مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 25 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بادران 1 - پرسپولیس 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 آرژانتین|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آرژانتین - لیگ 1

یکشنبه, 8 بهمن 1396
00:30
آرژانتین جونیورز
v
سن مارتین
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
تمپرلی
00:30
بوکا جونیورز
v
کولون
00:30
دفنسا جاستیکا
v
ولز سارسفیلد
00:30
جیمناسیو
v
روزاریو سنترال
00:30
گودی کروز
v
Chacarita Juniors
00:30
هوراکان
v
ریورپلات
00:30
ایندیپندنت
v
استادیانتس
00:30
لانوس
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
اولد بویز
v
آرسنال ساراندی
00:30
الیمپو
v
بلگرانو
00:30
تالرز
v
سن لورنزو
00:30
تایگر
v
بانفیلد
00:30
یونیون
v
ریسینگ کلاب
یکشنبه, 15 بهمن 1396
00:30
آرژانتین جونیورز
v
دفنسا جاستیکا
00:30
آرسنال ساراندی
v
جیمناسیو
00:30
بانفیلد
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
بلگرانو
v
لانوس
00:30
Chacarita Juniors
v
ولز سارسفیلد
00:30
کولون
v
ایندیپندنت
00:30
استادیانتس
v
اولد بویز
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
گودی کروز
00:30
ریسینگ کلاب
v
هوراکان
00:30
ریورپلات
v
الیمپو
00:30
روزاریو سنترال
v
یونیون
00:30
سن لورنزو
v
بوکا جونیورز
00:30
سن مارتین
v
تایگر
00:30
تمپرلی
v
تالرز
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
04:00
گودی کروز
v
لانوس
یکشنبه, 22 بهمن 1396
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
سن مارتین
00:30
بوکا جونیورز
v
تمپرلی
00:30
دفنسا جاستیکا
v
Chacarita Juniors
00:30
جیمناسیو
v
استادیانتس
00:30
گودی کروز
v
بلگرانو
00:30
هوراکان
v
روزاریو سنترال
00:30
ایندیپندنت
v
سن لورنزو
00:30
لانوس
v
ریورپلات
00:30
اولد بویز
v
کولون
00:30
الیمپو
v
ریسینگ کلاب
00:30
تالرز
v
بانفیلد
00:30
تایگر
v
آرژانتین جونیورز
00:30
یونیون
v
آرسنال ساراندی
00:30
ولز سارسفیلد
v
پاتروناتو دی پارانا
یکشنبه, 29 بهمن 1396
00:30
آرژانتین جونیورز
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
آرسنال ساراندی
v
هوراکان
00:30
بانفیلد
v
بوکا جونیورز
00:30
بلگرانو
v
ولز سارسفیلد
00:30
کولون
v
جیمناسیو
00:30
استادیانتس
v
یونیون
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
Chacarita Juniors
00:30
ریسینگ کلاب
v
لانوس
00:30
ریورپلات
v
گودی کروز
00:30
روزاریو سنترال
v
الیمپو
00:30
سن لورنزو
v
اولد بویز
00:30
سن مارتین
v
تالرز
00:30
تمپرلی
v
ایندیپندنت
00:30
تایگر
v
دفنسا جاستیکا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
تایگر
00:30
بوکا جونیورز
v
سن مارتین
00:30
Chacarita Juniors
v
بلگرانو
00:30
دفنسا جاستیکا
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
جیمناسیو
v
سن لورنزو
00:30
گودی کروز
v
ریسینگ کلاب
00:30
هوراکان
v
استادیانتس
00:30
ایندیپندنت
v
بانفیلد
00:30
لانوس
v
روزاریو سنترال
00:30
اولد بویز
v
تمپرلی
00:30
الیمپو
v
آرسنال ساراندی
00:30
تالرز
v
آرژانتین جونیورز
00:30
یونیون
v
کولون
00:30
ولز سارسفیلد
v
ریورپلات
یکشنبه, 13 اسفند 1396
00:30
آرژانتین جونیورز
v
بوکا جونیورز
00:30
آرسنال ساراندی
v
لانوس
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
دفنسا جاستیکا
00:30
بانفیلد
v
اولد بویز
00:30
بلگرانو
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
کولون
v
هوراکان
00:30
استادیانتس
v
الیمپو
00:30
ریسینگ کلاب
v
ولز سارسفیلد
00:30
ریورپلات
v
Chacarita Juniors
00:30
روزاریو سنترال
v
گودی کروز
00:30
سن لورنزو
v
یونیون
00:30
سن مارتین
v
ایندیپندنت
00:30
تمپرلی
v
جیمناسیو
00:30
تایگر
v
تالرز
یکشنبه, 20 اسفند 1396
00:30
بوکا جونیورز
v
تایگر
00:30
Chacarita Juniors
v
ریسینگ کلاب
00:30
دفنسا جاستیکا
v
بلگرانو
00:30
جیمناسیو
v
بانفیلد
00:30
گودی کروز
v
آرسنال ساراندی
00:30
هوراکان
v
سن لورنزو
00:30
ایندیپندنت
v
آرژانتین جونیورز
00:30
لانوس
v
استادیانتس
00:30
اولد بویز
v
سن مارتین
00:30
الیمپو
v
کولون
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
ریورپلات
00:30
تالرز
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
یونیون
v
تمپرلی
00:30
ولز سارسفیلد
v
روزاریو سنترال
یکشنبه, 27 اسفند 1396
00:30
آرژانتین جونیورز
v
اولد بویز
00:30
آرسنال ساراندی
v
ولز سارسفیلد
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
بوکا جونیورز
00:30
بانفیلد
v
یونیون
00:30
کولون
v
لانوس
00:30
استادیانتس
v
گودی کروز
00:30
ریسینگ کلاب
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
ریورپلات
v
بلگرانو
00:30
روزاریو سنترال
v
Chacarita Juniors
00:30
سن لورنزو
v
الیمپو
00:30
سن مارتین
v
جیمناسیو
00:30
تالرز
v
دفنسا جاستیکا
00:30
تمپرلی
v
هوراکان
00:30
تایگر
v
ایندیپندنت
یکشنبه, 12 فروردین 1397
00:30
بلگرانو
v
ریسینگ کلاب
00:30
بوکا جونیورز
v
تالرز
00:30
Chacarita Juniors
v
آرسنال ساراندی
00:30
دفنسا جاستیکا
v
ریورپلات
00:30
جیمناسیو
v
آرژانتین جونیورز
00:30
گودی کروز
v
کولون
00:30
هوراکان
v
بانفیلد
00:30
ایندیپندنت
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
لانوس
v
سن لورنزو
00:30
اولد بویز
v
تایگر
00:30
الیمپو
v
تمپرلی
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
روزاریو سنترال
00:30
یونیون
v
سن مارتین
00:30
ولز سارسفیلد
v
استادیانتس
یکشنبه, 19 فروردین 1397
00:30
آرژانتین جونیورز
v
یونیون
00:30
آرسنال ساراندی
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
اولد بویز
00:30
بانفیلد
v
الیمپو
00:30
بوکا جونیورز
v
دفنسا جاستیکا
00:30
کولون
v
ولز سارسفیلد
00:30
استادیانتس
v
Chacarita Juniors
00:30
ریسینگ کلاب
v
ریورپلات
00:30
روزاریو سنترال
v
بلگرانو
00:30
سن لورنزو
v
گودی کروز
00:30
سن مارتین
v
هوراکان
00:30
تالرز
v
ایندیپندنت
00:30
تمپرلی
v
لانوس
00:30
تایگر
v
جیمناسیو
یکشنبه, 26 فروردین 1397
00:30
بلگرانو
v
آرسنال ساراندی
00:30
Chacarita Juniors
v
کولون
00:30
دفنسا جاستیکا
v
ریسینگ کلاب
00:30
جیمناسیو
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
گودی کروز
v
تمپرلی
00:30
هوراکان
v
آرژانتین جونیورز
00:30
ایندیپندنت
v
بوکا جونیورز
00:30
لانوس
v
بانفیلد
00:30
اولد بویز
v
تالرز
00:30
الیمپو
v
سن مارتین
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
استادیانتس
00:30
ریورپلات
v
روزاریو سنترال
00:30
یونیون
v
تایگر
00:30
ولز سارسفیلد
v
سن لورنزو
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
00:30
آرژانتین جونیورز
v
الیمپو
00:30
آرسنال ساراندی
v
ریورپلات
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
یونیون
00:30
بانفیلد
v
گودی کروز
00:30
بوکا جونیورز
v
اولد بویز
00:30
کولون
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
استادیانتس
v
بلگرانو
00:30
ایندیپندنت
v
دفنسا جاستیکا
00:30
روزاریو سنترال
v
ریسینگ کلاب
00:30
سن لورنزو
v
Chacarita Juniors
00:30
سن مارتین
v
لانوس
00:30
تالرز
v
جیمناسیو
00:30
تمپرلی
v
ولز سارسفیلد
00:30
تایگر
v
هوراکان
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
00:30
بلگرانو
v
کولون
00:30
Chacarita Juniors
v
تمپرلی
00:30
دفنسا جاستیکا
v
روزاریو سنترال
00:30
جیمناسیو
v
بوکا جونیورز
00:30
گودی کروز
v
سن مارتین
00:30
هوراکان
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
لانوس
v
آرژانتین جونیورز
00:30
اولد بویز
v
ایندیپندنت
00:30
الیمپو
v
تایگر
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
سن لورنزو
00:30
ریسینگ کلاب
v
آرسنال ساراندی
00:30
ریورپلات
v
استادیانتس
00:30
یونیون
v
تالرز
00:30
ولز سارسفیلد
v
بانفیلد
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
00:30
آرژانتین جونیورز
v
گودی کروز
00:30
آرسنال ساراندی
v
روزاریو سنترال
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
الیمپو
00:30
بانفیلد
v
Chacarita Juniors
00:30
بوکا جونیورز
v
یونیون
00:30
کولون
v
ریورپلات
00:30
استادیانتس
v
ریسینگ کلاب
00:30
ایندیپندنت
v
جیمناسیو
00:30
اولد بویز
v
دفنسا جاستیکا
00:30
سن لورنزو
v
بلگرانو
00:30
سن مارتین
v
ولز سارسفیلد
00:30
تالرز
v
هوراکان
00:30
تمپرلی
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
تایگر
v
لانوس
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
00:30
بلگرانو
v
تمپرلی
00:30
Chacarita Juniors
v
سن مارتین
00:30
دفنسا جاستیکا
v
آرسنال ساراندی
00:30
جیمناسیو
v
اولد بویز
00:30
گودی کروز
v
تایگر
00:30
هوراکان
v
بوکا جونیورز
00:30
لانوس
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
الیمپو
v
تالرز
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
بانفیلد
00:30
ریسینگ کلاب
v
کولون
00:30
ریورپلات
v
سن لورنزو
00:30
روزاریو سنترال
v
استادیانتس
00:30
یونیون
v
ایندیپندنت
00:30
ولز سارسفیلد
v
آرژانتین جونیورز