مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 30 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی تاتنهام 4 - لیورپول 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ای لیگ استرالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

استرالیا - ای لیگ

یکشنبه, 30 مهر 1396
09:30
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
11:30
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 5 آبان 1396
12:20
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
شنبه, 6 آبان 1396
10:05
ولینگتون فونیکس
v
بریسبان روار
12:20
ادلاید یونایتد
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 7 آبان 1396
08:30
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن ویکتوری
جمعه, 12 آبان 1396
11:20
ملبورن سیتی
v
سیدنی اف سی
شنبه, 13 آبان 1396
11:20
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
13:30
پرز گلوری
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 14 آبان 1396
08:30
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
دوشنبه, 15 آبان 1396
11:20
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 19 آبان 1396
11:20
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
شنبه, 20 آبان 1396
09:05
ادلاید یونایتد
v
نیوکاسل جتس
11:20
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 21 آبان 1396
08:30
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
10:30
ملبورن سیتی
v
وسترن سیدنی واندررز
پنجشنبه, 25 آبان 1396
11:20
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 26 آبان 1396
11:20
بریسبان روار
v
ملبورن سیتی
شنبه, 27 آبان 1396
09:05
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
11:20
سیدنی اف سی
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 28 آبان 1396
10:30
پرز گلوری
v
ملبورن ویکتوری
پنجشنبه, 2 آذر 1396
11:20
نیوکاسل جتس
v
ملبورن ویکتوری
جمعه, 3 آذر 1396
11:20
ملبورن سیتی
v
پرز گلوری
شنبه, 4 آذر 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
سنترال کاست مارینرز
11:20
سیدنی اف سی
v
بریسبان روار
یکشنبه, 5 آذر 1396
10:30
ادلاید یونایتد
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 10 آذر 1396
11:20
ادلاید یونایتد
v
سیدنی اف سی
شنبه, 11 آذر 1396
09:05
وسترن سیدنی واندررز
v
بریسبان روار
11:20
نیوکاسل جتس
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 12 آذر 1396
08:30
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
پرز گلوری
جمعه, 17 آذر 1396
11:20
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 18 آذر 1396
09:05
بریسبان روار
v
ولینگتون فونیکس
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
سیدنی اف سی
13:30
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
یکشنبه, 19 آذر 1396
10:30
ملبورن سیتی
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 24 آذر 1396
11:20
سیدنی اف سی
v
ملبورن سیتی
شنبه, 25 آذر 1396
09:05
نیوکاسل جتس
v
ادلاید یونایتد
11:20
سنترال کاست مارینرز
v
وسترن سیدنی واندررز
13:30
پرز گلوری
v
ولینگتون فونیکس
یکشنبه, 26 آذر 1396
10:30
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
پنجشنبه, 30 آذر 1396
11:20
بریسبان روار
v
پرز گلوری
جمعه, 1 دی 1396
11:20
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 2 دی 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
سیدنی اف سی
11:20
ملبورن سیتی
v
ملبورن ویکتوری
سه شنبه, 5 دی 1396
11:20
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 8 دی 1396
11:20
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 9 دی 1396
09:05
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
11:20
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
یکشنبه, 10 دی 1396
10:30
سنترال کاست مارینرز
v
ولینگتون فونیکس
دوشنبه, 11 دی 1396
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن سیتی
چهارشنبه, 13 دی 1396
11:20
سیدنی اف سی
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 15 دی 1396
11:20
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
13:30
پرز گلوری
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 16 دی 1396
09:05
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
11:20
ملبورن سیتی
v
ولینگتون فونیکس
دوشنبه, 18 دی 1396
11:20
