بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ قهرمانان آسیا | سایت توپ 90

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ

آسیا - لیگ قهرمانان

سال تیم
2018لوگوی تیم کاشیما انتلرزکاشیما انتلرز
2017لوگوی تیم اوراوااوراوا
2016لوگوی تیم جونبوک موتورزجونبوک موتورز
2015لوگوی تیم گوانجو اورگرندگوانجو اورگرند
2014لوگوی تیم وسترن استرالیاوسترن استرالیا
2013لوگوی تیم گوانجو اورگرندگوانجو اورگرند
2012لوگوی تیم اولسان هیوندایاولسان هیوندای
2011لوگوی تیم السد قطرالسد قطر
2010لوگوی تیم سئونگنام ایلهواسئونگنام ایلهوا
2009لوگوی تیم پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز
2008لوگوی تیم گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا
2007لوگوی تیم اوراوااوراوا
2006لوگوی تیم جونبوک موتورزجونبوک موتورز
2005لوگوی تیم الاتحاد عربستانالاتحاد عربستان
2004لوگوی تیم الاتحاد عربستانالاتحاد عربستان
2003لوگوی تیم العین اماراتالعین امارات
2002لوگوی تیم سوون بلووینگزسوون بلووینگز
2001لوگوی تیم سوون بلووینگزسوون بلووینگز
2000لوگوی تیم الهلال عربستانالهلال عربستان
1999لوگوی تیم جوبیلو ایواتاجوبیلو ایواتا
1998لوگوی تیم پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز
1997لوگوی تیم پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز
1996لوگوی تیم چئونان ایلهواچئونان ایلهوا
1995لوگوی تیم بانک کشاورز تایلندبانک کشاورز تایلند
1994لوگوی تیم بانک کشاورز تایلندبانک کشاورز تایلند
1993لوگوی تیم پاس پاس
1992لوگوی تیم الهلال عربستانالهلال عربستان
1991لوگوی تیم استقلالاستقلال
1990لوگوی تیم لیائونینگلیائونینگ
1989لوگوی تیم السد قطرالسد قطر
1988لوگوی تیم نیپون کوکان ژاپننیپون کوکان ژاپن
1987لوگوی تیم ایست فروکاواایست فروکاوا
1986لوگوی تیم دوو رویالدوو رویال
1971لوگوی تیم مکابی تلاویومکابی تلاویو
1970لوگوی تیم استقلالاستقلال
1968لوگوی تیم مکابی تلاویومکابی تلاویو
1967لوگوی تیم هاپوئل تلاویوهاپوئل تلاویو
    تعداد قهرمانی باشگاه های آسیا
پوهانگ استیلرز
3 بار قهرمانی
بانک کشاورز تایلند
2 بار قهرمانی
گوانجو اورگرند
2 بار قهرمانی
استقلال
2 بار قهرمانی
السد قطر
2 بار قهرمانی
الاتحاد عربستان
2 بار قهرمانی
الهلال عربستان
2 بار قهرمانی
جونبوک موتورز
2 بار قهرمانی
سوون بلووینگز
2 بار قهرمانی
اوراوا
2 بار قهرمانی
مکابی تلاویو
2 بار قهرمانی
وسترن استرالیا
1 بار قهرمانی
نیپون کوکان ژاپن
1 بار قهرمانی
پاس
1 بار قهرمانی
العین امارات
1 بار قهرمانی
دوو رویال
1 بار قهرمانی
سئونگنام ایلهوا
1 بار قهرمانی
چئونان ایلهوا
1 بار قهرمانی
لیائونینگ
1 بار قهرمانی
گامبا اوزاکا
1 بار قهرمانی
جوبیلو ایواتا
1 بار قهرمانی
کاشیما انتلرز
1 بار قهرمانی
ایست فروکاوا
1 بار قهرمانی
اولسان هیوندای
1 بار قهرمانی
هاپوئل تلاویو
1 بار قهرمانی