گیشه مطبوعات ورزشی

استقلال - 15 دی 1394

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ای لیگ استرالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

استرالیا - ای لیگ

شنبه, 17 بهمن 1394
09:45
بریسبان روار
v
سنترال کاست مارینرز
12:00
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
یکشنبه, 18 بهمن 1394
07:30
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
09:30
نیوکاسل جتس
v
ملبورن سیتی
جمعه, 23 بهمن 1394
12:30
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
شنبه, 24 بهمن 1394
09:45
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری
12:00
ملبورن سیتی
v
ملبورن ویکتوری
یکشنبه, 25 بهمن 1394
07:30
سنترال کاست مارینرز
v
ادلاید یونایتد
09:30
وسترن سیدنی واندررز
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 30 بهمن 1394
12:10
ملبورن ویکتوری
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 1 اسفند 1394
09:45
نیوکاسل جتس
v
ولینگتون فونیکس
12:00
سیدنی اف سی
v
وسترن سیدنی واندررز
14:10
پرز گلوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 2 اسفند 1394
09:30
ملبورن سیتی
v
سنترال کاست مارینرز
جمعه, 7 اسفند 1394
10:00
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن سیتی
12:10
وسترن سیدنی واندررز
v
پرز گلوری
شنبه, 8 اسفند 1394
09:45
ادلاید یونایتد
v
بریسبان روار
12:00
ملبورن ویکتوری
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 9 اسفند 1394
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 14 اسفند 1394
12:30
بریسبان روار
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 15 اسفند 1394
09:45
ولینگتون فونیکس
v
ادلاید یونایتد
12:00
ملبورن سیتی
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 16 اسفند 1394
09:30
سنترال کاست مارینرز
v
ملبورن ویکتوری
دوشنبه, 17 اسفند 1394
12:30
پرز گلوری
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 21 اسفند 1394
12:10
ادلاید یونایتد
v
ملبورن سیتی
شنبه, 22 اسفند 1394
09:45
سیدنی اف سی
v
ولینگتون فونیکس
12:00
بریسبان روار
v
ملبورن ویکتوری
14:10
پرز گلوری
v
سنترال کاست مارینرز
یکشنبه, 23 اسفند 1394
09:30
نیوکاسل جتس
v
وسترن سیدنی واندررز
جمعه, 28 اسفند 1394
12:10
ملبورن سیتی
v
بریسبان روار
شنبه, 29 اسفند 1394
09:45
سنترال کاست مارینرز
v
سیدنی اف سی
12:00
وسترن سیدنی واندررز
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 1 فروردین 1395
07:30
ولینگتون فونیکس
v
پرز گلوری
09:30
ملبورن ویکتوری
v
نیوکاسل جتس
جمعه, 6 فروردین 1395
12:10
ملبورن ویکتوری
v
وسترن سیدنی واندررز
شنبه, 7 فروردین 1395
09:45
نیوکاسل جتس
v
پرز گلوری
12:00
بریسبان روار
v
سیدنی اف سی
یکشنبه, 8 فروردین 1395
10:30
ادلاید یونایتد
v
سنترال کاست مارینرز
دوشنبه, 9 فروردین 1395
13:00
ملبورن سیتی
v
ولینگتون فونیکس
جمعه, 13 فروردین 1395
13:10
وسترن سیدنی واندررز
v
سنترال کاست مارینرز
شنبه, 14 فروردین 1395
10:45
ولینگتون فونیکس
v
ملبورن ویکتوری
13:00
سیدنی اف سی
v
ادلاید یونایتد
یکشنبه, 15 فروردین 1395
11:30
بریسبان روار
v
نیوکاسل جتس
13:30
پرز گلوری
v
ملبورن سیتی
جمعه, 20 فروردین 1395
14:10
ملبورن سیتی
v
ادلاید یونایتد
شنبه, 21 فروردین 1395
11:45
سنترال کاست مارینرز
v
نیوکاسل جتس
14:00
ملبورن ویکتوری
v
بریسبان روار
یکشنبه, 22 فروردین 1395
09:30
ولینگتون فونیکس
v
وسترن سیدنی واندررز
11:30
سیدنی اف سی
v
پرز گلوری