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
سه شنبه, 19 دی 1396
11:20
نیوکاسل جتس
v
سنترال کاست مارینرز
13:30
پرز گلوری
v
ملبورن سیتی
چهارشنبه, 20 دی 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 22 دی 1396
11:20
نیوکاسل جتس
v
بریسبان روار
شنبه, 23 دی 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
11:20
ملبورن ویکتوری
v
پرز گلوری
یکشنبه, 24 دی 1396
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن سیتی
10:30
ادلاید یونایتد
v
سیدنی اف سی
پنجشنبه, 28 دی 1396
11:20
بریسبان روار
v
پرز گلوری
جمعه, 29 دی 1396
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 30 دی 1396
09:05
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
11:20
سیدنی اف سی
v
سنترال کاست مارینرز
یکشنبه, 1 بهمن 1396
10:30
ملبورن سیتی
v
ادلاید یونایتد
پنجشنبه, 5 بهمن 1396
11:20
ملبورن سیتی
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 6 بهمن 1396
11:20
ملبورن ویکتوری
v
سیدنی اف سی
شنبه, 7 بهمن 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
ادلاید یونایتد
11:20
سنترال کاست مارینرز
v
بریسبان روار
یکشنبه, 8 بهمن 1396
12:00
پرز گلوری
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 13 بهمن 1396
11:20
سیدنی اف سی
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 14 بهمن 1396
09:05
نیوکاسل جتس
v
ملبورن ویکتوری
11:20
ادلاید یونایتد
v
پرز گلوری
یکشنبه, 15 بهمن 1396
08:30
سنترال کاست مارینرز
v
وسترن سیدنی واندررز
10:30
بریسبان روار
v
ملبورن سیتی
جمعه, 20 بهمن 1396
11:20
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
شنبه, 21 بهمن 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
11:20
ملبورن سیتی
v
سیدنی اف سی
جمعه, 27 بهمن 1396
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 28 بهمن 1396
11:20
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 4 اسفند 1396
11:20
سنترال کاست مارینرز
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 5 اسفند 1396
09:05
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
11:20
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
13:30
پرز گلوری
v
ملبورن سیتی
یکشنبه, 6 اسفند 1396
10:30
سیدنی اف سی
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 11 اسفند 1396
11:20
ملبورن سیتی
v
ملبورن ویکتوری
شنبه, 12 اسفند 1396
09:05
نیوکاسل جتس
v
سیدنی اف سی
11:20
بریسبان روار
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 13 اسفند 1396
08:30
وسترن سیدنی واندررز
v
پرز گلوری
شنبه, 19 اسفند 1396
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
13:30
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 25 اسفند 1396
11:20
ادلاید یونایتد
v
ملبورن سیتی
شنبه, 26 اسفند 1396
09:05
ولینگتون فونیکس
v
نیوکاسل جتس
11:20
سیدنی اف سی
v
بریسبان روار
یکشنبه, 27 اسفند 1396
08:30
ملبورن ویکتوری
v
سنترال کاست مارینرز
سه شنبه, 29 اسفند 1396
11:20
وسترن سیدنی واندررز
v
بریسبان روار
جمعه, 3 فروردین 1397
11:20
ادلاید یونایتد
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 4 فروردین 1397
09:05
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
11:20
ملبورن سیتی
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 5 فروردین 1397
09:30
ولینگتون فونیکس
v
بریسبان روار
11:30
پرز گلوری
v
ملبورن ویکتوری
جمعه, 10 فروردین 1397
12:20
ادلاید یونایتد
v
ولینگتون فونیکس
شنبه, 11 فروردین 1397
10:05
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
12:20
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
14:30
پرز گلوری
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 12 فروردین 1397
10:30
نیوکاسل جتس
v
ملبورن سیتی
جمعه, 17 فروردین 1397
13:20
نیوکاسل جتس
v
پرز گلوری
شنبه, 18 فروردین 1397
13:20
ملبورن سیتی
v
سنترال کاست مارینرز
یکشنبه, 19 فروردین 1397
10:30
ملبورن ویکتوری
v
ولینگتون فونیکس
12:30
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
جمعه, 24 فروردین 1397
13:20
سنترال کاست مارینرز
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 25 فروردین 1397
11:05
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن سیتی
13:20
سیدنی اف سی
v
ملبورن ویکتوری
15:30
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 26 فروردین 1397
10:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد