مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

سال نو مبارک

سال نو مبارک

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 17 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آث میلان 3 - کیه‌وو 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 آرژانتین|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آرژانتین - لیگ 1

سه شنبه, 29 اسفند 1396
03:46
تایگر
v
ایندیپندنت
شنبه, 11 فروردین 1397
02:30
هوراکان
v
بانفیلد
04:45
بلگرانو
v
ریسینگ کلاب
20:45
اولد بویز
v
تایگر
20:45
ولز سارسفیلد
v
استادیانتس
23:00
جیمناسیو
v
آرژانتین جونیورز
04:45
یونیون
v
سن مارتین
یکشنبه, 12 فروردین 1397
03:30
ایندیپندنت
v
اتلتیکو تاسومان
18:30
دفنسا جاستیکا
v
ریورپلات
20:45
چاکاریتا جونیورز
v
آرسنال ساراندی
23:00
پاتروناتو دی پارانا
v
روزاریو سنترال
04:45
بوکا جونیورز
v
تالرز
دوشنبه, 13 فروردین 1397
03:30
لانوس
v
سن لورنزو
سه شنبه, 14 فروردین 1397
02:30
الیمپو
v
تمپرلی
04:45
گودی کروز
v
کولون
چهارشنبه, 15 فروردین 1397
01:30
ایندیپندنت
v
سن لورنزو
شنبه, 18 فروردین 1397
02:30
تایگر
v
جیمناسیو
04:45
آرژانتین جونیورز
v
یونیون
20:45
روزاریو سنترال
v
بلگرانو
20:45
تمپرلی
v
لانوس
23:00
کولون
v
ولز سارسفیلد
04:45
بانفیلد
v
الیمپو
یکشنبه, 19 فروردین 1397
03:30
بوکا جونیورز
v
دفنسا جاستیکا
18:30
سن لورنزو
v
گودی کروز
20:45
سن مارتین
v
هوراکان
23:00
اتلتیکو تاسومان
v
اولد بویز
04:45
تالرز
v
ایندیپندنت
دوشنبه, 20 فروردین 1397
03:30
ریسینگ کلاب
v
ریورپلات
سه شنبه, 21 فروردین 1397
02:30
آرسنال ساراندی
v
پاتروناتو دی پارانا
04:45
استادیانتس
v
چاکاریتا جونیورز
شنبه, 25 فروردین 1397
02:30
جیمناسیو
v
اتلتیکو تاسومان
04:45
هوراکان
v
آرژانتین جونیورز
20:45
گودی کروز
v
تمپرلی
20:45
الیمپو
v
سن مارتین
23:00
لانوس
v
بانفیلد
04:45
بلگرانو
v
آرسنال ساراندی
یکشنبه, 26 فروردین 1397
03:30
دفنسا جاستیکا
v
ریسینگ کلاب
18:30
یونیون
v
تایگر
20:45
پاتروناتو دی پارانا
v
استادیانتس
23:00
چاکاریتا جونیورز
v
کولون
04:45
ریورپلات
v
روزاریو سنترال
دوشنبه, 27 فروردین 1397
03:30
ایندیپندنت
v
بوکا جونیورز
سه شنبه, 28 فروردین 1397
02:30
اولد بویز
v
تالرز
04:45
ولز سارسفیلد
v
سن لورنزو
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
02:30
آرژانتین جونیورز
v
الیمپو
04:45
استادیانتس
v
بلگرانو
20:45
سن مارتین
v
لانوس
20:45
تمپرلی
v
ولز سارسفیلد
23:00
تالرز
v
جیمناسیو
04:45
بانفیلد
v
گودی کروز
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
03:30
سن لورنزو
v
چاکاریتا جونیورز
18:30
تایگر
v
هوراکان
20:45
روزاریو سنترال
v
ریسینگ کلاب
23:00
اتلتیکو تاسومان
v
یونیون
04:45
آرسنال ساراندی
v
ریورپلات
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
03:30
بوکا جونیورز
v
اولد بویز
سه شنبه, 4 اردیبهشت 1397
02:30
کولون
v
پاتروناتو دی پارانا
04:45
ایندیپندنت
v
دفنسا جاستیکا
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
02:30
چاکاریتا جونیورز
v
تمپرلی
04:45
گودی کروز
v
سن مارتین
20:45
دفنسا جاستیکا
v
روزاریو سنترال
20:45
ولز سارسفیلد
v
بانفیلد
23:00
اولد بویز
v
ایندیپندنت
04:45
لانوس
v
آرژانتین جونیورز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
03:30
هوراکان
v
اتلتیکو تاسومان
18:30
جیمناسیو
v
بوکا جونیورز
20:45
پاتروناتو دی پارانا
v
سن لورنزو
23:00
بلگرانو
v
کولون
04:45
ریورپلات
v
استادیانتس
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
03:30
ریسینگ کلاب
v
آرسنال ساراندی
سه شنبه, 11 اردیبهشت 1397
02:30
یونیون
v
تالرز
04:45
الیمپو
v
تایگر
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
02:30
سن مارتین
v
ولز سارسفیلد
04:45
سن لورنزو
v
بلگرانو
20:45
آرژانتین جونیورز
v
گودی کروز
20:45
آرسنال ساراندی
v
روزاریو سنترال
23:00
اولد بویز
v
دفنسا جاستیکا
04:45
تالرز
v
هوراکان
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
03:30
اتلتیکو تاسومان
v
الیمپو
18:30
تمپرلی
v
پاتروناتو دی پارانا
20:45
ایندیپندنت
v
جیمناسیو
23:00
تایگر
v
لانوس
04:45
بوکا جونیورز
v
یونیون
دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
03:30
استادیانتس
v
ریسینگ کلاب
سه شنبه, 18 اردیبهشت 1397
02:30
بانفیلد
v
چاکاریتا جونیورز
04:45
کولون
v
ریورپلات
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
01:30
بلگرانو
v
تمپرلی
01:30
چاکاریتا جونیورز
v
سن مارتین
01:30
دفنسا جاستیکا
v
آرسنال ساراندی
01:30
جیمناسیو
v
اولد بویز
01:30
گودی کروز
v
تایگر
01:30
هوراکان
v
بوکا جونیورز
01:30
لانوس
v
اتلتیکو تاسومان
01:30
الیمپو
v
تالرز
01:30
پاتروناتو دی پارانا
v
بانفیلد
01:30
ریسینگ کلاب
v
کولون
01:30
ریورپلات
v
سن لورنزو
01:30
روزاریو سنترال
v
استادیانتس
01:30
یونیون
v
ایندیپندنت
01:30
ولز سارسفیلد
v
آرژانتین جونیورز