجشنبه, 18 بهمن 1397
12:20
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 19 بهمن 1397
12:20
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 20 بهمن 1397
12:20
ملبورن سیتی
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 21 بهمن 1397
09:30
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
جمعه, 26 بهمن 1397
12:20
نیوکاسل جتس
v
ملبورن سیتی
شنبه, 27 بهمن 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
12:20
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
14:30
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 28 بهمن 1397
09:30
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 3 اسفند 1397
12:20
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
شنبه, 4 اسفند 1397
10:05
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
12:20
ملبورن ویکتوری
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 5 اسفند 1397
09:30
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
پرز گلوری
جمعه, 10 اسفند 1397
12:20
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 11 اسفند 1397
12:20
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 12 اسفند 1397
09:30
ملبورن سیتی
v
پرز گلوری
جمعه, 17 اسفند 1397
12:20
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 18 اسفند 1397
12:20
سنترال کاست مارینرز
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 24 اسفند 1397
12:20
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
شنبه, 25 اسفند 1397
10:05
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
12:20
سیدنی اف سی
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 26 اسفند 1397
09:30
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
11:30
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
جمعه, 9 فروردین 1398
12:20
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
شنبه, 10 فروردین 1398
10:05
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
12:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن سیتی
14:30
پرز گلوری
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 11 فروردین 1398
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 16 فروردین 1398
13:20
ملبورن سیتی
v
بریسبان روار
شنبه, 17 فروردین 1398
11:05
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
13:20
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 18 فروردین 1398
10:30
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
12:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
جمعه, 23 فروردین 1398
13:20
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 24 فروردین 1398
11:05
ملبورن سیتی
v
ادلاید یونایتد
13:20
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 25 فروردین 1398
10:30
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
12:30
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
پنجشنبه, 29 فروردین 1398
13:20
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
جمعه, 30 فروردین 1398
13:20
ادلاید یونایتد
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 31 فروردین 1398
11:05
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
13:20
سنترال کاست مارینرز
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398
10:30
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن سیتی
پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398
08:30
بریسبان روار
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 6 اردیبهشت 1398
14:20
ملبورن سیتی
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 7 اردیبهشت 1398
12:05
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
14:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 8 اردیبهشت 1398
13:30
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس